Publikacje

Zagadnienie konsultacji społecznych w Unii Europejskiej. Analiza wybranych instytucji i dokumentów [BEKS]

Rok publikacji: 2010
Autor: Marzena Mendza-Drozd

Unia Europejska wraz ze swoją złożonością i wielkością (27 państw członkowskich, 23 oficjalne języki urzędowe) stanowi niezwykle ciekawy przykład instytucji starającej się konsultować swoje decyzje i plany oraz włączać obywateli we współdecydowanie o poszczególnych kwestiach. Czy jest to możliwe pomimo tak rozbudowanej wewnętrznej struktury? Jakie mechanizmy są stosowane i co jest przyczyną ich skuteczności? Jakie czynniki stanowią najpoważniejsze bariery dla efektywności konsultacji i partycypacji obywatelskiej wewnątrz instytucji Unii Europejskiej? Na te pytania stara się odpowiedzieć Marzena Mendza-Drozd, członkini Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, autorka poniższego opracowania. Publikacja jest szczegółową i ciekawą analizą mechanizmów konsultacji społecznych wewnątrz poszczególnych organów Unii Europejskiej.

Opracowanie powstało w ramach zleconego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej „Badania efektywności mechanizmów konsultacji społecznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania


Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.

Powrót do góry strony