Pomiń menu

Rybnik

Rodzaj gminy: miasto na prawach powiatu      Województwo: woj. śląskie

Konsultacje w Rybniku dotyczą planu miejscowego dla sąsiadującej ze śródmieściem dzielnicy Zamysłów.

Konsultacje na temat założeń do projektu zagospodarowania Zamysłowa miały pomóc odpowiedzieć m.in. na pytania o to, które obszary (miejsca rekreacji, tereny zielone itp.) są dla mieszkańców ważne, czy widzą oni potrzebę stworzenia nowych przestrzeni o funkcji usługowej lub rekreacyjnej, w jaki sposób wykorzystywany jest układ komunikacyjny, a także w jaki sposób mieszkańcy korzystają z kompleksu leśnego „Okrzeszyniec”, który znajduje się na terenie dzielnicy.

Raport z I etapu konsultacji, który dotyczył wypracowania założeń do projektu planu, jest dostępny tutaj. Obecnie trwa II etap konsultacji – wyłożenie przygotowanego projektu do publicznego wglądu.

 

Przedmiot konsultacji: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Etap konsultacji:

Etap I – zakończony

Etap II – w trakcie

Plan konsultacji (w tym techniki konsultacyjne):

I etap konsultacji (wypracowywanie założeń do projektu planu)

Akcja informacyjna:

 • broszury
 • informacje prasowe w lokalnych mediach
 • działania w internecie
 • powiadomienia sms-owe – system urzędowego powiadamiania

Zasięganie opinii:

 • ankieta internetowa
 • punkty konsultacyjne
 • spotkanie informacyjne połączone z warsztatami projektowymi

Podsumowanie konsultacji w formie raportu

 

II etap konsultacji (wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu)

Akcja informacyjna:

 • spotkanie z interesariuszami
 • ulotki
 • ogłoszenia parafialne
 • informacje w lokalnych mediach
 • działania w internecie
 • powiadomienia sms-owe – system urzędowego powiadamiania
 • plansze informacyjne z projektem planu miejscowego

 Zasięganie opinii:

 • spotkania z interesariuszami
 • dyżury projektantów
 • dyskusja publiczna
 • interaktywna mapa internetowa

Podsumowanie konsultacji w formie raportu

Czas trwania konsultacji:

Etap I – marzec-lipiec 2017

Etap II – wrzesień – grudzień 2018 r.

Kontakt:

Ze strony gminy:
Sebastian Witek, Urząd Miejski w Rybniku, architektura@um.rybnik.pl, (32) 439 20 56

 

Ze strony zespołu wspierającego:
Maria Jagaciak, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, mjagaciak@stocznia.org.pl
Anna Karłowska, Fundacja Napraw Sobie Miasto, anna.karlowska@naprawsobiemiasto.eu

Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików Cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.