Pomiń menu

Materiały edukacyjne

Przestrzeń publiczna dzielnicy w partycypacyjnym planowaniu strategicznym

Wydawca: Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
Autor: Pod redakcją Gabrieli Rembarz i Justyny Martyniuk-Pęczek
Przestrzeń publiczna dzielnicy w partycypacyjnym planowaniu strategicznym

W 60 praktyk dookoła partycypacji

Wydawca: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Autor: Ewa Rościszewska (opracowanie i komentarze)
W 60 praktyk dookoła partycypacji

Toruńska Fundacja Stare Miasto podjęła się realizacji projektu rewitalizacji toruńskiej starówki. Projekt zakładał przeprowadzenie części diagnostycznej, nastawionej na rozpoznanie istniejących problemów, a następnie pracę nad zdiagnozowanymi problemami w 8 zespołach badawczych, złożonych z mieszkańców i ekspertów

Czytaj więcej

Szwecja stanowi ciekawy przykład kraju stosującego mechanizmy partycypacyjne. Choć dialog obywatelski – bo w taki sposób najczęściej nazywa się rozwiązania partycypacyjne – nie jest bardzo powszechnym działaniem, staje się coraz bardziej popularny. Propagowaniem wiedzy na ten temat, rozwojem metod oraz szkoleniem urzędników w poszczególnych regionach zajmuje się  Związek Szwedzkich Gmin i Województw (Sveriges Kommuner och …

Czytaj więcej

Metoda służąca uporządkowaniu dyskusji – wymiany informacji i pomysłów oraz określenia potrzeb i oczekiwań wszystkich zaangażowanych stron (ale nie znalezienia konkretnych rozwiązań). Polega na jednoczesnej rozmowie o kilku aspektach danej kwestii (przypisanych do osobnych stolików) przez uczestników podzielonych na grupy; przez zmiany stolików, uczestnicy mogą omówić wszystkie tematy.

Czytaj więcej

Metoda prowadzenia dyskusji podczas spotkania. Polega na dialogu między zróżnicowanymi grupami (mieszkańcami, lokalnymi władzami, przedsiębiorcami itd.) w celu stworzenia wspólnej wizji danego obszaru. Zakłada 4 podstawowe fazy: przygotowania, krytyki, utopii i realizacji, czyli wymyślania konkretnych rozwiązań.

Czytaj więcej

Spacer prowadzony według przygotowanego scenariusza, pozwalający na mapowanie konkretnych miejsc i elementów wymagających interwencji, badanie odczuć, potrzeb badanych osób dotyczących różnych aspektów przestrzeni. Najlepiej, gdy w spacerze uczestniczy około 2-8 osób.

Czytaj więcej

Jej celem jest rozpoczęcie debaty, zbieranie opinii uczestników i dyskusja wokół nich oraz budowanie relacji pomiędzy uczestnikami/grupami uczestników. Charakter zbliżony do nieformalnego spotkania. Ma 3 fazy: wypowiadania przez każdego własnego stanowiska, komentowanie stanowisk innych i podsumowanie w otwartej dyskusji. Liczba uczestników to najlepiej 8-10 osób.

Czytaj więcej

Warsztaty Charette to intensywne, kilkudniowe sesje z zaangażowanymi interesariuszami, które mają na celu wypracowanie i przedstawienie wspólnej koncepcji zagospodarowania obszaru. To tzw. „metodologia skutecznego wdrażania zrównoważonej urbanistyki”.  Do czego pasuje? do działań związanych ze zmianą/projektowaniem przestrzeni, np.: rewitalizacją, projektowaniem przestrzeni lub budynków publicznych, tworzeniem planów zagospodarowania przestrzennego Kto może partycypować? przedstawiciele różnych interesariuszy (od 50 …

Czytaj więcej

Tworzenie dobrych miejsc. Angażowanie społeczności lokalnej

Wydawca: Homes and Communities Agency, Wielka Brytania
Tworzenie dobrych miejsc. Angażowanie społeczności lokalnej
Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików Cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.