Pomiń menu

Materiały edukacyjne

Celem warsztatów jest określenie wspólnej koncepcji zagospodarowania wybranego terenu: rozpoczęcie debaty, poznanie opinii na temat przestrzeni, wypracowanie nowej koncepcji. Całość tego narzędzia partycypacyjnego planowania przestrzeni składa się z trzech faz: diagnozy, projektowania w postaci moderowanych spotkań projektowych oraz wypracowania ostatecznych rozwiązań.

Czytaj więcej

Kompleksowy serwis poświęcony otwartym konsultacjom społecznym rozbudowany o komponent lokalny. Udostępniony bezpłatnie gminom uczestniczącym w projekcie. Pozwala na konsultacje on-line różnego typu dokumentów.

Czytaj więcej

Pozwala na zebranie opinii bezpośrednio w przestrzeni publicznej, będącej przedmiotem dyskusji. W punkcie dostępne są niezbędne dokumenty, mapy lub makiety oraz osoby kompetentne do udzielenia wyjaśnień. Punkt może być mobilny.

Czytaj więcej

Zespół złożony z przedstawicieli różnych interesariuszy (w sumie zazwyczaj 10-30 osób), który podczas kilku spotkań wypracowuje rozwiązania konkretnych problemów, dokumenty lub rekomendacje. Zwykle pracuje w oparciu o wyniki przeprowadzonej wcześniej diagnozy problemu.

Czytaj więcej

Pozwala na zebranie szczegółowych danych i opinii dotyczących konkretnej kwestii. Polega na bezpośredniej interakcji między badaczem a badanym – rozmowie na podstawie przygotowanego kwestionariusza lub dyspozycji do wywiadu.

Czytaj więcej

Ankieta pozwalająca zebrać bardziej szczegółowe informacje na temat potrzeb i opinii.

Czytaj więcej

Bezpośrednia rozmowa ankietera z osobą badaną przy użyciu kwestionariusza zwierającego listę kilku ogólnych pytań dotyczących określonego problemu. Pozwala na wychwycenie wątków wymagających głębszego rozpoznania i zebranie preferencji.

Czytaj więcej

Jego celem jest zaprezentowanie przedmiotu debaty, zebranie opinii uczestników nt. przedstawionych materiałów lub informacji, udzielenie dodatkowych wyjaśnień lub odpowiedzi na pytania.

Czytaj więcej

Opracowanie społecznych wytycznych do projektu budowlanego w zakresie zagospodarowania obszaru w okolicy ulicy Grabocińskiej. 

Czytaj więcej

Około 80 mieszkańców Wełnowca-Józefowca wypowiedziało się na temat potencjalnych zmian w miejscowym planie zagospodarowania. Sporządzono listę postulatów, które przekazano firmie projektowej Terplan.

Czytaj więcej
Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików Cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.