Powrót
Techniki

Punkt konsultacyjny

Pozwala na zebranie opinii bezpośrednio w przestrzeni publicznej, będącej przedmiotem dyskusji. W punkcie dostępne są niezbędne dokumenty, mapy lub makiety oraz osoby kompetentne do udzielenia wyjaśnień. Punkt może być mobilny.

Cel zebranie poglądów w przestrzeni publicznej osób z nią związanych
Format
 • w punkcie dostępne są niezbędne dokumenty, mapy lub makiety (w przypadku planowania przestrzennego np. projekt urbanistyczny), a także osoby kompetentne do udzielenia wyjaśnień
 • specjalną odmianą tego narzędzia są punkty mobilne, przemieszczane np. po i wokół obszaru, dla którego przygotowywany jest plan miejscowy
Uczestnicy mieszkańcy i użytkownicy danego obszaru
Czas trwania
dostosowany do lokalnych potrzeb, np. przez cały okres trwania konsultacji lub w trakcie zaplanowanych np. trzech wydarzeń lokalnych
Koszt średni
Zasoby osobowe konsultanci przebywający w punkcie
Zalety, zastosowanie
 • pozwala uzyskać opinie o konsultowanym obszarze na tym obszarze lub w miejscu zamieszkania uczestników konsultacji
 • umożliwia włączenie dużej liczby uczestników
 • dzięki bezpośredniemu kontaktów możliwe jest udzielenie wszelkich niezbędnych wyjaśnień uczestnikom, zapoznanie się z materiałami (mapami, planami terenu)
 • nieformalny charakter sprzyja swobodzie wypowiedzi
Szczególne wymagania
 • odpowiedni dobór miejsca i czasu funkcjonowania punktu konsultacyjnego
 • zapewnienie nietuzinkowej, przyciągającej formuły punktu – widoczność, rozpoznawalność

Opis techniki

Punkt konsultacyjny to najprościej rzecz ujmując narzędzie, które zapewnia „wyjście konsultacji” z urzędu i „wejście” w obszar, który np. podlega planowaniu przestrzennemu. Nie jest techniką pracy z uczestnikami konsultacji, a raczej okazją do zainteresowania mieszkańców konsultacjami w miejscu i na zasadach tych, na których opinii nam najbardziej zależy. A więc zaaranżowanie miejsca powinno sprzyjać swobodnej wymianie i przekazywaniu opinii, możliwości wysłuchania informacji o tym, czego sprawa dotyczy, zapoznaniu się z materiałami i planami. Niech więc będzie to okazja dostosowana do mieszkańca i prowokująca go różnymi sposobami do pozostawienia po sobie śladu: mazakiem po flipczarcie albo mapie, za pomocą post-itów przyklejanych na zaaranżowanej do tego ściance w różnych kategoriach opinii, pomysłów potrzeb etc. Niektórzy lubią usiąść, inni przechodzą z dziećmi, warto więc, żeby w czasie rozmowy miały one opiekę albo zapewnioną zabawę – może związaną z przedmiotem konsultacji. Im więcej atrakcji i form wyrażenia opinii, tym większa szansa na skuteczne przyciągnięcie.

punkt konsultacyjny1

Liczy się jednak przede wszystkim miejsce – uczęszczane przez mieszkańców, albo takie, do którego zechcą się pofatygować. Mogą być to:

 • Dyżury pracowników urzędu na stanowiskach promujących zaangażowanie obywateli na lokalnych placach targowych.
 • stanowiska w trakcie lokalnych imprez masowych: Pierwsza weryfikacja priorytetów sformułowanych w projekcie Programu miało miejsce podczas „Prezentacji”. Zespół pracujący nad programem wykorzystał zainteresowanie, jakim od lat cieszy się ta impreza, aby spotkać się z mieszkańcami i skonsultować własne pomysły. „Prezentacje” to od wielu lat tradycyjna forma targów gospodarczych, podczas których firmy przedstawiają się mieszkańcom i potencjalnym kontrahentom. Odbywają się wtedy ciekawe imprezy towarzyszące: turnieje sportowe, występy zespołów muzycznych, pokazy artystyczne. „Prezentacje” gromadzą wielu mieszkańców – przychodzą całymi rodzinami. O ocenę działań planowanych do realizacji w ramach Programu poproszono wystawiających się przedsiębiorców i odwiedzających imprezę mieszkańców. Mieli wybrać trzy najważniejsze zadania zaproponowane przez zespół, które – ich zdaniem − powinny zostać zrealizowane w pierwszej kolejności. Przedsiębiorcy i mieszkańcy mogli także dopisać własne pomysły.
 • stałe elementy w przestrzeni publicznej wykorzystywane do rozmowy z mieszkańcami na kolejne konsultowane tematy: zielone fotele w centralnym punkcie miasta, na których można przysiąść się do urzędników i porozmawiać o potrzebach i oczekiwaniach – zaprezentowane w tym krótkim filmie dokumentalnym o konsultacjach w Olsztynie: https://vimeo.com/51140102.

W realizację punktów konsultacyjnych można również zaangażować mieszkańców lub organizacje pozarządowe:

Kolejnym etapem było angażowanie i informowanie szerokiej społeczności. Aby dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców, wybrano dziesięć miejsc na terenie parafii, w których powstały mobilne punkty konsultacyjne. Grupa Sterująca zachęciła mieszkańców do współtworzenia tych punktów. Osoby, które się zgłosiły, otrzymały wyczerpujące informacje na temat, jaka będzie ich rola w procesie. Wyposażono je także w specjalnie przygotowany pakiet dla punktu konsultacyjnego obejmujący między innymi tablice, na których zainteresowani mogli przypinać komentarze, foldery z informacją o planie i projekcie, mapę parafii, księgę komentarzy, zestawy do kawy i herbaty.

Mieszkańcy w punktach konsultacyjnych mieli możliwość zapoznania się z podjętymi działaniami, zgłoszenia uwag do powstającej diagnozy i planu, a także dowiedzenia się, na jakich zasadach mogą dalej uczestniczyć w procesie.

Punkty konsultacyjne mogą przenosić się z miejsca na miejsce budując rozpoznawalność tematu i samych konsultacji. Mogą również ‘odwiedzać’ kolejne instytucje publiczne (biblioteki, szkoły) albo nawet być instalowane w zaprzyjaźnionych kawiarenkach, barach czy miejscach kultury. W tych miejscach również można zainstalować np.:

 • sporej wielkości okrągłą mapę (fotografia lotnicza) okolic do nanoszenia przez mieszkańców i turystów uwag, pomysłów i zasobów,
 • kartonową makietę na której mieszkańcy mogą umieszczać kolorowe karteczki dotyczące swoich potrzeb związanych z konkretnymi miejscami.

Przykłady zastosowania:

Wielka Brytania, konsultacje Strategii Rdzeniowej w Richmondshire

Polska, Estetyzacja i ożywienie gospodarcze Starego Miasta w Olsztynie

Polska, Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie

Wielka Brytania, Plan rozwoju sąsiedztwa w Much Wenlock


Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.

Powrót do góry strony