Przestrzeń Praktyków Partycypacji

Przestrzeń Praktyków Partycypacji

Przestrzeń Praktyków Partycypacji jest jednym z projektów predefiniowanych realizowanych w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Celem projektu jest wzmocnienie środowiska praktyków partycypacji obywatelskiej i upowszechnienie oraz rozwój partycypacji obywatelskiej w Polsce.

Wydarzenia

Cele projektu chcemy osiągać m.in. poprzez organizację wydarzeń mających na celu wymianę doświadczeń, edukację i sieciowanie praktyków partycypacji:

  •  4 Forów Praktyków Partycypacji, czyli ogólnopolskich, dwudniowych wydarzeń gromadzących ok. 300 urzędników, przedstawicieli instytucji publicznych, działaczy społecznych zajmujących się włączaniem obywateli w procesy decyzyjne dotyczące spraw publicznych. Podczas forów, tak jak robiliśmy to dotychczas, będziemy podejmować zróżnicowaną tematykę, której wspólnym mianownikiem będzie partycypacja obywatelska w wymiarze praktycznym;
  • 7 Regionalnych Forów Praktyków Partycypacji, czyli wydarzeń o charakterze podobnym do ogólnopolskich forów, jednak o mniejszej skali i kierowanych wyłącznie do osób z konkretnej części Polski. Regionalne fora planujemy zorganizować w miejscach, które mają mniejsze doświadczenie związane z partycypacją obywatelską;
  • 5 seminariów, czyli spotkań edukacyjnych, podczas których skupimy się na wybranym temacie, np. konkretnej metodzie prowadzenia dialogu społecznego (panel obywatelski), obszarze tematycznym (partycypacja obywatelska w procesach związanych z ochroną klimatu i środowiska), aspekcie prawnym (regulacje dotyczące budżetu obywatelskiego) lub włączaniu do procesów partycypacyjnych jakiejś grupy (osób niepełnosprawnych);
  • 1 forum młodzieżowe, czyli całodzienne spotkanie poświęcone partycypacji dla młodzieży i osób pracujących z nią lub na jej rzecz.

Obecność w internecie

Ponadto w ramach Przestrzeni Praktyków Partycypacji rozbudujemy stronę partycypacjaobywatelska.pl. Będziemy z większą intensywnością umieszczać artykuły i inne treści na stronie, zaktualizujemy i przekształcimy bazę praktyków partycypacji oraz sekcję dotyczącą budżetów obywatelskich.

Mentoring

Uruchomimy także program mentoringowy (od 2021), w którym osoby niedoświadczone w prowadzeniu działań partycypacyjnych będą miały okazję skorzystać z doradztwa osób posiadających dużą wiedzę i praktykę w tym obszarze. Przy ich wsparciu „uczniowie” zaplanują i przeprowadzą działania partycypacyjne w swoich społecznościach lokalnych. Jako uzupełnienie relacji mentor-uczeń/uczniowie, zorganizujemy dla uczestników 2 wizyty studyjne do polskich miejscowości, w których doświadczenia związane z partycypacją są bogate i różnorodne.

Dialog

Innym działaniem, które przeprowadzimy w ramach projektu, będzie promocja podejmowania dialogu w lokalnych społecznościach. Wierzymy, że warto rozmawiać o rzeczach, które są ważne w wymiarze lokalnym i krajowym. Nie zawsze ta rozmowa musi być nakierowana na wypracowanie rozwiązań, jak dzieje się to w przypadku procesów partycypacji obywatelskiej, a raczej na samo poznanie różnych perspektyw i wsłuchanie się w potrzeby współobywateli, sąsiadów, mieszkańców tej samej miejscowości/dzielnicy. Bez umiejętności prowadzenia dialogu o rzeczach ważnych i aktualnych społecznie, partycypacja obywatelska jest trudna, a czasem wręcz niemożliwa, przez głęboko dzielące członków społeczności i społeczeństwa polskiego konflikty. Dlatego w przynajmniej 25 samorządach przeprowadzimy dialog publiczny na aktualny, ważny społecznie (i budzący emocje) temat.

Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG.


Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.

Powrót do góry strony