Wiadomości | 20 grudnia 2017 r.

Przestrzeń dla partycypacji – pierwsze konsultacje zakończone

Bydgoszcz, Mrągowo, Rybnik, Tychy, Wałbrzych i Wołomin – to pierwsze miasta, które oficjalnie zakończyły I etap konsultacji społecznych prowadzonych w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji”. Zapraszamy do zapoznania się z przebiegiem konsultacji i ich wynikami! 

Projekt „Przestrzeń dla partycypacji” wspiera samorządy w przygotowaniu konsultacji społecznych przede wszystkim na etapie tworzenia założeń do projektów dokumentów planistycznych (studium lub miejscowych planów zagospodarowania). Trwa od maja 2016 r. i docelowo ma objąć 26 samorządów w całej Polsce. 

Bydgoszcz

Konsultacje zmiany studium w Bydgoszczy dotyczyły kierunków rozwoju dwóch obszarów składających się na miejski system terenów zieleni i rekreacji. Rozpoczęły się od debaty publicznej, w której uczestniczyło ponad 130 osób. Poza mieszkańcami wzięli w niej udział również działacze społeczni, urbaniści, architekci i deweloperzy. Dodatkowo urzędnicy stworzyli ankietę (papierową i on-line), dzięki której można było zabrać opinie oraz zorganizowali mobilne punkty konsultacyjne i warsztaty planowania partycypacyjnego dla jednego z obszarów objętych planowaną zmianą studium.

Podsumowanie wszystkich działań podjętych w ramach konsultacji znalazło się w osobnych raportach dla dwóch obszarów poddanych konsultacjom (dostępnych tutaj i tutaj).

Mrągowo

Konsultacje planu miejscowego w Mrągowie dotyczyły w znacznej mierze terenów turystycznych. Rozpoczęły się w wakacje podczas Dni Mrągowa, dzięki czemu zarówno mieszkańcy, jak i turyści mogli podzielić się swoją opinią o tym, czego brakuje na konsultowanym obszarze i co można by zmienić, by był bardziej atrakcyjny. W ramach konsultacji urzędnicy zorganizowali również piknik sąsiedzki i spacer historyczny, w trakcie których zbierali uwagi i pomysły mieszkańców. W konsultacjach wzięło udział ok. 200 osób.

Na zakończenie konsultacji oprócz raportu powstało też filmowe podsumowanie całego procesu

Rybnik

Konsultacje w Rybniku dotyczyły planu miejscowego dla dzielnicy sąsiadującej ze śródmieściem. Urzędnicy zaplanowali kilka sposobów zbierania uwag mieszkańców, m.in. ankietę internetową, mobilne punkty konsultacyjne i warsztaty projektowe. Dzięki przemieszczaniu się przez nich na rowerach po konsultowanym obszarze, mieli więcej szans na bezpośrednie spotkania i rozmowy z mieszkańcami. Pomocą dla wszystkich zainteresowanych udziałem w procesie był też przewodnik o planowaniu miejscowym oraz usługa SMS-owa z informacjami o kolejnych etapach konsultacji. 

Wiedzę zebraną od mieszkańców zawarto w raporcie podsumowującym wszystkie elementy konsultacji.

Tychy

Celem konsultacji w Tychach było wypracowanie założeń do projektu planu miejscowego dla Starych Tychów – najstarszej części miasta. Rozmowy o przyszłości tego obszaru rozpoczęły się od tzw. kawiarenek obywatelskich, w których udział wzięli m.in. mieszkańcy i lokalni przedsiębiorcy. Urzędnicy zorganizowali też weekendowe wydarzenia (plenerowe punkty konsultacyjne, ankieta i prototypowanie urbanistyczne), w których uczestniczyło w sumie kilkaset osób.

Podsumowanie konsultacji zawarto w raporcie, który przedstawiono na spotkaniu otwartym, i prezentacji, która skrótowo opisuje wyniki całego procesu i propozycje rozwiązań planistycznych. 

Wałbrzych

Konsultacje w Wałbrzychu dotyczyły planu miejscowego dla Szczawienka, jednej z dzielnic miasta. Rozpoczęły się od spotkania informacyjnego dla mieszkańców, w trakcie którego mogli oni przedstawić swoje opinie i potrzeby w zakresie zagospodarowania przestrzeni i rozwoju dzielnicy. W późniejszym czasie urzędnicy zorganizowali trzy kolejne spotkania konsultacyjne oraz udostępnili wszystkim zainteresowanym ankietę on-line dotyczącą terenu objętego konsultacjami.

Raport podsumowujący przebieg konsultacji zaprezentowano podczas spotkania zamykającego cały proces.

Wołomin 

Celem konsultacji w Wołominie było wypracowanie założeń do projektu planu miejscowego dla centrum miasta. Urzędnicy zorganizowali kilka spotkań otwartych i warsztatów w urzędzie miasta i miejskiej bibliotece, w ramach których wspólnie ustalano wizję centrum. Dodatkowo, podczas organizowanych przy różnych okazjach spotkań (np. pikników rodzinnych) pracownicy urzędu zbierali za pomocą ankiety opinie mieszkańców miasta. 

O całości procesu konsultacji można dowiedzieć się z wydanej przez miasto publikacji „Jaki plan na centrum Wołomina?”, która zawiera efekty wspólnej pracy urzędników i mieszkańców miasta.

O „Przestrzeni dla partycypacji”

Projekt „Przestrzeń dla partycypacji” trwa od maja 2016 r. do grudnia 2018 r., a realizuje go Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” wspólnie z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacją Napraw Sobie Miasto, Pracownią Zrównoważonego Rozwoju oraz Związkiem Miast Polskich. Więcej informacji: partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen.


Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.

Powrót do góry strony