Techniki

NaprawmyTo.pl – serwis do naprawiania problemów w przestrzeni publicznej

Serwis NaprawmyTo.pl umożliwia swoim użytkownikom zgłaszanie problemów zaobserwowanych w ich najbliższym otoczeniu. Podstawowymi funkcjami serwisu są: zgłaszanie różnego rodzaju usterek, awarii itp. w przestrzeni publicznej, informowanie o nich odpowiednich instytucji, przeglądanie i wyszukiwanie alertów z najbliższej okolicy. NaprawmyTo.pl to narzędzie skierowane do samorządów gminnych. 

Esencja narzędzia

Do czego służy? do bezpośredniego zgłaszania przez mieszkańców problemów i usterek obecnych w przestrzeni publicznej
Dla kogo? dla samorządów gminnych i ich mieszkańców
Czego wymaga?
  • (z perspektywy gminy) administratora serwisu i urzędników obsługujących zgłoszone alerty
  • (z perspektywy mieszkańca) dostępu do internetu i – opcjonalnie – konta w serwisie. Konto nie jest niezbędne, bo usterki można zgłaszać anonimowo, ale wiele przydatnych funkcjonalności dostępna jest tylko dla zalogowanych użytkowników
Koszt niski, zależy od liczby mieszkańców gminy

NaprawmyTo.pl to narzędzie, które może pomóc ograniczyć liczbę usterek zgłaszanych drogą tradycyjną oraz usprawnić obieg informacji wewnątrz urzędu, a także między urzędem a mieszkańcami. Wykorzystuje aktywność obywateli do przeglądu stanu infrastruktury miejskiej, dzięki czemu nie trzeba robić dodatkowej inwentaryzacji – mieszkańcy sami zgłaszają braki i uszkodzenia w przestrzeni publicznej.

Serwis zwiększa transparentność w komunikacji urzędu z mieszkańcami – dzięki temu, że informacja o danym problemie jest stale dostępna na stronie internetowej, mieszkańcy wiedzą, co się z nim dzieje, i nie muszą zgłaszać go po raz kolejny.

Aby jednak NaprawmyTo.pl spełniało swoje zadanie, potrzebne jest zaangażowanie po stronie urzędu. Przede wszystkim narzędzie musi zostać odpowiednio wypromowane – bez wystarczającego wysiłku włożonego w poinformowanie i zachęcenie mieszkańców w serwisie nie przybędzie zgłoszeń usterek. Kluczowe jest też zapewnienie zespołu do bieżącej obsługi serwisu i poszczególnych zgłoszeń.

Dla urzędników NaprawmyTo.pl może być narzędziem diagnozy potrzeb mieszkańców. Obserwując i analizując kategorie i miejsca zgłoszeń, mogą lepiej zaplanować wydatki i działania, np. w zakresie inwestycji i rewitalizacji.

Dla mieszkańców jest to z kolei narzędzie do społecznej kontroli pracy urzędu – tempa i sposobu reakcji na zgłaszane problemy, jakości komunikacji z mieszkańcami czy współpracy z innymi jednostkami.

Dla lokalnych wspólnot NaprawmyTo.pl może być przydatne w monitorowaniu sytuacji w danej okolicy (np. na osiedlu).

Opis narzędzia

W serwisie NaprawmyTo.pl każdy mieszkaniec może szybko i prosto zgłosić zauważoną w przestrzeni publicznej usterkę – niedziałającą latarnię, zniszczony przystanek czy zalegające w parku śmieci. W tym celu po wejściu na stronę należy wykonać trzy nieskomplikowane kroki: zaznaczyć odpowiednie miejsce na mapie, dodać krótki opis usterki i wybrać kategorię zdarzenia. Można też załączyć zdjęcie. Całość zajmuje nie dłużej niż minutę.

2-glowna podstrona

Przykładowy widok zgłoszonych alertów w serwisie Naprawmyto.pl

Następnie informacja o usterce automatycznie trafia do odpowiedniego działu w urzędzie gminy, który zajmuje się sprawami z danych kategorii (np. zniszczone przystanki). Urzędnik odpowiedzialny za dany alert zaznacza w systemie, na jakim etapie rozwiązywania problemu jest dana usterka. Jest to jasny komunikat dla mieszkańców, czy dany alert jest w trakcie procesu naprawy, czy też już został naprawiony. Wszystkie zebrane zgłoszenia można śledzić na mapie gminy.

W systemie dostępnych jest kilka dodatkowych funkcjonalności, które ułatwiają i usprawniają komunikację wewnątrz urzędu, np. opcja ręcznego przekazywania zgłoszenia do odpowiedniej jednostki, zaznaczanie, który z pracowników podejmuje się realizacji danego zgłoszenia, a także możliwość eksportu bazy zbierającej dane o wszystkich zgłoszeniach.

Z perspektywy mieszkańca ciekawą funkcjonalnością może być zaznaczanie obszarów obserwacji, np. okolicy naszego domu, miejsca pracy itp. Pozwala to na otrzymywanie powiadomień o nowych alertach z zaznaczonych obszarów, by być na bieżąco z propozycjami zmian w swoim najbliższym otoczeniu.

Więcej informacji na temat serwisu NaprawmyTo.pl można znaleźć w broszurze informacyjnej.

Autorzy NaprawmyTo.pl

Nad stworzeniem serwisu pracowało – pod patronatem Fundacji Batorego i przy wsparciu koordynacyjnym Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” – kilkanaście organizacji z całego kraju (pełna lista partnerów). Głównymi źródłami inspiracji dla serwisu były strony: FixMyStreet.com oraz SeeClickFix.com, cieszące się wielką popularnością na świecie. Obecnie serwis utrzymuje i rozwija Fundacja Stocznia.

Źródło informacji


Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.

Powrót do góry strony