Publikacje

Bydgoskie Standardy Zieleni

Wydawca: Pracownia Zrównoważonego Rozwoju
Rok publikacji: 2023
Autor: praca zbiorowa

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju (PZR) wraz z Miastem Bydgoszcz w projekcie Bez lipy! wypracowali Bydgoskie Standardy Zieleni – rekomendacje do lokalnych wytycznych w zakresie kształtowania miejskiej zieleni. Projekt trwał dwa lata i zostały w niego włączone osoby mieszkające w Bydgoszczy, ale również osoby reprezentujące organizacje pozarządowe, rady osiedli, urzędy, akademię, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz deweloperów.

Jak sam PZR wskazuje po projekcie pozostało wiele znaków zapytania – co dalej z wypracowanymi standardami zieleni? Zanim dokument zacznie obowiązywać jako lokalne wytyczne w zakresie kształtowania miejskiej zieleni w Bydgoszczy zostanie poddany konsultacjom społecznym i wewnętrznym uzgodnieniom między instytucjami i jednostkami Urzędu Miasta. Potem trafi do akceptacji przez Prezydenta Miasta Bydgoszcz. Jest szansa, że z początkiem przyszłego roku dokument Bydgoskich Standardów Zieleni, który dziś ma status rekomendacji zostanie przyjęty zarządzeniem prezydenta jako obowiązująca lokalna polityka obejmująca miejskie tereny zieleni.

Bydgoskie Standardy Zieleni to dokument liczący 133 strony, szczegółowo opracowuje wiele zagadnień związanych z zielenią miejską, np.:

  • założenia i wytyczne dla planowania, projektowania i realizacji terenów zieleni w obszarze całego miasta,
  • zieleń towarzysząca zabudowie, integracja zieleni z architekturą,
  • zapewnienie powierzchni biologicznie czynnej o wielkości adekwatnej do funkcji terenu,
  • zagospodarowanie przestrzeni publicznych zielenią – wprowadzanie zieleni na terenach komunikacji,
  • ochrona terenów zielonych w czasie inwestycji, ochrona systemów korzeniowych drzew i krzewów, standardy cięcia drzew i krzewów,
  • utrzymywanie rabat i kwietników,
  • i wiele innych.

Dokument powstał w ramach projektu Bez lipy!, którego celem było partycypacyjne wypracowanie i wdrożenie mechanizmów, które usprawnią system zarządzania zielenią w Bydgoszczy. Za realizację projektu odpowiadała Pracownia Zrównoważonego Rozwoju we współpracy z partnerem projektu, Miastem Bydgoszcz.

Projekt był realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Pliki do pobrania


Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.

Powrót do góry strony