Powrót
Techniki

Konsultacje on-line za pomocą mamzdanie.org.pl

Kompleksowy serwis poświęcony otwartym konsultacjom społecznym rozbudowany o komponent lokalny. Udostępniony bezpłatnie gminom uczestniczącym w projekcie. Pozwala na konsultacje on-line różnego typu dokumentów.

Cel konsultacje on-line różnego typu dokumentów
Format kompleksowy serwis poświęcony otwartym konsultacjom społecznym rozbudowany o komponent lokalny (udostępniany bezpłatnie gminom uczestniczącym w projekcie „Przestrzeń dla partycypacji”)
Uczestnicy wszyscy zainteresowani posiadający dostęp do internetu
Czas trwania
zbieranie opinii w trakcie całego procesu konsultacyjnego lub na wybranych jego etapach
Koszt niski
Zasoby osobowe lokalny administrator serwisu
Zalety, zastosowanie
 • uzupełnienie innych technik, np. warsztatów
 • możliwość upubliczniania różnego typu dokumentów (w formie tekstu, obrazu, grafiki) wraz z określeniem czasu, w jakim są one przedmiotem konsultacji
 • możliwość wyrażania opinii na ich temat (po uprzednim zarejestrowaniu się w serwisie)
 • opinie są dostępne na bieżąco nie tylko dla instytucji konsultującej dokument, ale dla wszystkich odwiedzających mamzdanie.org.pl
 • możliwość zamieszczenia raportów z konsultacji
 • dostępność opcji indywidualizacji adresu (nazwa_gminy.mamzdanie.org.pl)
Szczególne wymagania
 • wyzwanie przyciągnięcia i przywiązania mieszkańców do konsultowania on-line
 • posiadanie zasobów osobowych do obsługi serwisu

Opis narzędzia

MamZdanie zostało utworzone w 2010 roku jako pierwszy ogólnopolski serwis wspomagający prowadzenie otwartych konsultacji społecznych. Powstał w odpowiedzi na potrzebę większej przejrzystości tworzenia aktów prawa i innych dokumentów określających polityki publiczne.

Po kilku latach serwis dostępny jest  w nowej odsłonie, rozbudowany o komponent przeznaczony do prowadzenia konsultacji społecznych na poziomie lokalnym. Tzw. lokalne MamZdanie daje gminom możliwość posiadania własnej, unikalnej przestrzeni w Internecie służącej prowadzeniu konsultacji społecznych online.

Naczelnymi zasadami funkcjonowania MamZdanie były i nadal pozostają: powszechna dostępność projektów dokumentów, określenie czasu w jakim są one przedmiotem konsultacji oraz możliwość wyrażania opinii na temat dokumentów (po uprzednim zarejestrowaniu się w serwisie). Dzięki serwisowi wszystkie tak wyrażone opinie są dostępne nie tylko dla instytucji, konsultującej dokument, ale dla wszystkich zainteresowanych – odwiedzających serwis. Po zakończeniu konsultacji instytucja zapraszająca do konsultacji ma możliwość (a często wręcz obowiązek) ustosunkowania się do zgłoszonych uwag. Po zakończeniu konsultacji danego dokumentu zarówno dokument jak i wszystkie sformułowane w ramach jego konsultacji wypowiedzi automatycznie przenoszone są do ogólnodostępnego archiwum konsultacji (dostępne w sekcji konsultacje “Zakończone”).

Z punktu widzenia mieszkańca MamZdanie.org.pl to przede wszystkim:

 • Dostępny, przejrzysty sposób prezentacji konsultacji,
 • Moduł umożliwiający komentowanie spraw poddawanych konsultacjom, możliwość zapoznawania się z opiniami innych mieszkańców,
 • Powiadomienia mailowe o nowych konsultacjach, o publikacji podsumowań konsultacji , o ewentualnych zmianach terminów konsultacji,
 • Własny profil, dzięki któremu można mieć wpływ na to, o jakim rodzaju spraw chce się być powiadamianym mailowo.

Platformy internetowe do prowadzenia konsultacji są nie lada wyzwaniem dla samorządów. Gminy i miasta tworzą na potrzeby pozyskiwania opinii mieszkańców nowe rozwiązania. MamZdanie.org.pl powstało po to, żeby podstawowe zadania takich rozwiązań były dostępne dla gmin bezpłatnie wychodząc naprzeciw wyzwaniom pracy on-line z mieszkańcami, którą warto wynieść poza dyskusje na platformach społecznościowych (np. facebook) chociażby z powodu anonimowości użytkowników i uczestników konsultacji.

Warto również odwołać się w kontekście narzędzi on-line, a szczególnie platform konsultacyjnych do podstawowych zasad konsultacji (Siedem zasad konsultacji, Kanon Lokalnych Konsultacji Społecznych): aby zadośćuczynić jeden z Siedmiu zasad, zasadzie POWSZECHNOŚCI, organizator konsultacji powinien informować o rozpoczęciu konsultacji w miejscu ogólnodostępnym (BIP lub strona internetowa urzędu). Siedem Zasad Konsultacji zaleca umieszczanie propozycji na publicznie dostępnej platformie internetowej służącej konsultacjom społecznym.

Przykład zapisu rozwiązania dotyczącego konsultacji on-line z jednego z regulaminów konsultacji społecznych: Urząd Miasta prowadzi i utrzymuje specjalną stronę internetową dotyczącą konsultacji społecznych. Strona ta zawiera co najmniej:

 1. Ogłoszenia o wszystkich złożonych wnioskach o przeprowadzenie konsultacji społecznych,
 2. Informacje o sposobie rozpatrzenia wniosków o przeprowadzenie konsultacji społecznych;
 3. Zarządzenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych;
 4. Jasne i zwięzłe wytłumaczenie przedmiotu konsultacji;
 5. Szczegółowe informacje o terminie, miejscu i formie prowadzonych konsultacji;
 6. Dokumentację związaną z prowadzonymi konsultacjami społecznymi, w tym: wszelkie opracowania, projekty, wizualizacje i inne materiały odnoszące się do tematu konsultacji, a w szczególności: raporty z przeprowadzonych konsultacji;
 7. Forum dyskusyjne wymagające rejestracji użytkowników;
 8. Informacje o wynikach konsultacji;
 9. Informacje na temat konsultacji przeprowadzonych z inicjatywy i na koszt inwestorów.

Więcej informacji:


Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.

Powrót do góry strony