• Czym jest program "Debiuty w partycypacji"?

  „Debiuty w partycypacji” to program pozwalający organizacji pozarządowej zaplanować przy wsparciu mentora/mentorki działanie partycypacyjne adekwatne do lokalnych warunków i możliwości.

  • Poza wsparciem eksperckim, organizacja otrzyma również grant do 6 000 PLN na przeprowadzenie zaplanowanego działania. W ramach grantu będzie można sfinansować podstawowe materiały potrzebne do realizacji działania, akcję promocyjną lub opłacić zaangażowanie osób odpowiedzialnych za realizację działania.

   Równolegle do działań lokalnych organizacja zaproszona zostanie na szkolenia i spotkania z podobnymi sobie organizacjami. Szkolenia będą uzupełnieniem wiedzy potrzebnej do prawidłowego zarządzania organizacją jako instytucją, czyli obejmą takie kwestie jak: zarządzanie zespołem, wolontariat, finanse i komunikacja. Zwieńczeniem wsparcia będzie ewaluacja przeprowadzonego przez organizację działania partycypacyjnego i oferta skorzystania z bonu w wysokości 2 000 PLN na dodatkowe, dedykowane szkolenie, którego celem będzie wzmocnienie instytucjonalne organizacji.

   Program „Debiuty w partycypacji” realizowany jest w partnerstwie z German Marshall Fund.

   Środki finansowe pochodzą z programu CEBRICS Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego USAID .

 • Jak rozumiemy partycypację obywatelską?

  Jak z każdą definicją – o partycypacji obywatelskiej można opowiadać w różny sposób i różnie ją tłumaczyć. Jest wiele wersji i licznych dyskusji, która z nich jest najbardziej właściwa. Z punktu widzenia programu “Debiuty w partycypacji” najważniejszy jest jednak jej aspekt “włączający” w życie danej społeczności. Dlatego partycypację obywatelską rozumiemy jako branie udziału obywateli i obywatelek w podejmowaniu decyzji w sprawach, które ich dotyczą i mają wpływ na ich życie jako społeczności.

  • Program „Debiuty w partycypacji” jest właśnie po to, aby z jednej strony przekazać uczestnikom i uczestniczkom wiedzę teoretyczną o partycypacji obywatelskiej, z drugiej – aby przy wspólnie opracowanym wraz z mentorem/mentorką działaniu partycypacyjnym zobaczyć w praktyce, na czym ona polega i jak ją wprowadzać w życie swojej społeczności lokalnej.

   Partycypacja obywatelska przejawia się w takich formach jak m.in. konsultacje społeczne dokumentów strategicznych polityki lokalnej, zbieranie podpisów pod petycją, organizacja debaty wokół lokalnego problemu czy warsztatów, w ramach których zdiagnozowane zostaną lokalne problemy i zebrane pomysły na ich rozwiązania.

   Zaplanuj z nami i przeprowadź przy naszym wsparciu działanie partycypacyjne adekwatne do lokalnych warunków i możliwości, na przykład:

   • konsultację społeczną dotyczącą rozwoju miasta / instytucji miejskiej (domu kultury, biblioteki)
   • spotkanie / debatę lokalną na temat ważnych spraw (np. koszty energii, polityka społeczna)
   • społeczną diagnozę lokalną dotycząca przestrzeni (np. pod względem jej dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami)
   • konsultację dotyczącą polityki senioralnej
   • zbieranie podpisów pod petycją o wspólnej przestrzeni (np.nasadzenie drzew na skwerze, ustawienie ławek itp.)

   Jeśli chcesz spróbować wraz z ekspertami i ekspertkami zrozumieć i zrealizować swoje pierwsze (lub pierwsze w do tej pory nie stosowanej przez Ciebie formie) działania partycypacyjne  ZGŁOŚ SIĘ

   Więcej o samej partycypacji obywatelskiej znajdziesz: tutaj, a przykłady zrealizowanych działań partycypacyjnych dostępne są na tej stronie.

 • "Debiuty w partycypacji" finansowany jest ze środków programu CEBRICS Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego USAID.

Cookies Information

This site is using Cookies and other similar technologies. By continuing to visit this site you agree to use of them according to your browser settings.