Pomiń menu

Tychy

Rodzaj gminy: miasto na prawach powiatu      Województwo: śląskie

Celem konsultacji w Tychach było wypracowanie założeń do projektu planu miejscowego dla Starych Tychów – najstarszej części miasta i obszaru o sporym udziale budynków ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Przygotowany projekt planu będzie więc mógł m.in. stworzyć ramy prawne dla ich ochrony.

Konsultacje miały pomóc odpowiedzieć na pytania o to, w jaki sposób mieszkańcy obecnie korzystają z tego obszaru i jak oceniają funkcjonalność istniejących rozwiązań komunikacyjnych (parkingi itp.), a także, jakie ich zdaniem przeznaczenia i program usługowy powinien przewidywać projekt planu miejscowego oraz jak oceniają proponowane zmiany komunikacyjne ograniczające ruch samochodów.

Raport z konsultacji jest dostępny tutaj.

 

Przedmiot konsultacji: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Etap konsultacji: Zakończone
Plan konsultacji (w tym techniki konsultacyjne): Akcja informacyjna:

  • broszury
  • informacje prasowe w lokalnych mediach

Zasięganie opinii:

  • kawiarnia obywatelska dla kluczowych interesariuszy i osób zainteresowanych tematem ochrony zabytków
  • punkty konsultacyjne
  • ankieta internetowa
  • prototypowanie urbanistyczne
  • spacer edukacyjny

Podsumowanie konsultacji:

  • raport podsumowujący proces konsultacji
  • spotkanie otwarte
Czas trwania konsultacji: Luty-październik 2017
Kontakt:

Ze strony gminy:
Michał Szudarski, Urząd Miejski w Tychach, michal.szudarski@umtychy.pl, (32) 776 37 05

 

Ze strony zespołu wspierającego:
Maria Jagaciak, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, mjagaciak@stocznia.org.pl
Anna Karłowska, Fundacja Napraw Sobie Miasto, anna.karlowska@naprawsobiemiasto.eu

Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików Cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.