Seminaria

III seminarium: o jednostkach pomocniczych gmin

Jednostki pomocnicze – komu i w czym pomagają? Na to pytanie próbowaliśmy odpowiedzieć w trakcie ostatniego seminarium w ramach Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej.

5 kwietnia 2011 roku w siedzibie Stoczni spotkali się przedstawiciele bardzo różnych środowisk, aby porozmawiać o funkcjonowaniu jednostek pomocniczych samorządu, ich ograniczeniach i wyzwaniach, przed jakimi stoją. Na sali byli obecni przedstawiciele rad osiedli i dzielnic z kilku polskich miast (Warszawy, Łodzi, Gdańska, Lublina, Katowic), dzięki którym wszyscy uczestnicy mogli poznać specyfikę ich pracy i codzienne trudności, z którymi się borykają.

W trakcie dyskusji panelowej, która rozpoczęła seminarium zaproszeni goście (Beata Matyjaszczyk z Forum Rad Dzielnic w Gdańsku, Olgierd Dziekoński z Kancelarii Prezydenta RP, Włodzimierz Urbańczak, pełnomocnik Prezydenta Poznania, Adam Grzegrzółka, zastępca Burmistrza Pragi Południe z Warszawy oraz prowadzący dyskusję dr Piotr Matczak z UAM) dyskutowali o funkcjonowaniu jednostek pomocniczych, uwarunkowaniach prawnych oraz o zmianach, jakie niesie projekt Ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym (stworzony w Kancelarii Prezydenta RP).

W dalszej części spotkania uczestnicy rozeszli się do trzech równolegle pracujących grup, z których każda skupiła się na innych zagadnieniach związanych z tematem seminarium.

Pierwsza z grup rozmawiała o potrzebach radnych osiedlowych – tych najbardziej palących i związanych z codzienną działalnością oraz tych, które stwarzałyby szanse rozwoju ich pracy.

Druga koncentrowała się na zagadnieniach związanych z komunikacją z mieszkańcami. W jaki sposób „wychodzić” do mieszkańców, dotrzeć do nich z informacją o Radzie i jej działalności? Głównymi przyczynkami do rozmowy były doświadczenia własne jednej z uczestniczek – członkini warszawskiej Rady Osiedla Grochów Północny.

Ostatnia z grup zebrała osoby szczególnie zainteresowane konsultacjami wspomnianego projektu ustawy. Zgromadzone w trakcie rozmowy uwagi staną się częścią szerszego komentarza do dokumentu, który zostanie zgłoszony w trybie konsultacji społecznych.

Poniżej znajdują się wszystkie materiały seminaryjne: tekst przewodni Beaty Matyjaszczyk, prezentacje polskich przykładów działań związanych z Radami Osiedli oraz notatki podsumowujące rozmowy w poszczególnych grupach roboczych.

Pliki do pobrania


Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.

Powrót do góry strony