Notice: Trying to get property of non-object in /var/customers/webs/partycypacja/wordpress/wp-content/themes/po/modernwww/custom-list.php on line 6
Biblioteka

Publikacje

„Przestrzeń publiczna dzielnicy w partycypacyjnym planowaniu strategicznym”

Wydawca: Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
Rok publikacji: 2015
Autor: Pod redakcją Gabrieli Rembarz i Justyny Martyniuk-Pęczek
Kategoria publikacji: zastosowania praktyczne
Język publikacji: polski
„Przestrzeń publiczna dzielnicy w partycypacyjnym planowaniu strategicznym”

Raport podsumowuje wyniki badania ilościowego przeprowadzonego w ramach „Badania efektywności mechanizmów konsultacji społecznych” na losowej reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej, dotyczącego szeroko rozumianej aktywności obywatelskiej Polaków, w tym m.in. zainteresowania obywateli sprawami publicznymi oraz percepcji procesów konsultacji […]

Czytaj więcej

Raport jest częścią „Badania efektywności mechanizmów konsultacji społecznych”. Poświęcony jest analizie rozwiązań konsultacyjnych stosowanych na poziomie centralnym w poszczególnych resortach. Badaniem objęte zostały wszystkie ministerstwa oraz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Cztery spośród nich poddane zostały […]

Czytaj więcej

[BEKS] Międzynarodowy przegląd konsultacji społecznych. Raport

Rok publikacji: 2010
Autor: Aza Swedin, Antoni Mickiewicz

Raport końcowy z ogólnopolskiego badania, które w okresie od czerwca 2010 do lutego 2011 zrealizowała Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” we współpracy z firmą badawczą Millward Brown SMG/KRC, zleconego przez Ministerstwo Pracy i Polityki […]

Czytaj więcej

Raport skrócony z ogólnopolskiego badania, które w okresie od czerwca 2010 do lutego 2011 zrealizowała Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” we współpracy z firmą badawczą Millward Brown SMG/KRC, zleconego przez Ministerstwo Pracy i Polityki […]

Czytaj więcej

Raport będący częścią „Badania efektywności mechanizmów konsultacji społecznych” zawiera analizę funkcjonowania ciał konsultacyjnych i opiniodawczo-doradczych różnego szczebla, które w założeniu mają stanowić przedstawicielstwo środowisk pozarządowych i różnych grup interesu, współpracujące bezpośrednio i w sposób regularny […]

Czytaj więcej

Unia Europejska wraz ze swoją złożonością i wielkością (27 państw członkowskich, 23 oficjalne języki urzędowe) stanowi niezwykle ciekawy przykład instytucji starającej się konsultować swoje decyzje i plany oraz włączać obywateli we współdecydowanie o poszczególnych kwestiach. […]

Czytaj więcej

1 2 3 11

Wyszukiwarka publikacji


Powrót do góry strony