Program

1 dzień (2 czerwca, czwartek)
2 dzień (3 czerwca, piątek)

 

9:30 – 10:30 Rejestracja uczestników
10:30 – 12:00 Rozpoczęcie Forum, poznanie się uczestników i dyskusja panelowa
12:00 – 12:30 Przerwa na kawę

12:30 – 14:30 Pierwszy blok równolegle odbywających się sesji 

 1. Budżet partycypacyjny – ewolucja czy rewolucja?
 2. Partycypacja w instytucjach kultury
 3. Partycypacja obywatelska w społecznościach wiejskich i małych miastach
 4. Przepis na ulicę, zasady drogowego dialogu
 5. W jaki sposób zadbać o przestrzeń, która nas otacza, zaczynając od swojego podwórka?
 6. Zjawisko wykluczenia w procesach partycypacyjnych – jak równać szanse – dobre praktyki
14:30 – 15:30 Lunch
15:30 – 17:30 Drugi blok równolegle odbywających się sesji

 1. Edukacja (w) partycypacji – jak robić to bardziej świadomie i skutecznie
 2. Jak dbać o własną efektywność w działaniach partycypacyjnych czyli ładowanie baterii partycypatora
 3. Jak skutecznie angażować społeczność lokalną – organizowanie społecznościowe w Katowicach
 4. Partycypacja w rewitalizacji
 5. Plan na plan – jak wprowadzać partycypację społeczną do procedury uchwalania planów miejscowych
 6. E-partycypacja – co zrobić, by była skuteczna?
17:40 – 18:30 Praktyk partycypacji czyli kto? – podsumowanie pierwszego badania praktyków partycypacji
18:30 – 19:00 Kolacja
 od 20:00  Aktywności wieczorne
 CAŁY DZIEŃ
(12:00 – 18:30)
 Stoliki doradcze

 1. Budżet partycypacyjny
 2. Konsultacje społeczne bez tajemnic
 3. Partycypacyjne planowanie przestrzeni
 4. Projektowanie rozwiązań z mieszkańcami
9:30 – 10:30 Pierwszy blok – spotkania śniadaniowe

 1. Angażująca demokracja – czyli o tym, jak poważne gry wzmacniają partycypację
 2. Lokalna Grupa Działania dla Miasta Torunia. O oddolnym procesie partycypacyjnym i konflikcie z władzami miasta
 3. My partycypujemy, wy partycypujecie, oni partycypują? – Polacy wobec partycypacji obywatelskiej w Polsce
 4. Na dobry początek – konsultacje czasu wolnego w gminie
 5. „Ogród na pTAK” – oddolne, partycypacyjne planowanie odnowy podwórek w ramach spółdzielni mieszkaniowej
 6. Regionalna sieć praktyków partycypacji – czy tylko podlaskie
 7. Social media w służbie partycypacji
 8. Społecznościowe zarządzanie jako nowy obszar partycypacji obywatelskiej oraz ochrony i rozwoju dóbr wspólnych
10:45 – 12:15 Drugi blok równolegle odbywających się sesji

 1. Jak pogodzić ogień z wodą, czyli o konsultowaniu trudnych inwestycji
 2. Jednostki pomocnicze miasta – wyzwania dla rad dzielnic / osiedli
 3. Kontrola obywatelska, niechciana siostra partycypacji?
 4. Outsourcing partycypacji – czyli o tym, czy można i czy powinno korzystać się z każdej propozycji
 5. Rady seniorów – narzędzie do włączania osób starszych w procesy partycypacji publicznej
 6. Warsztat praktycznych metod prototypowania
12:15 – 12:45 Przerwa na kawę
12:45 – 14:15 Trzeci blok równolegle odbywających się sesji

 1. Czy test z „Przyjaciółki” jest przydatny w partycypacji?
 2. Gdzie się podziali radni i radne? O roli radnych w partycypacji i roli partycypacji w pracy radnych
 3. Integracja imigrantów/ek – czyja odpowiedzialność? Jak partycypacyjnie planować procesy integracji?
 4. Projektowanie zmian społecznych w obszarze przeciwdziałania wykluczeniom
 5. Szybkie rysowanie – o facylitacji graficznej, pięknych flipchartach i o tym jak dostrzec znaczenie słów
14.15-15.00 Lunch
15.00-15.45  Sesja podsumowująca i zakończenie Forum
CAŁY DZIEŃ
(9:30 – 15:00)
Stoliki doradcze

 1. Budżet partycypacyjny
 2. Konsultacje społeczne bez tajemnic
 3. Partycypacyjne planowanie przestrzeni
 4. Projektowanie rozwiązań z mieszkańcami
Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików Cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.