Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją multimedialną, którą przedstawialiśmy 25 lutego w trakcie webinarium na temat projektu „Przestrzeni dla partycypacji 2” oraz z nagraniem spotkania.

Prezentacja – poza opisem założeń projektu – zawiera też informację o gminach, które uczestniczyły w jego pierwszej edycji, oraz migawki z przeprowadzonych przez nie konsultacji.

Pełen zapis webinarium znajduje się poniżej:

Przebieg webinarium:

00:00 – 04:45     Powitanie, przedstawienie ekspertów i planu spotkania
04:46 – 10:48     Część I – Cel spotkania
05:08 – 08:13     Część II – Realizatorzy projektu
08:14 – 19:21     Część III – Cel projektu
19:22 – 33:22     Część IV – Kiedy i jakie wsparcie?
33:23 – 43:43     Część V – Jak wygląda praca w gminie?
43:43 – 49:21     Część VI – Przykłady technik konsultacyjnych z pierwszej edycji projektu
49:22 – 50:32     Część VII – Co zrobić, żeby zgłosić się do projektu?
50:33 – 1:01:02  Część VIII – Pytania i odpowiedzi oraz zakończenie spotkania