Biblioteka

Strony www

Zagraniczne strony poświęcone partycypacji obywatelskiej 

Polskie strony związane z tematyką partycypacji obywatelskiej

Strony poświęcone poszczególnym technikom

Strony poświęcone partycypacyjnemu myśleniu o przestrzeni

 


 

Zagraniczne strony poświęcone partycypacji obywatelskiej

participationcompass.org
Jeden z najbardziej popularnych serwisów na temat partycypacji. Jest bogatym zbiorem informacji na temat technik partycypacyjnych, jak również projektów dotyczących partycypacji (zarówno sfinalizowanych, jak i toczących się).

www.involve.org.uk
Strona brytyjskiej organizacji Involve, która zajmuje się partycypacją obywatelską. Znaleźć można na niej informacje na temat różnorodnych projektów, w które organizacja jest zaangażowana. Jest również źródłem wielu ciekawych publikacji dotyczących tej tematyki.
Organizacja posiada również swój profil na Facebooku.

www.activedemocracy.net
Niewielka, australijska strona na temat demokracji uczestniczącej. Można na niej znaleźć między innymi ciekawe przykłady działań partycypacyjnych (z zastosowaniem różnych technik) oraz interesujący zbiór linków.

www.partizipation.at
Austryjacka strona (posiadająca swoją, całkiem niezłą, wersję angielską) poświęcona partycypacji obywatelskiej. Można na niej znaleźć zarówno zbiór publikacji poświęconych ogólnie rozumianej tematyce partycypacji, jak i linków odsyłających do organizacji z różnych krajów zajmujących się tą tematyką. Na stronie znajdują się także opisy różnych technik partycypacyjnych wraz z ciekawymi przykładami ich zastosowań (z szczególnym naciskiem na projekty zrealizowane za pomocą komórek planujących).

www.iap2.org
Portal Międzynarodowego Stowarzyszenia Partycypacji Obywatelskiej. Strona jest źródłem różnorodnej wiedzy na temat partycypacji obywatelskiej oraz organizacji skupiających swoją działalności na tej problematyce. Jednak aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje należy zarejestrować się jako członek Stowarzyszenia.

www.participedia.net
Portal, skonstruowany na platformie Wiki, zbiera wiedzę dotyczącą partycypacji. Może być pomocna w dotarciu do teoretycznych informacji związanych z tą dziedziną. Pozwala także edytować poszczególne wpisy lub uzupełniać zasób wiedzy o nowe wiadomości.

www.cipast.org
CIPAST – Citizen Participation in Science and Technology jest projektem starającym sie zgormadzić wiedzę i doświadczenie różnych europejskich organizacji zajmujących się partycypacją obywatelską (ze szczególnym naciskiem na działania dotyczące kwestii technologicznych). Na stronie można znaleźć opisy projektów zrealizowanych w różnych krajach UE. Można także uzyskać dostęp do bazy danych zawierającej szczegółowe informacje dotyczące tej tematyki.

www.communitymatters.org.uk
Portal federacji zrzeszającej różne brytyjskie organizacje działające na rzecz lokalnych społeczności. Strona, choć związana ze ściśle brytyjskim kontekstem, może być źródłem ciekawych informacji praktycznych oraz publikacji (część dostępna za darmo, część odpłatna).

 

Polskie strony związane z tematyką partycypacji obywatelskiej

www.decydujmyrazem.pl
Strona systemowego projektu „Decydujmy razem” dotyczącego popularyzacji i wzmacniania mechnizmów włączania obywateli w tworzenie polityk publicznych (zwłaszcza na poziomie lokalnym). Na portalu można znajdują się informacje na temat szkoleń, konferencji, jak również ciekawych publikacji pojawiających się w ramach projektu. Z kolei na stronie: www.dobrepraktyki.decydujmyrazem.pl można znaleźć opisy ciekawych i wartych naśladowania procesów współdecydowania.

www.wiemjakjest.pl
Strona projektu „Partycypacja obywatelska: diagnoza barier i stworzenie narzędzi wspomagających dobre rządzenie” realizowanego przez Instytut Socjologii UW we współpracy ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor. Projekt dotyczy przede wszystkim wypracowywania narzędzi badania i monitorowania dobrego rządzenia na poszczególnych szczeblach władzy, zwłaszcza loklany. Jeden z działów strony poświęcony jest tematyce partycypacji obywatelskiej – znaleźć można w nim ogólne informacje związane z tym zjawiskiem, model pomocny w wyborze odpowiedniej metody partycypacji oraz podpowiedzi dotyczące ciekawych lektur oraz stron wartych zobaczenia związanych z tą tematyką.

www.ps2012.pl
Strona Projektu Społecznego 2012 zawiera bardzo liczne i ciekawe informacje związane z przygotowaniami do Euro 2012 oraz wszystkimi inicjatywami z tym wydarzeniem związanymi. Obok aktulaności dotyczących Mistrzostw Europy w piłce nożnej, autorzy projektu zachęcają również do stosowania metod partycypacyjnych przy podejmowaniu decyzji związanych z Euro 2012. Na stronie znajduje się ciekawa sekcja związana z konsultacjami społecznymi: teoretycznymi, jak i praktycznymi inforamcjami związanymi z przeprowadzaniem konsultacji.

 

Strony poświęcone poszczególnym technikom

www.americaspeaks.org
Strona poświęcona projektom prowadzonym przez organizację America Speaks, zajmującą się przede wszystkim działaniom z zakresu demokracji deliberatywnej (uczestniczącej). Większość procesów wykorzystuje skonstruowaną przez nich technikę 21th Century Town Meeting ™. Strona dostarcza ciekawych i szczegółowych informacji dotyczących zrealizowanych projektów. Może także być źródłem ogólnej wiedzy na temat sposobu realizacji działań partycypacyjnych w Stanach Zjednoczonych.
Organizacja posiada także swój profil na Facebooku.

www.participatorybudgeting.org
Portal, prowadzony przez międzynarodową organizację Participatory Budgeting Project, jest w całości poświęconym technice budżetu partycypacyjnego. Można na niej znaleźć zarówno teoretyczne informacje dotyczące istoty tej metody lub jej historii, jak i praktyczne wskazówki, publikacje i linki związane z tą tematyką.

www.charretteinstitute.org
Portal Narodowego Instytut Charette umożliwia dostęp do szczegółowych informacji dotyczących metody charette, zasad jej stosowania, wskazówek na temat realizacji działań z wykorzystaniem tej techniki. Jest również źródłem opisu ciekawych przykładów realizacji takich procesów. Organizacja posiada również swój profil na Facebooku.

www.jefferson-center.org
Strona organizacji Jefferson Center będącej twórcami i właścicielami licencji do metody sądów obywatelskich. Na portalu można znaleźć szczegółowe informacji przybliżające tę technikę oraz zasady jej skutecznego zastosowania. Można także dotrzeć do przeszłych oraz aktualnie realizowanych projektów z zastosowaniem sądów obywatelskich.

www.cdd.stanford.edu
Strona Centrum Demokracji Deliberatywnej – organizacji posiadającej wyłączne prawa do techniki Sondażu Deliberatywnego. Portal poświęcony jest tej tematyce oraz projektom zrealizowanym z jej zastosowaniem (można za jej pośrednictwem dotrzeć do szczegółowych informacji na temat tych procesów, finalnych raportów).

 

Strony poświęcone partycypacji w myśleniu o przestrzeni

www.communityplanning.net
Strona poświęcona szczególnemu obszarowi działań partycypacyjnych, jakim jest planowanie przestrzeni. Dostarcza wielu informacji dotyczących technik stosowanych w tego typu procesach, praktycznych wskazówek związanych z planowaniem oraz realizacją projektów.

www.urbandesigncompendium.co.uk
Portal skupia wiedzę i informacje poświęcone bardzo specyficznemu rodzajowi partycypacji związanemu z kształtowaniem przestrzeni miejskiej. Można znaleźć na nim przede wszystkim informacje praktyczne (bogate źródło przykładów działań partycypacyjnych oraz „poradnik” prezentujący kolejność działań w planowaniu procesu), ale również bardziej teoretyczne, poświęcone ogólnym zasadom przeprowadzania dobrego procesu partycypacyjnego planowania przestrzeni miejskiej.

www.pps.org
Project for Public Spaces jest amerykańską organizacją zajmującą się gromadzeniem wiedzy, edukowaniem oraz przeprowadzaniem procesów związanych przede wszystkim z rewitalizacją przestrzeni miejskich. Na stronie można znaleźć opisy ciekawych, już zrealizowanych,projektów, jak również zbiór publikacji i artykułów poświęconych tej tematyce.
Organizacja posiada także swój profil na Facebooku.

www.mojemiasto.org.pl oraz www.mojemiasto.bblog.pl
To strona oraz blog prowadzone przez dr inż. Małgorzatę Hanzl poświęcone planowaniu przestrzennemu, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu partycypacji w tego typu działaniach. Można zarówno na portalu, jak i na prowadzonym blogu można znaleźć ciekawe informacje na temat podejmowanych działań partycypacyjnych, nowych projektów, czy inicjatyw w obrębie planowania przestrzennego.


Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.

Powrót do góry strony