Pomiń menu

Materiały edukacyjne

Rady seniorów w działaniu

Wydawca: Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”
Autor: Katarzyna Sztop-Rutkowska

„Rady Seniorów w działaniu” to poradnik przygotowany przez Fundację SocLab dla nowych rad seniorów i grup inicjatywnych, które chciałyby zapoczątkować powstanie takiej rady w swojej gminie. Jest to zarazem podsumowanie dotychczasowej pracy fundacji z osobami starszymi w województwie podlaskim. Publikacja została przygotowana dzięki współfinansowaniu projektu „Rady Seniorów w działaniu” w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki …

Czytaj więcej

Włącznik Obywatelski. Jak uczyć kreatywnie o aktywności obywatelskiej?

Wydawca: Fundacja Stabilo
Autor: Agata Broniszewska, Przemysław Dziewitek, Justyna Kardasz, Rafał Kmieć, Marcin Łowicki, Kamil Miliszewski, Adrian Stelmaszyk

„Włącznik obywatelski” to podręcznik do kreatywnego uczenia o aktywności obywatelskiej. Jak mówią autorzy, podręcznik powstał, aby pomóc nauczycielom w pracy z młodzieżą na lekcjach poświęconych aktywności obywatelskiej, np. budżetowi partycypacyjnemu czy konsultacjom społecznym. „Włącznik obywatelski” – poza częścią teoretyczną dotyczącą różnych form aktywności obywatelskiej i metod konsultacyjnych – zawiera też gotowe scenariusze lekcji. Można je przeprowadzić nie …

Czytaj więcej

Celem projektu, realizowanego przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” było upowszechnienie wśród warszawskiej młodzieży wiedzy na temat budżetu partycypacyjnego i inicjatywy lokalnej oraz praktyczny udział w tych mechanizmach. Przedstawiciele Stoczni pracowali w dwóch warszawskich dzielnicach – na Woli i Ochocie – docierając do młodzieży na trzy sposoby: w szkołach ponadgimnazjalnych, w miejscach aktywności lokalnej …

Czytaj więcej

Przewodnik po planowaniu przestrzennym

Wydawca: Fundacja Napraw Sobie Miasto
Autor: Anna Karłowska, Małgorzata Łukowicz
Przewodnik po planowaniu przestrzennym

Przepis na plan

Wydawca: Pracownia Zrównoważonego Rozwoju & Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"
Autor: Joanna Suchomska, Paweł Kołacz
Przepis na plan

Jak usłyszeć głos seniora? Praktyczny przewodnik po partycypacji obywatelskiej osób starszych

Wydawca: Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"
Autor: Zofia Komorowska, Maria Perchuć, Katarzyna Starzyk, Ewa Stokłuska
Jak usłyszeć głos seniora? Praktyczny przewodnik po partycypacji obywatelskiej osób starszych

Publikacja poświęcona jest zasięganiu opinii osób starszych w kwestiach ich dotyczących i włączaniu ich w procesy decyzyjne. Ma charakter praktycznego przewodnika po tego typu procesach. Znajduje się w niej zestaw wskazówek dotyczących przygotowywania i prowadzenia procesów partycypacyjnych z udziałem seniorów, opisy przykładów takich działań oraz 4 scenariusze różnego typu procesów. Mamy nadzieję, że publikacja posłuży …

Czytaj więcej

Geoankieta to forma konsultacji społecznych on-line, odbywających się podczas procesu planowania przestrzennego. Do czego pasuje? do działań związanych z partycypacyjną zmianą/projektowaniem przestrzeni lub transportu, rewitalizacją, budżetem obywatelskim, bądź zarządzaniem zielenią miejską. Służy poznaniu opinii tzw. „cichej większości”, czyli osób mniej zaangażowanych, lecz zainteresowanych realizowanym projektem urbanistycznym. Nie powinna być jedyną formą przeprowadzonych konsultacji społecznych Kto może …

Czytaj więcej

Przepis na rewitalizację

Wydawca: Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Autor: Paweł Kołacz, Piotr Wielgus
Przepis na rewitalizację

Przepis na ulicę

Wydawca: Pracownia Wydawnicza EIKON, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju
Autor: Paweł Kołacz we współpracy z Piotrem Wielgusem i Joanną Suchomską
Przepis na ulicę

Plan na plan. Partycypacja w planowaniu miejscowym

Wydawca: Stowarzyszenie "Odblokuj"
Autor: red. Tomasz Żylski
Plan na plan. Partycypacja w planowaniu miejscowym