Pomiń menu

O projekcie

Wspieramy gminy w planowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium przy aktywnym udziale mieszkańców.

Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych są dla gmin obowiązkowe – mówi o tym ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednak prace związane z ich powstawaniem są często procesem trudnym zarówno dla mieszkańców, jak i realizujących je urzędników. Problemem jest zwykle to, że konsultacje pojawiają się późno, kiedy gotowy i zaopiniowany jest już projekt planu miejscowego. Biorąc udział w projekcie „Przestrzeń dla partycypacji 2” gminy mogą przeprowadzić konsultacje, które zapewniają, że mieszkańcy włączają się w prace nad dokumentem planistycznym od samego początku. Takie działanie umożliwia dużo lepsze poznanie oczekiwań i potrzeb lokalnej społeczności, może przyspieszyć procedury i obniżyć ryzyko późniejszych konfliktów.

Cel

W ramach projektu wspieramy samorządy w przygotowaniu konsultacji społecznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium na dwóch etapach:

  • tworzenia założeń do projektów tych dokumentów przy aktywnym udziale mieszkańców,
  • konsultacji z mieszkańcami wstępnych projektów na etapie wyłożenia do publicznego wglądu.

Kto i kiedy może się zgłosić?

Do projektu zapraszamy gminy miejskie, wiejsko-miejskie i wiejskie z terenu całej Polski.

Gmina chcąca wziąć udział w projekcie powinna:

  • posiadać uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia dokumentu planistycznego (lub jego zmiany) lub podjąć zobowiązanie, że projekt takiej uchwały zostanie przedłożony radzie gminy do uchwalenia w ciągu 3 miesięcy od czasu złożenia przez władze gminy deklaracji uczestnictwa w projekcie,
  • nie ubiegać się o grant w ramach innych projektów wyłonionych w ramach konkursu POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/18,
  • wydelegować osobę odpowiedzialną za proces konsultacji.

Projekt trwa od listopada 2018 do czerwca 2022 roku.

Nabór do projektu już się zakończył. Pierwszy nabór trwał do końca lutego 2019 roku, drugi odbył się na jesieni 2019 roku, a trzeci – na początku 2021 roku.

Jak wygląda praca z gminami w ramach projektu?

Informacje o tym, jakie wsparcie oferujemy gminom i jak wygląda współpraca w ramach projektu znajdują się na podstronie >> Do czego się zgłaszam?

Zespół projektu

Projekt realizuje Fundacja Stocznia wspólnie z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju oraz Związkiem Miast Polskich.

Jesteśmy organizacjami, które mają duże doświadczenie w prowadzeniu procesów partycypacyjnych w obszarze przestrzeni publicznych. W zespole projektu posiadamy ekspertów z zakresu partycypacji obywatelskiej, urbanistyki, socjologii, ochrony środowiska, którzy mają wieloletnie doświadczenie we współpracy z gminami w całej Polsce:

  • urbaniści: Michał Ciesielski, Małgorzata Grodzicka-Kowalczyk, Paweł Jaworski, Sylwia Widzisz-Pronobis,
  • eksperci ds. konsultacji społecznych: Agata Bluj, Marcin Górecki, Maria Jagaciak, Maria Perchuć-Żółtowska, Katarzyna Pliszczyńska, Joanna Suchomska, Krzysztof Ślebioda, Dominika Urzędowska,
  • ewaluator projektu: Rafał Rudnicki.

Harmonogram udzielanego wsparcia

Harmonogram udzielanego wsparcia w projekcie „PRZESTRZEŃ DLA PARTYCYPACJI 2” – stan na 19 lutego 2020 roku – POBIERZ

Mateiały do pobrania (dotyczące pierwszego naboru):

PREZENTACJA NT. PROJEKTU „PRZESTRZEŃ DLA PARTYCYPACJI 2” – POBIERZ
WEBINARIUM NT. PROJEKTU- OBEJRZYJ

Projekt „Przestrzeń dla partycypacji 2” jest kontynuacją projektu „Przestrzeń dla partycypacji” realizowanego w latach 2016-2018, w ramach którego wsparliśmy 25 gmin w organizacji konsultacji społecznych dokumentów planistycznych. Listę gmin oraz przebieg realizowanych przez nie konsultacji można obejrzeć w zakładce >> Uczestnicy.

PdP2_partnerzy

 
Wartość projektu:
1 988 460,00 zł (w tym 1 675 874,09 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 312 585,91 zł ze środków dotacji celowej budżetu państwa)

Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików Cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.