Techniki

Ocena partycypacyjna

Do czego pasuje? tworzenie wspólnej wizji: np. rozwoju miejscowości, zmian przestrzennych, rozwoju poszczególnych instytucji publicznych
Ile trwa? kilka dni
Czego wymaga? ▪ przeprowadzenia dokładnej akcji informacyjnej
▪ znalezienia odpowiedniego lokalu
Czego potrzebuje? ▪ osób moderujących spotkania i warsztaty z uczestnikami
Kto może partycypować? reprezentatywna grupa osób: uczestnikami powinni być przedstawiciele wszystkich grup wewnątrz społeczności (także tych marginalizowanych)

Opis techniki

Technika ta (ang. Participatory appraisal) zakłada szersze podejście w planowaniu i przeprowadzaniu procesów partycypacyjnych, którego główną cechą jest pełne zaangażowanie uczestników w określenie tematów i zakresu działania. Rola inicjatora procesu ogranicza się zazwyczaj do działań moderujących i ułatwiających realizację tego typu działań partycypacyjnych, oddając większość kompetencji w ręce społeczności lokalnej. Daje jej to możliwość diagnozowania kontekstu, generowania rozwiązań zidentyfikowanych przez siebie problemów oraz planowania przyszłych działań.

Technika wykorzystuje przede wszystkim wizualne i „interaktywne” zadania, które ułatwiają realizację założonych celów i przeprowadzenie całego procesu. Do najczęściej stosowanych narzędzi należy: mapowanie dowolnie wybranych wymiarów (np.: instytucji, miejsc publicznych, uczęszczanych miejsc, występujących grup społecznych lub miejsc niebezpiecznych), a także ustalanie priorytetów – zbudowanie hierarchii celów, problemów i jej grupowe uzgodnienie.

Ocena partycypacyjna opiera się na kilku podstawowych założeniach, które konieczne są do prawidłowego przeprowadzenia procesu:

  • Zaangażowanie osób reprezentujących pełen obraz społeczności/grupy, której dotyczy projektowane działanie, szczególnie grup „wycofanych”, których zdanie zazwyczaj nie jest brane pod uwagę
  • Określenie jasnego i zrozumiałego oraz uzgodnionego ze wszystkimi celu procesu (który musi być w czytelny sposób powiązany z następującymi po nim decyzjami)
  • Zagwarantowanie każdemu uczestnikowi możliwości wypowiedzi i bycia wysłuchanym (poprzez uzgodnione na początku spotkania reguły oraz zastosowanie konkretnych technik moderacji)
  • Jako rezultat procesu stworzenie jasnego planu działania (z ustaleniami dotyczącymi czasu, potrzebnych zasobów, kosztów realizacji)

[ks]


Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.

Powrót do góry strony