Pomiń menu

Do czego się zgłaszam?

W ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2” wspieraliśmy samorządy w przygotowaniu konsultacji społecznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium. Wsparcia udzieliliśmy w sumie min. 27 gminom, wybranym w ramach otwartych naborów.

Jakie wsparcie oferowaliśmy gminom?

 • wspólnie planowaliśmy przebieg konsultacji dokumentu planistycznego, w tym dobieraliśmy narzędzia pomocne w prowadzeniu konsultacji (również narzędzia informatyczne),
 • przyznawaliśmy grant na przeprowadzenie konsultacji do wysokości 20 tys. zł (w przypadku większych procesów – do 25 tys. zł)*,
 • zapewnialiśmy szkolenia, warsztaty i doradztwo ekspertów z dziedziny planowania przestrzennego i partycypacji obywatelskiej na etapie przygotowania i realizacji konsultacji społecznych dla osób bezpośrednio zaangażowanych w proces po stronie gminy,
 • organizowaliśmy spotkania służące wymianie doświadczeń z innymi gminami prowadzącymi podobne konsultacje w ramach projektu.

* Grant mógł być przeznaczony jedynie na realizację procesu konsultacji społecznych dokumentów planistycznych, a nie na fizyczne przygotowanie tych dokumentów przez projektanta.

Jak wyglądała praca w gminie?

 • 1.

  Zgłoszenie gminy do projektu przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego

  Formularz na stronie: http://partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen/formularz/ do 16 lutego 2021 roku.

 • 2.

  Ocena zgłoszenia przez komisję

  Ocena dokonywana jest na podstawie danych z formularza zgłoszeniowego oraz informacji z rozmowy z przedstawicielem gminy.

 • Podpisanie deklaracji współpracy
  3.

  Podpisanie deklaracji współpracy

  Podpisanie deklaracji oznacza zgodę na przystąpienie do opracowywania szczegółowego planu konsultacji w gminie przy wsparciu zespołu wspierającego (specjalisty ds. konsultacji i urbanisty/planisty).

 • Opracowanie Indywidualnego Planu Konsultacji (ok. 2 m-cy)
  4.

  Opracowanie Indywidualnego Planu Konsultacji (ok. 2 m-cy)

  Zaplanowanie procesu konsultacji przy wsparciu zespołów wspierających, w tym dobór narzędzi i metod pracy z mieszkańcami. Ustalenie harmonogramu i wysokości wsparcia
  finansowego.
  Spotkania motywacyjne dla gmin.

 • Zatwierdzenie Indywidualnego Planu Konsultacji i podpisanie umów grantowych
  5.

  Zatwierdzenie Indywidualnego Planu Konsultacji i podpisanie umów grantowych

  Zatwierdzenie planu konsultacji oznacza "zielone światło" dla podpisania umowy grantowej i wypłacenia gminie grantu (maks. 90% przyznanej kwoty).

 • Realizacja procesu konsultacji (ok. 3-4 miesięcy)
  6.

  Realizacja procesu konsultacji (ok. 3-4 miesięcy)

  Wsparcie merytoryczne procesu konsultacji na I lub II etapie sporządzania dokumentu planistycznego. Warsztaty, doradztwo, szkolenia z technik pracy z mieszkańcami.

 • Przygotowanie dokumentu planistycznego przez urbanistów (zadanie po stronie gminy, maksymalnie do maja 2022 roku)
  7.

  Przygotowanie dokumentu planistycznego przez urbanistów (zadanie po stronie gminy, maksymalnie do maja 2022 roku)

  Na I etapie konsultacji: sporządzenie projektu dokumentu planistycznego i wystąpienie o opinię do gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej.
  Na II etapie konsultacji: przedłożenie skonsultowanego dokumentu planistycznego radzie gminy do uchwalenia.
  Na tym etapie formalnie kończy się zaplanowany proces konsultacji - można przystępować do sporządzenia sprawozdania z procesu konsultacji.

 • Przygotowanie przez gminę sprawozdania z procesu konsultacji (przed majem 2022 roku, data ustalana indywidualnie)
  8.

  Przygotowanie przez gminę sprawozdania z procesu konsultacji (przed majem 2022 roku, data ustalana indywidualnie)

 • Zatwierdzenie sprawozdania i wypłacenie gminie gwarancji (min. 10% kwoty) (przed majem 2022 roku, data ustalana indywidualnie)
  9.

  Zatwierdzenie sprawozdania i wypłacenie gminie gwarancji (min. 10% kwoty) (przed majem 2022 roku, data ustalana indywidualnie)

 • 10.

  Przez cały czas trwa monitoring postępu prac w gminach oraz ewaluacja przebiegu projektu.

  W ramach monitoringu zaplanowane m.in. są wizyty w gminach i rozmowy nt. przebiegu konsultacji.

Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików Cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.