Wiadomości | 11 lutego 2019 r.

Kukiz15 chce zmiany w przepisach o budżetach obywatelskich

Pod koniec stycznia 2019 roku grupa posłów Kukiz15 wniosła projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym zakładający jedną zmianę dotyczącą zasad budżetu obywatelskiego. Punktowa zmiana w artykule 5a ustępie 6 ustawy – w intencji autorów projektu – ma umożliwić gminom dowolny podział swojego terytorium i środków. Treść projektu, wraz z uzasadnieniem, znajduje się tutaj.

Obecne brzmienie art. 5a ust. 6 ustawy:

Środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego mogą być dzielone na pule obejmujące całość gminy i jej części w postaci jednostek pomocniczych lub grup jednostek pomocniczych.

Proponowana w projekcie zmiana:

Środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego mogą być dzielone na pule obejmujące całość gminy i jej części. Podział gminy na odpowiednie części w sprawach związanych z budżetem obywatelskim ustala rada gminy w drodze uchwały.

Projekt Kukiz15 wzbudził zastrzeżenia samorządowców. – Nowela, którą złożyli posłowie Kukiz15, jest w moim przekonaniu daleko niewystarczająca. Dotyczy tylko jednego artykułu, nie obejmując całości tych wadliwych przepisów. Do tego zmiana tego przepisu [art. 5a ust. 6 ustawy] nie naprawia jego nieczytelnej i wadliwej konstrukcji – mówi Piotr Drygała, naczelnik Centrum Aktywności Obywatelskiej w Wydziale Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Drygała przypomniał też, że w marcu 2018 roku Prezes Związku Miast Polskich zwrócił się do Prezydenta Andrzeja Dudy z prośbą o poparcie propozycji zmian przepisów dotyczących budżetów obywatelskich, które idą znacznie dalej niż propozycja posłów Kukiz15. Pełna treść listu oraz szczegółowe propozycje zmian dotyczących regulacji budżetów obywatelskich znajdują się tutaj.

W czerwcu 2018 roku również uczestnicy 5. Forum Praktyków Partycypacji we Wrocławiu, reprezentujący organizacje pozarządowe, administrację lokalną, środowiska samorządowe i akademickie, oraz występujący jako osoby prywatne, wystosowali do Prezydenta Andrzeja Dudy i Piotra Glińskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów i Przewodniczącego Komitetu Pożytku Publicznego, swoją propozycję korekty zmian wprowadzonych w ustawie. Treść apelu jest dostępna tutaj.


Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.

Powrót do góry strony