W połowie października zakończył się proces konsultacji społecznych dotyczących Starych Tychów. Urzędnicy na spotkaniu otwartym podsumowali ich przebieg, omówili główne wnioski płynące z uwag mieszkańców oraz przedstawili propozycje rozwiązań planistycznych.

Do najczęściej poruszanych w czasie konsultacji zagadnień dotyczących planu miejscowego należały:

  • zabudowa i zabytki nieruchome,
  • przestrzenie publiczne i tereny zieleni,
  • komunikacja.

Prezentacja ze spotkania podsumowującego jest dostępna tutaj, a raport – poniżej (po kliknięciu w obrazek):

tychy_raport

Źródło informacji: umtychy.pl.