Techniki

Future City Game

Do czego pasuje? ▪ tworzenia wspólnej i wieloaspektowej wizji rozwoju miejsca (zagospodarowanie przestrzenne i/lub sposoby społecznego funkcjonowania)
▪ aktywizowania potencjału społeczności lokalnej
• jako element badania problemów do rewitalizacji
Ile trwa? ▪ 2 dni lub 1 dzień
▪ warsztaty są najczęściej elementem procesu planowanych zmian, dlatego należy organizować je na wczesnym jego etapie, wykorzystywać do kształtowania wytycznych, założeń, identyfikacji potrzeb i możliwych konfliktów oraz budowania partnerstw/sieci kontaktów dla realizacji planowanych procesów
Czego wymaga? ▪ organizacji warsztatów
▪ zapewnienia odpowiedniego miejsca, sprzętu technicznego, materiałów biurowych
▪ wynagrodzenia dla moderatora
Czego potrzebuje? ▪ moderatora spotkań z uczestnikami, tzw. mistrza gry (we współpracy z British Council, będącego organizatorem takich procesów)
▪ wsparcia partnerów w zależności od tematów: najczęściej urzędów i organizacji pozarządowych
Kto może partycypować? ▪ ok. 25 osób: przedstawiciele wszystkich interesariuszy
▪ ważna jest różnorodność zaproszonych osób (wiek, doświadczenie, wykształcenie, mieszkańcy i zewnętrzni „eksperci”)

Opis techniki

Metodologia Future City Game polega na tym, że podczas dwu- lub jednodniowego spotkania, na które zaproszeni są różni interesariusze (mieszkańcy i specjaliści, tacy jak m.in. badacze społeczni, architekci, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz urzędnicy – łącznie ok. 25 osób podzielonych na 5 grup), wypracowywane są konkretne rozwiązania przestrzenne i funkcjonalne dla danego miejsca (np. zagospodarowanie parku) lub problemu powiązanego z miejscem (np. oferta domu kultury).

Warsztaty prowadzone są przez tzw. mistrza gry, który moderuje proces. Przeprowadza uczestników przez kolejne etapy – tzw. 10 kroków, na które składa sie m.in.: analiza problemów globalnych i lokalnych oraz perspektyw miasta (gospodarczych, społecznych, ekologicznych, kulturowych), generowanie pomysłów na przyszłość, testowanie pomysłów w terenie z pomocą specjalistów, mieszkańców, turystów, urzędników i obserwatorów oraz prezentacja na forum ostatecznych koncepcji wypracowanych w grupach (podane za stroną www). Końcowe rozwiązania są oceniane przez graczy i obserwatorów, a następnie wybierany jest najlepszy projekt i dyskutuje się o sposobie/możliwościach jego realizacji.

Future City Game jest metodologią opracowaną w Wielkiej Brytanii, w ramach projektu British Council ‘Creative Cities’. W Polsce metodę zastosowano m.in. przy projektowaniu zagospodarowania ulicy Samborskiej w Warszawie.

Więcej informacji o metodzie i sposobach jej wykorzystania znajduje się na stronie City Future Game.


Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.

Powrót do góry strony