Pomiń menu

O projekcie

Wspieramy gminy w planowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium przy aktywnym udziale mieszkańców.

Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych są dla gmin obowiązkowe – mówi o tym ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednak prace związane z ich powstawaniem są często procesem trudnym zarówno dla mieszkańców, jak i realizujących je urzędników. Problemem jest zwykle to, że konsultacje pojawiają się późno, kiedy gotowy i zaopiniowany jest już projekt planu miejscowego. Biorąc udział w projekcie „Przestrzeń dla partycypacji 2” gminy mogą przeprowadzić konsultacje, które zapewniają, że mieszkańcy włączają się w prace nad dokumentem planistycznym od samego początku. Takie działanie umożliwia dużo lepsze poznanie oczekiwań i potrzeb lokalnej społeczności, może przyspieszyć procedury i obniżyć ryzyko późniejszych konfliktów.

Cel

W ramach projektu wspieramy samorządy w przygotowaniu konsultacji społecznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium na dwóch etapach:

  • tworzenia założeń do projektów tych dokumentów przy aktywnym udziale mieszkańców (wsparciem obejmiemy minimum 17, a maksymalnie 22 gminy w ramach dwóch naborów)
  • konsultacji z mieszkańcami wstępnych projektów na etapie wyłożenia do publicznego wglądu (wsparciem obejmiemy maksymalnie 5 gmin)

Kto i kiedy może się zgłosić?

Do projektu zapraszamy gminy miejskie, wiejsko-miejskie i wiejskie z terenu całej Polski.

Gmina chcąca wziąć udział w projekcie powinna:

  • posiadać uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia dokumentu planistycznego (lub jego zmiany) lub podjąć zobowiązanie, że projekt takiej uchwały zostanie przedłożony radzie gminy do uchwalenia w ciągu 3 miesięcy od czasu złożenia przez władze gminy deklaracji uczestnictwa w projekcie,
  • nie ubiegać się o grant w ramach innych projektów wyłonionych w ramach konkursu POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/18,
  • wydelegować osobę odpowiedzialną za proces konsultacji.

Projekt trwa od listopada 2018 do grudnia 2021 roku.

Pierwszy nabór planujemy uruchomić w drugiej połowie stycznia 2019 roku. Drugi na przełomie września i października 2019 r. Zapraszamy na podstronę >> Zgłoś się – gdzie znajdują się informacje o procedurze naboru.

Jak wygląda praca z gminami w ramach projektu?

Informacje o tym, jakie wsparcie oferujemy gminom i jak wygląda współpraca w ramach projektu znajdują się na podstronie >> Do czego się zgłaszam?

Zespół projektu

Projekt realizuje Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” wspólnie z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju oraz Związkiem Miast Polskich.

Jesteśmy organizacjami, które mają duże doświadczenie w prowadzeniu procesów partycypacyjnych w obszarze przestrzeni publicznych. W zespole projektu posiadamy ekspertów z zakresu partycypacji obywatelskiej, urbanistyki, socjologii, ochrony środowiska, którzy mają wieloletnie doświadczenie we współpracy z gminami w całej Polsce:

  • urbaniści: Michał Ciesielski, Małgorzata Grodzicka-Kowalczyk, Paweł Jaworski, Sylwia Widzisz-Pronobis
  • eksperci ds. konsultacji społecznych: Agata Bluj, Maria Jagaciak, Maria Perchuć-Żółtowska, Katarzyna Pliszczyńska, Joanna Suchomska, Krzysztof Ślebioda
  • ewaluator projektu: Rafał Rudnicki

Do pobrania:

PREZENTACJA NT. PROJEKTU „PRZESTRZEŃ DLA PARTYCYPACJI 2″ – POBIERZ
WEBINARIUM NT. PROJEKTU – OBEJRZYJ

Projekt „Przestrzeń dla partycypacji 2″ jest kontynuacją projektu „Przestrzeń dla partycypacji” realizowanego w latach 2016-2018, w ramach którego wsparliśmy 25 gmin w organizacji konsultacji społecznych dokumentów planistycznych. Listę gmin oraz przebieg realizowanych przez nie konsultacji można obejrzeć w zakładce >> Uczestnicy.

PdP2_partnerzy

 
Wartość projektu:
1 988 460,00 zł (w tym 1 675 874,09 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 312 585,91 zł ze środków dotacji celowej budżetu państwa)

 

Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików Cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.