WSPÓLNIE – spotkanie młodych działaczy i działaczek społecznych

1-2 października (sobota-niedziela) w Warszawie zorganizowaliśmy spotkanie dla młodych działaczy i działaczek społecznych z całej Polski. Jego celem było wzmocnienie i zainspirowanie uczestników i uczestniczek wydarzenia do dalszej aktywności społecznej, a także umożliwienie im poznania innych młodych i zaangażowanych osób. Wierzymy, że z sieciowania i wymiany doświadczeń w przyszłości powstaną wartościowe inicjatywy!

DLA KOGO?

Wydarzenie jest skierowane dla osób, którym zależny na włączaniu młodych w kształtowanie swojego otoczenia i wpływanie na decyzje podejmowane w sprawach publicznych, w szczególności które:

 • stawiają pierwsze kroki w działaniach społecznych, w tym w szczególności działają w obszarze partycypacji obywatelskiej – czyli np. są członkami/-iniami samorządu uczniowskiego i w jego ramach organizują życie społeczności swojej szkoły, udzielają się jako wolontariusze organizacji społecznych, są aktywistami jakiejś organizacji lub grupy nieformalnej, współpracują z przedstawicielami władz lokalnych np. są członkami/-iniamy młodzieżowych rad, złożyli i zrealizowali wniosek w ramach inicjatywy lokalnej ze swoimi sąsiadami etc.;
 • są w wieku od 16 do 22 roku życia.  

Uwaga! Osoby niepełnoletnie powinny przyjechać na wydarzenie razem z dorosłym opiekunem/-ką, dlatego rekomendujemy, żeby zorganizowały się w grupie 2-3 osób (np. ze swojego samorządu szkolnego, młodzieżowej rady gminy, itp.) i przyjechały na spotkanie razem z opiekunem/-ką grupy (np. opiekunem swojego samorządu uczniowskiego, młodzieżowej rady gminy etc.).

Na wydarzenie należy zgłosić się indywidualnie poprzez wypełnienie formularza (link i terminy zapisów znajdują się dalej), jednak jeśli planujesz przyjechać w takiej 2-3 osobowej grupie wraz z opiekunem/-ką, to wskaż jej skład w swoim zgłoszeniu. Także opiekun/-ka powinien/powinna wypełnić formularz zgłoszeniowy i zaznaczyć, za które osoby niepełnoletnie 1-2 października będzie odpowiadać (podając ich imiona i nazwiska w formularzu). 

W przypadku zgłoszeń osób niepełnoletnich, które nie zorganizują się w takiej grupie i zostaną przez nas przyjęte na wydarzenie, na 1-2 października od godziny rozpoczęcia pierwszego dnia wydarzenia, aż do godziny zakończenia wydarzenia drugiego dnia, przydzielimy dorosłą osobę, która będzie pełnić funkcję ich opiekuna. Osoby niepełnoletnie pozostające pod jego opieką, będą zobowiązane do ustalenia z nim planów w czasie wolnym podczas wydarzenia.

MIEJSCE SPOTKANIA

Spotkanie odbędzie się w Centrum Kreatywności Targowa, przy ul. Targowej 56 w Warszawie.

PROGRAM

>> 1 października (sobota) <<

 • 10.00-10.30 – Rejestracja

 • 10.30-11.15 – Otwarcie spotkania. Prowadzenie Agata Bluj, Kacper Lubiewski
  Wprowadzenie do wydarzenia i sesja służąca poznaniu się uczestników i uczestniczek
 • 11.15-12.00 – Rozmowa z Alicją Wiśniewską. Prowadzenie Kacper Lubiewski

  Radna miejska, aktywistka i pracowniczka trzeciego sektora. Alicja Wiśniewska o tym, gdzie aktywizm i partycypacja obywatelska spotykają się i gdzie od siebie odchodzą.  Alicja widziała działalność młodzieżową ze wszystkich chyba już perspektyw – była zarówno społeczniczką, jak i decydentką oraz formalną sojuszniczką. Czego nauczyła się o potrzebach i problemach aktywnej młodzieży we wszystkich tych rolach? O tym opowie podczas pierwszej rozmowy na WSPÓLNIE.

  Forma: Rozmowa + sesja pytań i odpowiedzi

  Alicja Wiśniewska – Radna Miasta Opola, przewodnicząca Komisji ds. Praw Kobiet w tejże. Ekspertka PROM ds. młodzieżowych rad, pracuje w lokalnym stowarzyszeniu ,,Europa Iuvenis”, w którym zajmuje się europejską integracją młodzieżową i dialogiem międzykulturowym.

  Kacper Lubiewski – aktywista klimatyczny od dawna związany z Młodzieżowym Strajkiem Klimatycznym, edukator klimatyczny i społeczny, członek Europejskiego Parlamentu Młodzieży, obecnie współpracuje z Fundacją Stocznia.

 • 12.00-12.15 – Przerwa

 • 12.15-13.30 – Młodzieżowe Rady Miast i inne samorządowe struktury młodzieżowe – Jan Pałasz, Hubert Taładaj
  Sukces młodych działaczy czy fasadowe formy wpływu? Jan Pałasz i Hubert Taładaj o samorządowych strukturach młodzieżowych. Co może, a czego nie może Młodzieżowa Rada Miasta? A Wojewódzki Sejmik Młodzieżowy? Jakie są propozycje samorządu dla zaangażowanej młodzieży? A czego im brakuje? Na te i inne pytania odpowiedzą Natalia, Jan i Grzegorz.

  Forma: Rozmowa + sesja pytań i odpowiedzi

  Jan Pałasz – student ekonomii na Akademii Leona Koźmińskiego, członek zarządu Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych oraz fundator i członek zarządu Fundacji Aureum. Reprezentant polskiej młodzieży w Europejskim Forum Młodzieży, czyli największej młodzieżowej organizacji doradczej na świecie. Były przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika, a także reprezentant Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej w Krajowej Grupie Roboczej ds. Unijnego Dialogu Młodzieżowego.

  Hubert Taładaj – jest studentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim, a także członkiem Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem i Koordynatorem Głównym Parlamentu Młodych RP.

 • 13.30-14.30 – Obiad
 • 14.30-15.45Panel o kolektywach młodzieżowych – Bombelki, Pałacyk

  Z czym się je kolektywy? Bombelki i Pałacyk w opowieści o tej unikalnej formie zaangażowania społecznego. 

  Czemu, skoro w Polsce roi się od młodzieżowych struktur partycypacyjnych, jak grzyby po deszczu wyrastają młodzieżowe kolektywy? Co je od siebie różni, a co mają wspólnego? Czy ich praca jest potrzebna na rzecz strukturalnej zmiany, czy stanowią może konkurencję wobec oficjalnych dróg partycypacyjnych?

  Forma: Rozmowa + sesja pytań i odpowiedzi

  Yumi Jaworski – zajmuje się szeroko pojętym aktywizmem na rzecz praw człowieka (w tym: dostępu do aborcji, praw osób queerowych, czy ich zagrożeniu w związku z kryzysem klimatycznym). Zaczynał w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym, a dzisiaj staram się ciągle rozwijać i inspirować ludzi swoimi działaniami w równościowym Kolektywie Pałacyk.

  Andrzej Jurowski od kilku lat zajmuje się aktywizmem klimatycznym, obecnie związany z antygazowym Kolektywem Bombelki. Swoje działania stara opierać się na lekcjach wyciągniętych z historycznych zwycięstw kampanii i ruchów społecznych.
 • 15.45-16.30 Narzędziownik partycypacji obywatelskiej. Prowadzenie Agata Bluj

  Przegląd kilku narzędzi partycypacyjnych, które mogą przydać się każdej osobie działającej społecznie i chcącej zmieniać swoje otoczenie. Czym jest budżet obywatelski, szkolny budżet partycypacyjny, narady obywatelskie albo inicjatywa lokalna i jak możesz je wykorzystać dla realizacji swojej misji? – tego dowiesz się podczas tej sesji. 

  Forma – prezentacja połączona z mini-warsztatem

  Agata Bluj – od 2014 roku pracuje w zespole Fundacji Stocznia ds. partycypacji obywatelskiej, w którym zajmuje się promocją różnych technik partycypacyjnych i włączania obywateli/ek w procesy decyzyjne.

 • 16.30-16.45 – Przerwa

 • 16.45-18.00 Dyskusja uczestników i uczestniczek o wewnętrznych problemach środowiska aktywnej młodzieży 

  Forma: World Cafe

 • 18.30-19.30 – Kolacja i podsumowanie pierwszego dnia spotkania

 

>> 2 października (niedziela) <<

 • 9.00-11.00 Warsztaty o regeneracji i wypaleniu w działalności społecznej. Prowadzenie Karolina Pluta, Paulina Jędrzejewska

  Głęboki oddech i do przodu. Karolina Pluta i Paulina Jędrzejewska o niebezpieczeństwie wypalenia i potrzebie regeneracji w działalności społecznej. 

  Nie od dziś wiadomo, że społeczności aktywistyczne i trzeci sektor borykają się z nadmiarem pracy i romantyzacją hustle culture, a działalność społeczna dla wielu okazuje się przytłaczająca i wyniszczająca. Z pomocą przychodzą Karolina i Paulina, które podczas warsztatów pokażą, jak należy dbać o siebie, swoje ciało i zdrowie w walce o lepszy świat.

  Forma: prezentacja z elementami interaktywnymi

  Paulina Jędrzejewska – trenerka i facylitatorka procesów grupowych. Ekspertka w dziedzinie aplikacji mobilnych dla kultury i edukacji i tematów związanych z prewencją wypalenia zawodowego w organizacjach pozarządowych i aktywizmie. Współprowadziłą projekt BurnoutAid Fundacji Culture Shock

  Karolina Pluta – trenerka, pedagożka teatru. Wspiera organizacje i instytucje działające na polu kultury i sztuki społecznie zaangażowanej. Prowadzi warsztaty dotyczące wspierania odporności psychicznej i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i aktywistycznemu. Współprowadziłą projekt BurnoutAid Fundacji Culture Shock.

 • 11.00-11.15 Przerwa

 • 11.15-12.45 (dwie sesje odbywające się równolegle do wyboru) Klimat na partycypację. Prowadzenie: Jadwiga Klata, Julia Keane

  O wykorzystaniu różnych narzędzi partycypacyjnych w walce o powszechne dobro jakim jest klimat

  Jadwiga Klata – współzałożycielka Ruchu Solidarności Klimatycznej, prowadząca ,,Możliwego podcastu”. Rozwija kompetencje potrzebne do budowania odpornego społeczeństwa – opowiada historie, facylituje, lideruje grupom, trenuje je.

  Julia Keane (Dolours) – aktywistka w antygazowym kolektywie Bombelki, kiedyś członkini Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Swój aktywizm opiera na lekcjach wyciągniętych z działania w podupadającym ruchu klimatycznym; teraz z radością i nadzieją obserwuje jego transformację.

 • 11.15-12.45 (dwie sesje odbywające się równolegle do wyboru) Internet jako przestrzeń partycypacyjna Krzysztof Neldner + Wero Paszewska

  Internet jako nowa przestrzeń partycypacyjna. Krzysztof Neldner i Wero Paszewska o tym, jak mieć internet po swojej stronie w działalności społecznej. 

  Jedno jest pewne – internet jest potężnym narzędziem, ale co robić, by działania w jego przestrzeni było faktycznie sprawcze, a nie wyłącznie dawały taką iluzję? Jakie technologie pomagają w społecznej mobilizacji? I gdzie w tym wszystkim miejsce na cyfrowe spółdzielnie? Na te i inne pytania usłyszymy podczas panelu Krzysztofa Neldnera i Wero Paszewskiej.

  Krzysztof Neldner student wokalistyki, twórca contentu na profilach Greenpeace Polska i Grupy Stonewall, gość Sexedpl. Aktywnie wykorzystuje social media, żeby mobilizować oglądających do walki z kryzysem klimatycznym, dyskryminacją osób queerowych i toksyczną męskością.

  Wero Paszewska współzałożycielka Ruchu Solidarności Klimatycznej. Doradza, szkoli i facylituje. Współpracuje z organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi i partiami politycznymi. Wcześniej związana z Akcją Demokracją. Blisko w sercu ma współpracę i komunikację w ruchach społecznych.

 • 12.45-13.45 – Obiad

 • 13.45-15.00 (dwie sesje odbywające się równolegle do wyboru) – Kryzys uchodźczy. Prowadzenie Laura Kwoczała 

  Kryzys empatii, człowieczeństwa czy systemu? Laura Kwoczała o aktywizmie na rzecz osób z doświadczeniem uchodźstwa. 

  Mimo szerokiej mobilizacji i heroicznego wysiłku polskiego społeczeństwa na rzecz uciekających przed wojną Ukraińców, w wyniku kryzysu na granicy polsko-białoruskiej zmarło już 14 osób, a w ośrodkach dla uchodźców w całej Polsce wybuchają kolejne strajki. Laura Kwoczała opowie o dostępnych narzędziach w walce przeciwko okrutnemu systemowi, który doprowadza do śmierci kolejnych uchodźców, nieludzkich warunkach panujących w ośrodkach tymczasowego pobytu i zaangażowaniu młodzieży w pomoc uchodźcom. 

  Forma: prezentacja + elementy włączające uczestników/-czki

  Laura Kwoczała – aktywistka na rzecz praw uchodźczych, koordynatorka Zespołu Interwencyjnego ds. Praw Człowieka w Biurze Poselskim dr Tomasza Aniśko, studentka politologii na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w działaniach interwencyjnych (m.in. dotyczących naruszeń praw człowieka w detencji uchodźczej) oraz monitorowaniu koniecznych zmian w zakresie polityki migracyjnej.

 • 13.45-15.00 (dwie sesje odbywające się równolegle do wyboru) – Związki zawodowe młodzieży Inicjatywa Pracownicza

  Czy w związkach zawodowych znajdziemy młodzież? Młodzi Inicjatywy Pracowniczej o aktywizmie pracowniczym w XXI wieku.

  Najpierw nauczyciele, potem pielęgniarki, operatorzy żurawi, rolnicy i pracownicy Amazona – Polska kipi od protestów najróżniejszych grup zawodowych. Ale czy w 2022 roku związki zawodowe mają rację bytu? Czy są może reliktem przeszłości? I co ma do tego wszystkiego młodzież? – o tym usłyszymy na zajęciach prowadzonych przez aktywistów Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej.

  Warszawskie Koło Młodych Inicjatywy Pracowniczej to grupa młodych działająca przy OZZ Inicjatywa Pracownicza. Zrzesza osoby uczące się, studiujące, pracujące na czarno, jak i w miejscach, gdzie uzwiązkowienie się jest na ten moment utrudnione. Zajmuje się edukacją w obszarze pola pracy, praw pracowniczych i lokatorskich. Aktywnie wspiera walki pracownicze w zakładach pracy, współtworząc młode pokolenie związkowczyń i związkowców.

  Gabe Wilczyńska członkini Komisji Krajowej OZZ Inicjatywa Pracownicza. 21-letnia pracowniczka, studentka i działaczka feministyczna.

  Sonia Burdyna działaczka Warszawskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej, studentka UW, członkini Otwartego Uniwersytetu im. Karola Modzelewskiego i nowo założonego Ruchu Solidarności Klimatycznej.

 • 15.00-15.45 – Zamknięcie wydarzenia. Prowadzenie Agata Bluj, Kacper Lubiewski

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Nocleg w Warszawie

Dla uczestników/-czek wydarzenia spoza Warszawy, którzy będą potrzebowali naszego wsparcia w zapewnieniu noclegu (należy zaznaczyć to w formularzu zgłoszeniowym), zapewnimy miejsca w hostelach Chillout Hostel (ul. Poznanska 7/5) i Tatamka Hostel (ul. Tamka 30). Nocleg zapewnimy w pokojach wieloosobowych.

Zwrot kosztów dojazdu

Istnieje możliwość otrzymania zwrotu kosztów dojazdu. Po spotkaniu będzie trzeba dostarczyć nam wypełniony specjalny formularz i załączyć do niego bilety pociągowe 2 klasy PKP/autobusowe (ważne by były to oryginały biletów lub ich wersja elektroniczna). Formularz zwrotu kosztów dojazdu zostanie przesłany wraz z potwierdzeniem przyjęcia na wydarzenie. 

Wyżywienie

Podczas wydarzenia zapewnimy uczestnikom/-czkom posiłki – I dnia: obiad, kolację; II dnia: śniadanie, obiad.

REGULAMIN WYDARZENIA

Przed zgłoszeniem się na wydarzenie prosimy o zapoznanie się z regulaminem wydarzenia. 

Zgoda na jego warunki jest dobrowolna, jednak konieczna, by wziąć udział w wydarzeniu. 

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia na wydarzenie przyjmujemy przez formularz do 21 września (środa).

Jeśli w dniu wydarzenia będziesz mieć mniej niż 18 lat, poza wypełnieniem formularza zgłoszeniowego prześlij nam skan dokumentu wyrażającego zgodę na Twój udział w wydarzeniu przez rodzica/opiekuna prawnego. To konieczny warunek przyjęcia na wydarzenie. Formularz zgody możesz pobrać tutaj.

KONTAKT

Agata Bluj: abluj@stocznia.org.pl

Kacper Lubiewski: klubiewski@stocznia.org.pl

Wydarzenie „Wspólnie – spotkanie młodych działaczy i działaczek społecznych” realizowane jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 


Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.

Powrót do góry strony