Seminaria

II seminarium: o partycypacji w obszarze ekologii i w wymiarze sąsiedzkim

W środę, 1 grudnia 2010 roku odbyło się drugie seminarium Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej.

Rozpoczęła je dyskusja panelowa z udziałem znamienitych gości: Barbary Imiołczyk z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Barbary Lewenstein z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Jacka Czaputowicza, Dyrektora Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Olgierda Dziekońskiego, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz Tomasza Siemoniaka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dyskusja pod tytułem „Czy można rządzić inaczej? Szanse partycypacji obywatelskiej w Polsce” wywołała żywe zainteresowanie obecnych na sali. Rozmowa między uczestnikami debaty dotyczyła możliwości włączania mechanizmów partycypacyjnych w obecnie funkcjonujący model rządzenia w Polsce oraz istniejących barier dla tego typu działań.

Po przerwie kawowej uczestnicy rozeszli się do dwóch grup warsztatowych. Pierwsza z nich dotyczyła partycypacji w podejmowaniu decyzji dotyczących kwestii ekologii i środowiska naturalnego. Zaproszeni goście zaprezentowali przykłady takich działań realizowanych w Polsce, jak: konsultacje przy budowie dróg (realizowane przez GDDKiA), rozbudowa oczyszczalni Czajka (MPWiK w Warszawie) oraz partycypacyjne tworzenie strategii gospodarowania wodą w Karpaczu oraz ściekami w Zawoi (Centrum Rozwiązań Systemowych wraz z Fundacją Sendzimira). Dyskusję w tej grupie prowadził Marek Kryda z Instytutu Spraw Obywatelskich.

Druga grupa zajęła się partycypacją na poziomie sąsiedztw i osiedli. Zaprezentowano trzy przykłady procesów angażujących mieszkańców w działania na rzecz najbliższej okolicy: projekt Stowarzyszenia Bydgoskie Przedmieście w sprawie rewitalizacji parku w Toruniu, projekt Lipowa OdNowa z Łodzi oraz stworzenie wraz z mieszkańcami planów budowy podwórka przy ulicy Równej w Warszawie (Stowarzyszenie Odblokuj). Dyskusję prowadził dr hab. Piotr Matczak, socjolog z UAM w Poznaniu.

W dalszej części dyskusji grupowych uczestnicy kontynuowali rozmowę na najistotniejsze z ich perspektywy tematy. Dodatkowym elementem była prezentacja ciekawych przykładów zagranicznych działań partycypacyjnych z obszarów ekologii i aktywności sąsiedzkiej przygotowana przez zespół Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej.

Pliki do pobrania


Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.

Powrót do góry strony