Opisy prezentacji i warsztatów


LOGO_DTwP_banner


 Notatki z wystąpień do pobrania TUTAJ 

 

Prezentacje:

urszula_agnieszka2

Opowiemy o koncepcji i realizacji projektu Inkubator Pomysłów Mieszkańców, którego pierwsze edycja odbyła się latem bieżącego roku. Inkubator jest procesem, stworzonym wspólnie przez Marzycieli i Rzemieślników oraz engage warsaw, w którym mieszkańcy Warszawy są zapraszani do wypracowania gotowych koncepcji rozwiązań dla miasta – w pierwszej edycji były to kampanie edukacyjne dla Zarządu Dróg Miejskich. Inkubator oparty jest o narzędzia projektowe zaczerpnięte z metodologii design thinking, pozwalające na szybką i efektywną pracę nad rozwiązaniami, realizowane w duchu projektowania partycypacyjnego, gdzie wszelkie istotne decyzje projektowe podejmowane są przez mieszkańców biorących udział w projekcie. Opowiemy o genezie i przebiegu projektu, o dalszych jego losach po zakończeniu oraz o planach na przyszłość. 
 
Agnieszka Sikorska zawodowo zajmuje się projektowaniem usług i zarządzaniem projektami dla klientów w ramach cooperativa studio, którego jest współwłaścicielką. Ma na swoim koncie także kilka projektów w przestrzeni publicznej. Współzałożycielka stowarzyszenia engage warsaw, gdzie organizowała m.in. konferencję DAJE EFEKT poświęconą tematyce projektowania usług publicznych oraz prowadziła kilka projektów wykorzystujących metodę service design w obszarach projektowania partycypacyjnego. Absolwentka polityki społecznej na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowych studiów z Projektowanie Usług oraz Historia i krytyka dizajnu na SWPS. Obecnie doktorantka na Uniwersytecie SWPS. Prowadzi zajęcia na podyplomowych studiach Projektowanie Usług na Uniwersytecie SWPS, a także szkolenia z tego zakresu, m.in. dla członków korpusu służby cywilnej, w ramach współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej.
 
Urszula Majewska – z wykształcenia wschodoznawca, dziennikarz, mediator. Ukończyła również studia z zakresu konsultacji społecznych i rozwiązywania konfliktów społecznych. Dziesięć lat pracowała w samorządzie warszawskim, m.in. jako zastępca dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy. Posiada doświadczenie w zakresie komunikacji społecznej, narzędzi partycypacji, jak również współpracy z organizacjami pozarządowymi i wspieraniem aktywności lokalnej. Współpracuje z „Marzycielami i Rzemieślnikami. Domem Innowacji Społecznych”, Fundacją Inna Przestrzeń, koordynuje projekt dotyczący budżetu partycypacyjnego w Gruzji.
 

POBIERZ PREZENTACJĘ

 
 

rafal

 
W trakcie prezentacji opowiem o pracy nad aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta Poznania.  był proces partycypacyjny zaprojektowany zgodnie z następstwem faz: NARZEKAMY → MARZYMY → PLANUJEMY → DZIAŁAMY, w którym aktywnie zaangażowanych było ok. 600 mieszkańców miasta. Przyjęto warsztatową metodę pracy, angażującą zarówno mieszkańców, aktywistów miejskich, urzędników i przedstawicieli spółek miejskich, jak i ekspertów z różnych dziedzin. Przeprowadzono ogółem 25 warsztatów, które miały różne cele w zależności od fazy projektu. Wprowadzono zasadę, że uczestnicy kolejnych warsztatów pracują na wynikach pracy warsztatów poprzednich, co skutkowało ciągłym doprecyzowywaniem wypracowanych idei rozwojowych. W ten sposób idea miasta współtworzonego przez mieszkańców, która przyświecała organizatorom na wstępie, odzwierciedlona została w partycypacyjnym procesie pracy. 
 
Rafał Kołodziej (Siedem Ósmych) Współzałożyciel firmy Siedem Ósmych. Polska Szkoła Myślenia Projektowego. Specjalizuje się w projektowaniu strategii i usług. Realizował projekty m.in. dla Allegro, Raiffeisen Polbank, Ergo Hestia, Amica Wronki, Urząd Patentowy, ING Bank, Endo, PKP Energetyka, Euler Hermes, Otomoto, Polpharma, Tatrzański Park Narodowy, SWPS, Składy VOX, YES, SELENA, PZU, Urząd Miasta Poznań, Urząd Miasta Warszawa. Współautor programu i kierownik merytoryczny innowacyjnych studiów podyplomowych Projektowanie Usług na School of Form przy Uniwersytecie SWPS, na których od 3 lat uczy słuchaczy rozwiązywania prawdziwych problemów dla realnych klientów przy pomocy procesu projektowego. Prowadzi zajęcia z projektowania usług, design thinking, budowy propozycji wartości, modelowania biznesu i współtworzenia wartości na Uniwersytecie SWPS (Zarządzanie Innowacją, Psychologia w biznesie, Projektowanie usług).
 

POBIERZ PREZENTACJĘ

maria

 
„Przepraszam, czy mógłbym zająć chwilkę, by przeprowadzić krótką ankietę?” – to zdanie zna każdy badacz społeczny. Duża część działań angażujących mieszkańców zakłada przeprowadzanie wywiadów, ankiet, wychodzenie do mieszkańców z prośbą o opinię, wybór projektu – po prostu rozmowę. Jednak wiąże się ona z koniecznością nawiązania relacji i ryzykiem niechęci – nikt nie ma czasu na „krótkie ankiety” przeprowadzane przez obcych ludzi. W ramach dwóch stoczniowych projektów – „Senior Woli” i „Mieszkańcy w (o)środku kultury”, postanowiliśmy wyjść temu problemowi naprzeciw, angażując badanych (czyli samych mieszkańców) do przeprowadzania badań. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jakie przyniosło to korzyści i z jakimi wiązało się zagrożeniami, zapraszam do posłuchania i wspólnej dyskusji! 
 
 Maria Jagaciak to socjolożka, koordynatorka projektów w programie Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej. Koordynatorka 2. i 3. Forum Praktyków Partycypacji; zaangażowana m.in. w realizację projektu „Senior Woli”,  nakierowanego na wypracowanie zasad funkcjonowania przyszłej Rady Seniorów w dzielnicy oraz „Mieszkańcy w (o)środku kultury, które celem było otwarcie Białołęckiego Ośrodka Kultury w Warszawie na głos mieszkańców.Moderatorka dyskusji w ramach budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2015 oraz 2016, dyskusji o priorytetach dzielnic w ramach procedury budżetu obywatelskiego w Gdyni na rok 2016, warsztatów konsultacyjnych w trakcie II etapu konsultacji nt. zagospodarowania Pola Mokotowskiego oraz spotkań konsultacyjnych nt. sposobu realizacji projektu z budżetu partycypacyjnego dot. zagospodarowania terenów zielonych na Żoliborzu Południowym.
 

POBIERZ PREZENTACJĘ

 

agnieszka

Szukając inspirujących przykładów zastosowania metody design thinking zawsze najłatwiej udawało mi się znaleźć opisy procesów prowadzonych dla i z podmiotami komercyjnymi. Przykłady opisujące zmianę strategii prowadzenia biznesu, wprowadzanie innowacyjnych produktów na rynek, optymalizację zysków itp. Wyzwaniem dla mnie, osoby pracującej w miejscu którego głównym celem nie jest zarabianie pieniędzy, było i jest wykorzystywanie metody DT w pracy w której problemy i wyzwania dotykają strefy publicznej, a więc wielu różnych grup ludzi i często sprzecznych interesów.

Opowiem o dwóch procesach, w których wykorzystane były elementy metody design thinking: o projektowaniu przestrzeni publicznej w Gdańsku i o tworzeniu Gminnego Programu Rewitalizacji w Gdyni. Opowiem o tym co się sprawdziło, o tym co było porażką, o formułowaniu zagadnień problemowych i o budowaniu z klocków LEGO.

Agnieszka Jurecka – Urbanistka, absolwentka Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej. Pracuje nad miastem i dla miasta w Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, gdzie zajmuje się głównie rewitalizacją. Równolegle działa w stowarzyszeniu Inicjatywa Miasto, które ma na celu poprawę jakości przestrzeni publicznych. Autorka projektu HUŚTAWKI (huśtawki.tumblr.com).

jan 
Tatrzański Park Narodowy chroni unikatową wysokogórską przyrodę. Jest odwiedzany przez ponad 3 miliony osób rocznie. Jednym z największych wyzwań Parku jest pogodzenie funkcji ochrony przyrody i udostępniania jej dla różnych grup użytkowników. Prezentacja omawia dwa projekty, w których zastosowano projektowanie partycypacyjne: wdrożony w tym roku program współpracy z kwaterodawcami „Gotowi w Góry” oraz tworzoną obecnie strategię udostępniania TPN.  W ramach programu Gotowi w Góry rozszerzono informację turystyczną o kwatery w sąsiedztwie TPN. Nowy kanał komunikacji umożliwia dotarcie z informacją do znacznie większej ilości turystów odwiedzających TPN. Do prac nad strategią udostępniania zaproszono kluczowych interesariuszy (turystów, taterników, narciarzy, rowerzystów, niepełnosprawnych), którzy wspólnie z pracownikami TPN pracują nad rozwiązaniem problemów. Proces tworzenia strategii, obejmujący badanie ankietowe i cykl warsztatów, ma charakter iteracyjny. Strategia udostępniania TPN będzie weryfikowana z tworzoną strategią miasta Zakopane.
 
Jan Krzeptowski – Pracownik Działu Udostępniania Tatrzańskiego Parku Narodowego, przewodnik tatrzański. Z wykształcenia leśnik – absolwent Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Zajmuje się koordynacją wolontariatu, szkoleniami, współpracą z partnerami zewnętrznymi i pozyskiwaniem funduszy.
 

POBIERZ PREZENTACJĘ


Warsztaty

magda

W każdym projekcie projektowym jest taka sytuacja: warsztat kreatywnego wymyślania rozwiązań. Dobrze zaprojektowany- pozwala ludziom odblokować swoją kreatywną moc, zaangażować się w kolejną iterację powstawania pomysłu. Podzielę się z wami moim wieloletnim doświadczeniem  w projektowaniu scenariuszy i facylitacji warsztatów co-creation  w różnych obszarach od strategii przez projektowanie usług i innowacji czy prototypowanie czytelni z dziećmi z podstawówki moich dzieci! Obdzielę was hojnie inspiracjami jakie chłonę z IDEO, LEGO Serious Play, Prowokacji Kreatywnych i mojego warsztatu trenersko-facylitatorskiego. Pracować będziemy w nurcie experiential learning: przez doświadczenie do wiedzy.

Magdalena Dobrowolska-Sagan – Strategy&Service Designer, Coach, Facylitator LEGO® Serious Play®. Właścicielka butiku kreatywnego konsultingu Anloko. Wartością przewodnią w jej projektach jest odblokowywanie kreatywności zespołów do tworzenia wartości w biznesie. Ma wielotnie doświadczenie w projektach z zakresu: strategia marki, innowacje, projektowanie usług i doświadczenia klienta. Pracuje metodami kreatywnymi: certyfikowany facylitator metody LEGO® Serious Play®, Service Design Thinking, Prowokacje Strategiczne (której jest współtwórcą). Prowadzi także programy rozwoju indywidualnego i coachingi: autorski Creativity Hacking Project, Creative Leadership (kreatywne przywództwo). Współzałożycielka  Szkoły Warsztatu Biznesowego Eflba, gdzie uczy jak projektować i facylitować spotkania biznesowe.

www.anloko.pl
https://www.facebook.com/creativityhackingproject/?fref=ts

 

marat_michal

Na warsztacie pokażemy jak w praktyce wykorzystywać narzędzia design thinking do projektowania rozwiązań, które prawdziwie adresują potrzeby mieszkańców. Persona, ścieżka użytkownika i blueprint to tylko niektóre z narzędzi, które przećwiczymy podczas wspólnej pracy. Na warsztacie odwołamy się do doświadczeń z kilka projektów realizowanych przez engage warsaw wspólnie z mieszkańcami.

 

Marta Grochowska: Projektantka usług. Rozwija studio projektowe Fuzers. Współzałożycielka stowarzyszenia engage warsaw. Wykładowca studiów podyplomowych z Projektowania Usług na SWPS.  Studentka programu MBA Service Innovation & Design na Uniwersytecie Laurea w Finlandii. 
 
Michał Kocikowski: Antropolog, absolwent studiów III stopnia w Instytucie Kultury Polskiej UW. Zdobywał doświadczenie w prowadzeniu badań społecznych i rynkowych, pracując dla dużych agencji badawczych (PBS, Millward/Brown). Ma na koncie kilkaset wywiadów indywidualnych, kilkadziesiąt wywiadów fokusowych i dziesiątki godzin obserwacji w terenie. Jest współzałożycielem Kolektywu Badawczego – interdyscyplinarnego zespołu specjalizującego się w badaniach jakościowych dla sektora publicznego. Chętnie dzieli się wiedzą i umiejętnościami podczas szkoleń prowadzonych dla pracowników instytucji kultury i jednostek samorządowych. Poza pracą zawodową działa społecznie w stowarzyszeniu engage warsaw i angażuje się w inicjatywy wzmacniające partycypację społeczną.
 

3. Prototypowanie na 3 sposoby. Warsztaty prototypowania rozwiązań rzeczywistego zagadnienia problemowego – niespodzianki.

Prototypowanie to moment największej zabawy w całym procesie. Ale też moment największego piłowania własnego ego poprzez zupełne nieprzywiązywanie się do własnych pomysłów. Na warsztacie poznamy trzy metody prototypowania pomysłów. Będziemy też testować ich weryfikowanie i modyfikowanie. Podczas warsztatu będziemy pracować nad realnym wyzwaniem projektowym.

Prowadząca: Agnieszka Jurecka, Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni

 

Podsumowanie

michal

Wszyscy uczestnicy rejestrujący się na wydarzenie, dostali informację na temat III Ogrodu Jordanowskiego, przy ulicy Wawelskiej, w Warszawie i zostali poproszeni o przesłanie swoich pierwszych pomysłów na rozwiązania dla tego miejsca. Podczas przerw w trakcie trwania seminarium zaprosimy uczestników do wspólnego przejścia przez fragment procesu projektowego. Będziemy rozwijać dalej pomysły przesłane w formularzach rejestracyjnych, a pod koniec wydarzenia zaprezentujemy krótko efekt wspólnej pracy.  

Michał Kwasieborski – Doświadczony projektant specjalizujący się w projektowaniu produktu, przestrzeni oraz grafiki użytkowej. Współwłaściciel studio projektowego cooperativa studio. W swojej pracy wiele uwagi poświęca zagadnieniom związanym z projektowaniem partycypacyjnym.

Absolwent wzornictwa przemysłowego na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz podyplomowych studiów z zakresu Projektowania Usług w SWPS, Design Management w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego oraz Studiów Miejskich Instytucie Badań Przestrzeni Publicznej na warszawskiej ASP.

Wykłada projektowanie usług na studiach podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Współzałożyciel i aktywny członek engage warsaw, gdzie angażuje się w inicjatywy związane z projektowaniem przestrzeni publicznej, a także w prowadzenie warsztatów, na których uczy pracy metodą service design thinking

 

POBIERZ PROGRAM I OPISY


POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ WYDARZENIA

Powiązane artykuły:


Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.

Powrót do góry strony