debiuty w partycypacji

  • Wspieramy Wasze pierwsze działania partycypacyjne

    Program „Debiuty w partycypacji” oferuje kompleksowe wsparcie organizacji pozarządowej w przeprowadzeniu jej pierwszego lub pierwszego w danej formule działania partycypacyjnego.

    Zaplanuj z nami i przeprowadź przy naszym wsparciu działanie partycypacyjne adekwatne do lokalnych warunków i możliwości.

  • "Debiuty w partycypacji" finansowany jest ze środków programu CEBRICS Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego USAID.

Cookies Information

This site is using Cookies and other similar technologies. By continuing to visit this site you agree to use of them according to your browser settings.