Seminaria

I seminarium: o przestrzeni

22 czerwca 2010 roku w siedzibie Stoczni w Warszawie odbyło się seminarium pod tytułem „Partycypacja w przestrzeni. Udział mieszkańców w decydowaniu o swoim otoczeniu”. Wzięło w nim udział ponad 30 osób z całej Polski, między innymi reprezentanci organizacji pozarządowych, urzędnicy miejscy oraz silna reprezentacja środowiska architektów. Liczną grupą byli również beneficjenci ścieżki partycypacyjnej programu „Demokracja w Działaniu” Fundacji im. Stefana Batorego, którzy realizują projekty związane z partycypacyjnym zagospodarowaniem przestrzeni.

Celem seminarium była refleksja nad kwestią włączania mieszkańców w decyzje dotyczące ich najbliższego otoczenia. Główne wystąpienie seminarium oraz tekst przewodni autorstwa urbanisty i socjologa Krzysztofa Herbsta skupiały się na związkach rewitalizacji z partycypacją. Jego wizja rewitalizacji po polsku jako powierzchownej, ograniczającej się głównie do remontów, a pomijającej kwestie społeczne i ekonomiczne spotkała się jednak ze sprzeciwem ze strony dyskutantów.

Poniżej wypowiedź Krzysztofa Herbsta na temat problemów związanych z procesami rewitalizacyjnymi:

oraz o pierwszych działaniach w trakcie partycypacyjnego procesu rewitalizacji:

Inne spojrzenie na kwestię partycypacji w mieście pokazała w swoim wystąpieniu Anna Petroff-Skiba z Centrum Komunikacji Społecznej m. st. Warszawy, która przedstawiła przykłady planowanych konsultacji społecznych w Warszawie oraz omówiła przeszkody, jakie napotykają urzędnicy organizujący konsultacje społeczne i inne procesy akcyjne. Zespół Stoczni zaprezentował krótki przegląd metod partycypacji, które mogą być użyte do dyskusji o kształcie i funkcjach przestrzeni: projektowanie partycypacyjne, warsztaty Charette, Future City Games, Planning for Real (TM), Sądy Obywatelskie (Citizen Juries) oraz internetowe metody konsultowania.

Po przerwie obiadowej, uczestnicy warsztatów rozeszli się do trzech grup warsztatowych. Anna Wieczorek, psycholożka środowiskowa z Uniwersytetu Warszawskiego mówiła o planowaniu procesu partycypacji w kontekście przestrzeni oraz o metodach pracy z mieszkańcami i rozwiązywania konfliktów. Aleksandra Czyżewska, prezeska Forum Rewitalizacji, poprowadziła w swojej grupie dyskusję na temat ekonomicznych aspektów rewitalizacji oraz poruszyła kwestię budowania partnerstw publiczno-prywatnych. Trzeci warsztat, prowadzony przez dr inż. arch. Małgorzatę Hanzl dotyczył prawnych aspektów partycypacji w tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego.

Małgorzata Hanzl opowiedziała krótko o ograniczeniach polskiego prawodawstwa związanego z partycypacją:

oraz o ciekawych rozwiązaniach stosowanych we Francji:

Poniżej zamieszczamy materiały z seminarium – prezentacje oraz teksty zaproszonych prelegentów:

Prezentacja Krzysztofa Herbsta

Autor przedstawia rolę jaką może (i powinna) pełnić partycypacja w projektach rewitalizacji przestrzeni. Określa, czym jest oraz czym powinna być partycypacja w działaniach rewitalizacyjnych tak, by zwiększała skuteczność całości projektu i rzeczywiście podnosiła jego jakość.

Tekst Krzysztofa Herbsta

Niniejszy artykuł był tekstem przewodnim seminarium. Stanowi rozszerzone w stosunku do prezentacji rozważania na temat sensu i funkcji, jakie mogą pełnić działania partycypacyjne w projektach rewitalizacji przestrzeni.

Tekst Aleksandry Czyżewskiej

Autorka, będąca prezeską Forum Rewitalizacji, prezentuje poszczególne etapy planowania działań rewitalizacji, ilustrując je ciekawymi przykładami z różnych miast Polski.

Prezentacja Małgorzaty Hanzl

Prezentacja dotyczy prawnych aspektów partycypacji w tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego. Zawiera zarówno analizę polskiego kontekstu, jak i przykładowe rozwiązania z zagranicy.

Prezentacja Anny Wieczorek

Prezentacja pod tytułem „Konflikt i synergia” skupia się na tematyce związanej z pracą z mieszkańcami w procesach partycypacyjnych. Co robić, by jak najlepiej zrozumieć mieszkańców i ich potrzeby? W jaki sposób ich angażować? Prezentacja pomaga w szukaniu odpowiedzi na te pytania. Zawiera również krótki opisy niektórych partycypacyjnych metod pracy z mieszkańcami.


Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.

Powrót do góry strony