W Rybniku rozpoczyna się drugi etap konsultacji społecznych dotyczących planu miejscowego dla Zamysłowa – jednej z dzielnic miasta. Projekt planu niedługo zostanie wyłożony do publicznego wglądu, a jego autorzy podczas kilku dyżurów będą przybliżać jego szczegóły mieszkańcom i odpowiadać na ich pytania.

Uwagi do projektu planu można składać do 21 grudnia, a wcześniej – pod koniec listopada – odbędzie się dyskusja publiczna nad zaproponowanymi w projekcie rozwiązaniami.

rybnik_plakat

Raport z pierwszego etapu konsultacji jest dostępny tutaj.