Publikacje

Teatr Legislacyjny jako forma zaangażowania obywatelskiego – raport badawczy z projektu „Prawo na scenę!”

Wydawca: Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA, Stowarzyszenie Polanda
Rok publikacji: 2023
Autor: Bartłomiej Bodziński-Guzik, Rafał Stożek

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badań prowadzonych w ramach projektu „Prawo na scenę! – rozwój Teatru Legislacyjnego w Małopolsce” Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA i Stowarzyszenia Polanda. Autorzy badań, Bartłomiej Bodziński-Guzik oraz Rafał Stożek ze Stowarzyszenia POLANDA poszukiwali odpowiedzi na pytania: czy i w jaki sposób Teatr Legislacyjny sprzyja budowaniu poczucia sprawczości u jego uczestników i uczestniczek oraz czy i w jaki sposób udział w procesie Teatr Legislacyjny wpływa na zaangażowanie obywatelskie. Raport skierowany jest przede wszystkim do osób wykorzystujących twórcze metody w celu wprowadzania zmiany społecznej. Jest w nim zaprezentowane zarówno tło projektu oraz przebieg działań, jak i rezultaty badania dotyczącego tych najważniejszych aspektów tej metody.

Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA od 20 lat lat wykorzystuje techniki dramowo-teatralne do wprowadzania zmian społecznych. Od 7 lat intensywnie eksploruje i rozwija w Polsce Teatr Legislacyjny. Celem Teatru Legislacyjnego jest dążenie do zmiany tych przepisów prawa, które są źródłem społecznej opresji. To formuła, w której ważną i aktywną rolę odgrywa widownia, tzw. widzo-aktorzy i widzo-aktorki, którzy podczas spektaklu mogą wyrazić swoją opinię na temat przedstawionej sytuacji wchodząc w rolę bohaterów i proponując alternatywne zachowania oraz zgłaszając swoje propozycje zmian prawnych i głosując na przedstawione pomysły.

Od dwóch lat, razem ze Stowarzyszeniem POLANDA z Krakowa, stowarzyszenie realizuje projekt “Prawo na scenę! – rozwój Teatru Legislacyjnego w Małopolsce”. Tematyka projektu skoncentrowana była wokół artykułu 196 kodeksu karnego dotyczącego obrazy uczuć religijnych, powiązanych z nim przepisów oraz zagadnień związanych z tematem – takich jak wolność twórczości artystycznej, wolność słowa czy zakres wolności sumienia i wyznania. Celem projektu było wykorzystanie Teatru Legislacyjnego jako narzędzia zwiększania zaangażowania obywatelskiego, rozwoju kultury demokratycznej a także umożliwiającego zmianę społeczną. W trakcie trwania projektu zostały zrealizowane trzy procesy teatralne – powstały trzy spektakle Teatru Legislacyjnego dotyczące obrazy uczuć religijnych, powiązanych z nimi przepisów. Po spektaklach widownia miała szansę wyrazić swój stosunek do istniejącego artykułu 196 KK a także zaproponować zmiany.

Więcej o projekcie można przeczytać na stronie: https://stop-klatka.org.pl/prawo-na-scene-rozwoj-teatru-legislacyjnego-w-malopolsce/.

Pliki do pobrania


Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.

Powrót do góry strony