Seminaria

VIII seminarium: o włączaniu osób starszych w procesy partycypacyjne

9 marca 2012 roku odbyło się VIII seminarium Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej o włączaniu osób starszych w procesy partycypacyjne.

Spotkanie poświęcone było zjawisku partycypacji obywatelskiej seniorów. Temat aktywnego starzenia się jest ostatnio bardzo aktualny, jednak bardzo mało słyszy się o angażowaniu osób starszych w podejmowanie decyzji w kwestiach dla nich istotnych. Wśród działań do nich skierowanych dominują akcje aktywizujące w obszarze kulturowo-edukacyjnym i zawodowym.

Podczas wprowadzającej debaty, prowadzonej przez Łucję Krzyżanowską z Instytutu Socjologii UW, zaproszeni goście: prof. Anna Giza-Poleszczuk z Instytutu Socjologii UW, dr Paweł Kubicki ze Szkoły Głównej Handlowej oraz Zofia Niczke z Fundacji “EMERYT” zastanawiali się, jakie są przyczyny (w tym uwarunkowania historyczne) i obszary wykluczenia seniorów, a także jak można temu zaradzić. Pojawiały się głosy m.in. o potrzebie przezwyciężania stereotypu seniora (w którym to procesie powinny aktywnie uczestniczyć same osoby starsze), dostrzeżenia i wspierania seniorów w tym, co robią na co dzień, w ich zainteresowaniach i chęci rozwijania się, a także o propozycji powołania w Polsce reprezentanta seniorów na poziomie centralnym.

W dyskusji aktywny udział brali uczestnicy seminarium, którzy na bieżąco odnosili się do usłyszanych wypowiedzi. Komentarze dotyczyły najczęściej indywidualnych doświadczeń związanych z angażowaniem osób starszych w różnego rodzaju inicjatywy oraz integracji międzypokoleniowej. Zwracano uwagę m.in. na problem zróżnicowania grupy osób starszych, trudności w uczestniczeniu w życiu publicznym np. środowisk pacjenckich, a także brak rozwiązań i programów systemowych, które skierowane byłyby do seniorów.

W kolejnej części seminarium zaprezentowane zostały dobre praktyki włączania seniorów w procesy decyzyjne. O partycypacyjnym tworzeniu modelu ustalania kryteriów jakości usług opiekuńczych opowiedzieli Jarosław Józefczyk, Zastępca Dyrektora MOPS w Gdyni ds. wsparcia osób bezdomnych i rynku pracy oraz Katarzyna Stec, Zastępca Dyrektora MOPS w Gdyni ds.wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych. Proces ten został przeprowadzony przy znaczącym współudziale samych seniorów.

O funkcjonowaniu i zadaniach jednej z najbardziej aktywnych w Polsce Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu opowiedziała przewodnicząca Rady I kadencji, Janina Paprzycka. Dzięki inicjatywie Rady, powstało Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu. Doświadczeniami z działalności Centrum na rzecz seniorów podzieliła się z uczestnikami seminarium jego przedstawicielka, Natalia Wiśniowska.

Zespół Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej przygotował prezentację na temat zagranicznych przykładów i form włączania osób starszych w procesy decyzyjne.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia prezentacji z wystąpień, zamieszczonych poniżej.

Seminarium zamknęła część warsztatowa. W dwóch grupach rozmawiano o warunkach uczestnictwa osób starszych w procesach partycypacyjnych oraz zastanawiano się nad konkretnymi rozwiązaniami, mającymi pomóc seniorom aktywniej uczestniczyć w życiu publicznym. Podsumowanie pracy obu grup warsztatowych można pobrać poniżej.

Pliki do pobrania


Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.

Powrót do góry strony