Inne

Młodzieżowe Rady Gmin jako mechanizm konsultacji społecznych

Rok realizacji: 2011 - 2012

Esencja projektu

Realizator Fundacja Civis Polonus
Kontakt tel. (22) 827 52 49; fundacja@civispolonus.org.pl
Cele Głównym celem projektu „Młodzieżowe Rady Gmin jako mechanizm konsultacji społecznych” jest rozwój Młodzieżowych Rad Gmin jako instytucji pozwalającej młodzieży na wpływanie na proces podejmowania decyzji na poziomie lokalnym. By zapewnić efekt edukacyjny polegający na przygotowaniu młodych ludzi do włączenia się w procesy decyzyjne oraz angażowania się w sprawy publiczne w ramach projektu podjęte zostaną działania, które wzmocnią funkcję konsultacyjną Młodzieżowych Rad Gmin, tak by były one faktycznie przestrzenią uczestnictwa młodych ludzi w podejmowaniu decyzji na temat ich wspólnoty.
Działania Do najważniejszych działań w projekcie należą: diagnoza barier prowadzenia działań konsultacyjnych MRG oraz możliwości ich przezwyciężenia, spotkania grupy eksperckiej opracowującej model działań konsultacyjnych MRG, uruchomienie strony internetowej – portalu wiedzy o MRG, testowanie modelu działań konsultacyjnych w gminach, upowszechnienie wypracowanego modelu i promocja konsultacyjnej roli Młodzieżowych Rad Gmin, przygotowanie pakietu informacyjnego dla władz gmin oraz ngo.
Czas kwiecień 2011 – kwiecień 2012

strona organizacji: www.civispolonus.org.pl


Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.

Powrót do góry strony