Biblioteka

Publikacje

Publikacja skupia się na zaprezentowaniu ograniczeń i zagrożeń związanych z zastosowaniem partycypacji w sytuacjach konfliktowych. Analizuje krytycznie, w jaki sposób treść rozporządzenia norweskiego Ministerstwa Ochrony Środowiska (nakazującego w sposób partycypacyjny tworzyć strategie zrównoważonego rozwoju) w połączeniu z historycznym kontekstem […]

Czytaj więcej

Code of Practice on Consultation

Wydawca: HM Government
Autor: 2008

Kodeks konsultacji przygotowany przez Rząd Wielkiej Brytanii w 2008 r. i obowiązujący do lipca 2012r. w brytyjskich agendach rządowych i innych instytucjach publicznych jako tzw. zestaw dobrych praktyk. Wskazywany często jako wzorcowy przykład klarownych wytycznych […]

Czytaj więcej

Communities in control: real people, real power

Wydawca: Secretary of State for Communities and Local Government, HM Government
Rok publikacji: 2008

Dokument strategiczny przygotowany w 2008r. przez Ministra Rządu Brytyjskiego odpowiedzialnego za rozwój lokalny, dotyczący planu wzmacniania podmiotowości mieszkańców we wspólnotach lokalnych i włączania ich w procesy decyzyjne dotyczące lokalnych społeczności w Wielkiej Brytanii. W publikacji […]

Czytaj więcej

Community Consultation and the ‘Hard to Reach’: Concepts and Practice in Victorian Local Government

Wydawca: Institute for Social Research, Swinburne University of Technology
Rok publikacji: 2005
Autor: Nicola Brackertz, Ivan Zwart, Denise Meredyth, Liss Ralston

Raport podsumowujący projekt badawczy dotyczący barier w uczestnictwie w procesach partycypacyjnych przedstawicieli różnych grup, do których trudno dotrzeć lub które z różnych „strukturalnych” względów nie uczestniczą zwykle w procesach tego typu. Na publikację składają się wnioski […]

Czytaj więcej

Publikacja wprowadzająca w tematykę konsultowania z osobami niepełnoletnimi – dziećmi i młodzieżą. Można w niej znaleźć kluczowe informacje na temat powodów i potrzeb w zakresie włączania młodych ludzi w procesy konsultacyjne, zasad i wytycznych do […]

Czytaj więcej

Czego społeczności lokalne oczekują od programu Big Society?

Wydawca: The Young Foundation
Rok publikacji: 2010

Publikacja porusza temat społeczności lokalnych, sąsiedztw i ich znaczenia. Autorzy identyfikują cztery kluczowe problemy związane z tym zagadnieniem: potrzebę wpływu ludzi na decyzje, które ich dotyczą, zbytnią ingerencję biurokracji w życie lokalne, słabą komunikację pomiędzy lokalnymi […]

Czytaj więcej

Deliberative public engagement. Nine principles

Wydawca: Involve
Rok publikacji: 2008

Krótka publikacja w przystępny sposób przybliża różne formy demokracji uczestniczącej (deliberatywnej). Prezentuje warunki umożliwiające jej pojawienie się, a także czynniki pozwalające ocenić efektywność jej mechanizmów.

Czytaj więcej

Dialog z młodzieżą w praktyce UE. Formy, metody i ograniczenia

Wydawca: Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"
Rok publikacji: 2012
Autor: Marcin Sińczuch

W niniejszym artykule zaprezentowana została metoda dialogu usystematyzowanego (structured dialogue) prowadzonego w ramach kształtowania polityki młodzieżowej UE i krajów członkowskich. Jego głównym celem jest aktywizacja młodzieży oraz środowisk osób pracujących z młodzieżą i na jej rzecz, tak […]

Czytaj więcej

E-Democracy in Bristol

Wydawca: Bristol City Council
Rok publikacji: 2007

Publikacja Urzędu Miejskiego w Bristolu na temat zastosowania nowych mediów do komunikacji z mieszkańcami, konsultacji społecznych i partycypacji. Każda metoda jest krótko opisana, oceniona pod kątem kosztowności, wymaganych umiejętności technicznych użytkowników oraz wymagań czasowych; podane […]

Czytaj więcej

e-Participatory Budgeting: e-Democracy from theory to success?

Wydawca: E-Democracy Centre, Universität Zürich
Rok publikacji: 2008
Autor: Tiago Peixoto

Artykuł analizujący wykorzystanie narzędzi ICT w rozwoju mechanizmów włączających obywateli we współzarządzanie społecznościami lokalnymi na przykładzie wykorzystania technologii elektronicznych w procedurze budżetu partycypacyjnego w brazylijskim mieście Belo Horizonte.

Czytaj więcej


Wyszukiwarka publikacji


Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.

Powrót do góry strony