Pomiń menu

O projekcie

Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych są dla gmin obowiązkowe – mówi o tym ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednak prace związane z ich powstawaniem są często procesem trudnym zarówno dla mieszkańców, jak i realizujących je urzędników.

Problemem jest zwykle to, że konsultacje pojawiają się późno, kiedy gotowy i zaopiniowany jest już projekt planu miejscowego. Biorąc udział w projekcie „Przestrzeń dla partycypacji” gminy będą mogły przeprowadzić konsultacje, które zapewniają, że mieszkańcy włączają się w prace nad dokumentem planistycznym od samego początku. Takie działanie umożliwia lepsze poznanie oczekiwań i potrzeb lokalnej społeczności, może przyspieszyć procedury i znacznie obniżyć ryzyko późniejszych konfliktów.

Cel

W ramach projektu wspieramy samorządy stojące przed wyzwaniem opracowania lub zmiany dokumentów planistycznych (studium lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym miejscowych planów rewitalizacji). Celem naszych działań jest wsparcie w przygotowaniu konsultacji społecznych tych dokumentów na dwóch etapach:

  • tworzenia założeń do ich projektów przy aktywnym udziale mieszkańców (wsparciem obejmiemy w sumie 26 gmin w ramach dwóch naborów)
  • konsultacji z mieszkańcami wstępnych projektów (wsparciem obejmiemy 6 gmin z tych, które pomyślnie ukończą pierwszy etap konsultacji)

Kto i kiedy może się zgłosić?

Do projektu zapraszamy gminy miejskie, wiejsko-miejskie i wiejskie z terenu całej Polski.

Gmina chcąca wziąć udział w projekcie, powinna:

  • posiadać uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia dokumentów planistycznych (lub ich zmian) lub podjąć zobowiązanie, że projekt takiej uchwały zostanie przedłożony radzie gminy do uchwalenia w ciągu 3 miesięcy od czasu złożenia przez władze gminy deklaracji uczestnictwa w projekcie,
  • wydelegować osobę odpowiedzialną za proces konsultacji
  • nie ubiegać się o grant w ramach innych projektów wyłonionych w ramach konkursu POWR.02.19.00-IZ.00-00-004/15.

Zapraszamy na podstronę „Zgłoś się – gdzie znajdują się wszystkie informacje o procedurze naboru.

Jak wygląda praca z gminami w ramach projektu?

Informacje o tym, jakie wsparcie oferujemy gminom i jak wygląda współpraca w ramach projektu znajdują się na podstronie „Do czego się zgłaszam?”.

Harmonogram projektu i harmonogram wsparcia w gminach

Zapraszamy do zapoznania się z przybliżonym harmonogramem prac w gminie na podstronie „Do czego się zgłaszam?”. Projekt trwa od maja 2016 do grudnia 2018 r.

Harmonogram udzielanego wsparcia w gminach można pobrać >> tutaj (stan na 22.05.2018).

Zespół projektu

Projekt realizuje Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” wspólnie z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacją Napraw Sobie Miasto, Pracownią Zrównoważonego Rozwoju oraz Związkiem Miast Polskich.

Jesteśmy organizacjami, które mają duże doświadczenie w prowadzeniu procesów partycypacyjnych w obszarze przestrzeni publicznych. W zespole posiadamy ekspertów z zakresu partycypacji obywatelskiej, urbanistyki, socjologii, ochrony środowiska, którzy mają wieloletnie doświadczenie we współpracy z gminami w całej Polsce:

  • urbaniści: Katarzyna Derda, Paweł Jaworski, Anna Karłowska, Małgorzata Łukowicz, Jeremi Pudliszak, Piotr Smolnicki
  • eksperci ds. konsultacji społecznych: Agata Bluj, Maria Jagaciak, Paweł Kołacz, Dorota Michalska, Maria Perchuć-Żółtowska, Ewa Rościszewska, Joanna Suchomska, Krzysztof Ślebioda
  • zespół monitorujący: Oktawiusz Chrzanowski, Monika Tomaszewska
  • ewaluatorzy projektu: Magda Biejat, Rafał Rudnicki

Wartość projektu: 1 999 788 zł (w tym 1 685 421,33 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 314 366,67 zł ze środków dotacji celowej budżetu państwa)

Więcej o działaniu PO WER 2.19, którego projekt „Przestrzeń dla partycypacji” jest częścią, znajduje się na stronie: http://www.power.gov.pl/strony/wiadomosci/wsparcie-dla-konsultacji-spolecznych-w-gminach-w-ramach-po-wer/

zestawienie partnerów PdP

Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików Cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.