Transport i środowisko

Panel obywatelski w Lublinie

Rok realizacji: 2018

W pierwszej połowie 2018 roku odbył się pierwszy w Lublinie panel obywatelski. Dotyczył problemu smogu i zakończył się wypracowaniem 55 wiążących dla miasta rekomendacji m.in. w zakresie ogrzewania, transportu, planowania przestrzennego i zieleni oraz edukacji.

Esencja procesu

Realizatorzy
  • Lubelska Grupa Badawcza
  • Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
  • dr Marcin Gerwin
Kontakty
Cele Wspólne wypracowanie przez uczestniczki i uczestników panelu wiążących rekomendacji dla władz Lublina w zakresie działań mających poprawić jakość powietrza w mieście.
Działania Panel był podzielony na dwie części. Pierwsza miała charakter edukacyjny. Były to trzy spotkania z przedstawicielami miejskich i wojewódzkich instytucji i urzędów, ekspertami i innymi osobami chcącymi przedstawić swoje stanowisko w temacie panelu.

Druga część miała charakter deliberacyjny. Uczestniczki i uczestnicy panelu w trakcie spotkań dyskutowali na temat rekomendacji i w głosowaniu wybrali te, które będą wiążące dla władz miasta.

Czas kwiecień – maj 2018 (6 sobót)

Wybór panelistek i panelistów

Do udziału w panelu wybrano w dwustopniowym losowaniu 60 osób (oraz 12 rezerwowych) reprezentujących przekrój społeczny Lublina pod względem płci, wieku, wykształcenia i zamieszkiwanej dzielnicy.

Opis pierwszego losowania

Opis drugiego losowania

Przebieg panelu

infografika_panel_lublin

Uczestniczki i uczestnicy panelu spotkali się sześciokrotnie (w soboty) między 7 kwietnia a 19 maja 2018 roku. W trakcie trzech pierwszych spotkań (edukacyjnych) mieli okazję zapoznać się z wystąpieniami przedstawicieli różnych instytucji i urzędów oraz ekspertów i ekspertek w wielu dziedzinach związanych z jakością powietrza (planowanie przestrzenne, transport, monitoring, edukacja itp.). Wystąpienia te były również transmitowane on-line na stronie miasta. Druga część panelu stanowiły trzy spotkania deliberacyjne – oparte się na pogłębionej debacie dotyczącej możliwych sposobów rozwiązania problemu smogu.

Praca panelu przebiegała zgodnie z zasadami opisanymi w przewodniku (i jego aktualizacji).

Podczas ostatniego spotkania panelu odbyło się głosowanie nad wszystkimi zgromadzonymi propozycjami rozwiązań. Przebiegało ono zgodnie z zasadami opisanymi tutaj.

Spośród 250 różnych propozycji panelistki i paneliści wybrali większością 80% głosów 55 wiążących rekomendacji dla władz miasta.

Więcej informacji na temat panelu obywatelskiego w Lublinie: lublin.eu.

Opracowanie tekstu: Przemysław Gnyszka


Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.

Powrót do góry strony