Publikacje

Partycypacja w planowaniu

Wydawca: Fundacja Stabilo
Rok publikacji: 2022
Autor: praca zbiorowa

Poznajcie publikację podsumowującą projekt „Partycypacja w Planowaniu” Fundacji Stabilo, zrealizowany w partnerstwie z Fundacją WiseEuropa. Projekt wspierał wybrane gminy w prowadzeniu konsultacji społecznych, zwłaszcza tych dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz dokumentów planistycznych. Publikacja porusza takie tematy, jak wpływ pandemii na procesy konsultacyjne, rola zrównoważonego rozwoju czy prawa w planowaniu przestrzennym, przyszłość rozwoju gmin w Polsce, kwestie równościowe w konsultacjach oraz nowe narzędzia online.  

W ramach działań zespół ekspertów i ekspertek ds. konsultacji społecznych, samorządu, planowania przestrzennego i zrównoważonego rozwoju z Fundacji Stabilo i WiseEuropa, udzielał wsparcia gminom, wybranym w początkowej fazie projektu podczas otwartego naboru. Urzędnicy i urzędniczki uzyskiwali wsparcie, które polegało na szkoleniach z zakresu konsultacji i planowania przestrzennego, wspólnym przygotowaniu Indywidualnego Planu Konsultacji (IPK), grancie udzielonym gminie na zaplanowane działania oraz mentoringu w przeprowadzeniu zaplanowanych działań.

Znaczna część realizacji projektu przypadła na trudny czas pandemii COVID-19. Przez kolejne miesiące, zgodnie z obowiązującymi regulacjami, konsultacje społeczne nie mogły odbywać się w dotychczasowej formie. Większość urzędników pracowała zdalnie lub w trybie hybrydowym, a spotkania z mieszkańcami zastąpiły spotkania online. Mimo tych ograniczeń udało się gminom biorącym udział w projekcie przejść przez procesy konsultacji społecznych. Okoliczności pandemiczne spowodowały, że zarówno mieszkańcy jak i urzędnicy nauczyli się korzystać z nowych metod zdalnej komunikacji, co w wielu przypadkach dało bardzo dobre efekty.

Publikacja podsumowująca projekt “Partycypacja w Planowaniu” nie ma charakteru raportu czy statystyki ze zrealizowanych wskaźników. Eksperci i ekspertki zaangażowani w jego realizację uznali, że ciekawszą formą będzie publikacja serii artykułów. Rozdziały publikacji to:

  • Zrównoważony rozwój w planowaniu przestrzennym;

  • Jak skutecznie prowadzić procesy konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym? Wyzwania i rekomendacje w nowych pandemicznych realiach;

  • Miasta i wsie przyszłości. Jakie powinny być i jak możemy kształtować nasze środowisko życia?;

  • Realia podejmowania decyzji przestrzennych w gminach;

  • Realizacja zasad równościowych w IPK – spełnianie wymogów i przełamywanie stereotypów;

  • kMAP.pl – aplikacja wspierająca procesy konsultacji społecznych dokumentów planistycznych – od koncepcji do wdrożenia i wykorzystania w praktyce.

Pliki do pobrania


Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.

Powrót do góry strony