Przestrzeń publiczna

Planowanie partycypacyjne w Aylesham (Wielka Brytania)

Rok realizacji: 2002 - 2004

Esencja projektu

Realizator Aylesham Creating Quality Places Partnership
Kontakt Michael Ebbs, Forward Planning Manager, tel: +44 (0)1304 872472 forwardplanning@dover.gov.uk
Cele Celem procesu było wypracowanie generalnego planu rozwoju Aylesham (2004) z wykorzystaniem techniki Enquiry by Design (planowanie partycypacyjne).
Działania otwarte spotkanie ze wszystkimi uczestnikami, „wycieczki terenowe”, praca w grupach warsztatowych
Czas styczeń 2002 – lipiec 2004

W Aylesham (Wielka Brytania) w 2004 r. przeprowadzono czterodniowy warsztat z wykorzystaniem techniki Enquiry by Design.

Działania, zmierzające do wypracowania generalnego planu rozwoju Aylesham, składały się z kilku etapów, w których wykorzystywano różnorodne metody. Jednym z kluczowych założeń projektu było zachęcenie do udziału w pracy przedstawicieli wszystkich grup społecznych, tak by uczestnicy wiernie odzwierciedlali rzeczywistą strukturę miejscowości.

Pierwszy spośród etapów służył szczegółowej analizie sytuacji wyjściowej i uwspólnieniu wiedzy wszystkich uczestników. W tym celu zorganizowano otwarte spotkanie ze wszystkimi uczestnikami, w trakcie którego zaprezentowano podstawowe informacje na temat stanu wyjściowego umożliwiając równocześnie zadawanie pytań konkretnym ekspertom i urzędnikom. Dla uzyskania pełniejszego obrazu zorganizowano również „wycieczki terenowe”, które pozwoliły zilustrować omawiane kwestie. Ten etap zakończono wspólnym zidentyfikowaniem kluczowych problemów i stworzeniem hierarchii zagadnień.

Kolejnym krokiem (odbywającym się drugiego dnia procesu) była praca kreatywna dzięki której stworzono ogólną wizję rozwoju miasta, określono najistotniejsze przeszkody, ale również możliwości stojące przez Aylesham. Praca odbywała się w pięciu grupach, z których każda zajmowała się odrębną dziedziną, wyszczególnioną poprzedniego dnia. Każda z grup warsztatowych przygotowywała dokument podsumowujący swoją pracę, który składał się na wstępną formę raportu.

Kolejne etapy koncentrowały się na projektowaniu poszczególnych rozwiązań (m.in. usprawnienie lokalnego, transportu publicznego, zagospodarowania otwartej przestrzeni, podniesienie funkcjonalności placu targowego)  na podstawie sformułowanych poprzedniego dnia sugestii. Projekty na poszczególnych etapach były konsultowane z grupami interesariuszy i modyfikowane na podstawie ich uwag. Ostatni dzień procesu był poświęcony dopracowywaniu i uwspólnianiu tworzonych poprzedniego dnia projektów, tak by tworzyły wstępną wersję generalnego planu rozwoju Aylesham. W tym kończącym cały proces etapie zaplanowano także kolejne, potrzebne do skutecznej realizacji, kroki tj.: techniczne  projekty, finansowe analizy, projekty uchwal, regulaminów oraz przepisów.

Więcej informacji znajduje się na stronie Community planning.

Powiązane artykuły:

Partycypacja obywatelska

Planowanie partycypacyjne

17 września 2015 r. | Techniki

Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.

Powrót do góry strony