Przestrzeń publiczna

Ochocki Model Dialogu Obywatelskiego (OMDO)

Rok realizacji: 2011 - 2012

Esencja projektu

Realizator Polskie Towarzystwo Socjologiczne
Kontakt pts@ifispan.waw.pl, (22) 8267737
Cele opracowanie dla jednej z dzielnic Warszawy modelu rozwiązywania i przeciwdziałania sytuacjom konfliktowym wokół inwestycji związanych z zagospodarowaniem przestrzeni, uwzględniający elementy dialogu między władzą samorządową a strukturami mieszkańców; model przygotowany będzie na podstawie analizy kontekstu lokalnego oraz działań mediacyjno-konsultacyjnych, podjętych w związku z konkretnymi i aktualnymi problemami: modernizacją bazaru przy ul. Banacha oraz rewitalizacją okolic pl. Narutowicza i ul. Filtrowej
Działania Projekt będzie polegał na przeprowadzeniu wieloetapowego procesu konsultacyjno–mediacyjnego, realizowanego w kilku krokach: ▪ diagnoza (poprzez m.in.: analizę danych zastanych, wywiady indywidualne z lokalnymi liderami) ▪ akcja informacyjna dotycząca procesu (strona www, kampania informacyjna w lokalnych gazetach, plakaty, spotkania otwarte z mieszkańcami) ▪ proces konsultacyjny i/lub mediacyjny (w zależności od zaawansowania konfliktu wokół danego problemu)
Czas styczeń 2011 – marzec 2012

Spodziewane rezultaty projektu to: wypracowanie Ochockiego Modelu Dialogu pomiędzy mieszkańcami a władzą samorządową w kwestii zagospodarowania przestrzeni publicznej. Długofalowym efektem podjętych działań będzie m.in.: zmniejszenie konfliktów lokalnych wokół kwestii inwestycyjno – przestrzennych, upodmiotowienie mieszkańców poprzez stworzenie kanałów komunikacji między władzą a mieszkańcami, zwiększenie udziału mieszkańców w decyzjach dotyczących ich miejsca zamieszkania.

strona organizacji: www.pts.org.pl

Pliki do pobrania


Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.

Powrót do góry strony