Powrót
Techniki

Geoankieta

Geoankieta to forma konsultacji społecznych on-line, odbywających się podczas procesu planowania przestrzennego.

Do czego pasuje? do działań związanych z partycypacyjną zmianą/projektowaniem przestrzeni lub transportu, rewitalizacją, budżetem obywatelskim, bądź zarządzaniem zielenią miejską. Służy poznaniu opinii tzw. „cichej większości”, czyli osób mniej zaangażowanych, lecz zainteresowanych realizowanym projektem urbanistycznym. Nie powinna być jedyną formą przeprowadzonych konsultacji społecznych
Kto może partycypować? geoankieta daje możliwość dotarcia do dużej grupy osób (niewspółpracujących ze sobą). Swoboda uczestnictwa jest duża. Partycypować może każdy posiadający dostęp do internetu. Metoda jest niedostępna dla grupy osób wykluczonych cyfrowo 
Forma internetowa aplikacja polegająca na nanoszeniu na mapę punktów, linii, obszarów oraz przypisaniu do każdego obiektu szczegółowych informacji poszerzających kontekst, możliwe może być dyskutowanie na forum z innymi uczestnikami konsultacji
Czas trwania 1-2 miesiące (w zależności od procedury planistycznej)
Koszt średni – wysoki (w zależności od wariantu)
Zastosowanie 

swoboda uczestnictwa,
użyteczność na różnych etapach konsultacji,
badanie aktualnego wykorzystania przestrzeni, identyfikowanie obszarów problemowych i możliwych konfliktów przestrzennych,
zbieranie pomysłów na zmiany,
uzupełnienie innych technik, np. warsztatów

Warunki  
zastosowania

wykorzystanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS),
włączenie w proces władz lokalnych,
udział ekspertów do grupy planistycznej: urbanistów, architektów i lokalnych specjalistów

Szczególne wymagania

odpowiednie warunki techniczne (platforma internetowa lub gotowe narzędzie)
wsparcie informatyka

Cechy 

interaktywność
anonimowość odpowiedzi

Opis techniki

Geoankieta jest platformą internetową, która stwarza łatwą i szybką możliwość wyrażenia personalnych i anonimowych opinii na temat ściśle określonego terenu, który jest podmiotem procesu planistycznego. Jako narzędzie konsultacyjne, przeniesione do przestrzeni wirtualnej, służy zebraniu doświadczeń i wizji dotyczących danego obszaru. Geoankieta, jako narzędzie internetowe, pozwala dotrzeć do dużej ilości użytkowników, pozwalając wypowiedzieć się o konsultowanej przestrzeni. 

Wypełnienie Geoankiety powinno być anonimowe i trwać optymalnie około 10 minut. Należy pamiętać, żeby podać informacje o zaangażowanych partnerach np. o urzędzie lub biurach projektowych. Ważne jest dokładne scharakteryzowanie obszaru stanowiącego podmiot konsultacji (opisanie np. jego lokalizacji w przestrzeni miasta oraz linii wyznaczających jego granice). 

 

Metoda ta może być przydatna na dwóch etapach procesu planistycznego:

1. składania wniosków do planu

2. wyłożenia planu do wglądu publicznego

Mieszkańcy biorący udział w konsultacjach wypowiadają się poprzez nanoszenie swoich sugestii na mapę lub zdjęcie lotnicze. Za pomocą punktów, linii i obszarów, odpowiadając na pytania lub nanosząc komentarze, zaznacza swoje odpowiedzi (np. miejsca najczęściej odwiedzane, te które powinny zachować swoje dotychczasowe funkcje, czy preferowane kierunki zmian). Do tego typu ankiety można dodać informacje o warsztatach, spotkaniach i innych działaniach związanych z konsultacjami. 

 

Przykłady dotychczasowych realizacji

1. Park Kasprowicza w Poznaniu (program realizowany przez RECODED we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Miejską Pracownią Urbanistyczną i Urzędem Miasta Poznania, strona znajduje się pod linkiem: „Planuj Swoje Miasto”)

2. Rynek Łazarski w Poznaniu (program realizowany przez Urząd Miasta Poznania oraz zespół Centrum Badań Metropolitalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, strona znajduje się pod linkiem: „Rynek Łazarski”

3. Projekt „Licz na zieleń. Partycypacyjne zarządzanie przyrodą w mieście” (program realizowany przez Fundację Sendzimira, we współpracy z nieformalną grupą specjalistów w obszarze zrównoważonego rozwoju LAPNET, Laboratorium Ekologii Krajobrazu Uniwersytetu Humboldta w Berlinie oraz YTK Land Use Planning and Urban Studies Group z Uniwersytetu Aalto w Helsinkach. Projekt został objęty honorowym patronatem Prezydentów Miast: Krakowa, Łodzi i Poznania oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, strona znajduje sie pod linkiem: „Licz na Zieleń”)


Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.

Powrót do góry strony