Forum Praktyków Partycypacji

O wydarzeniu

Forum Praktyków Partycypacji to dwudniowe wydarzenie o interaktywnej formule, skierowane do osób, które aktywnie zajmują się tematyką partycypacji obywatelskiej: mają wiedzę i doświadczenie w realizacji różnego rodzaju procesów partycypacyjnych, chcą zdobyć nowe kontakty i poruszyć podczas spotkania bardziej skomplikowane zagadnienia.

Tak – w dużym skrócie – było na pierwszym Forum w Warszawie, w dniach 29-30.05.2014.

A tak zapraszaliśmy na Forum przed samym wydarzeniem!

Cele wydarzenia

Poprzez Forum Praktyków Partycypacji chcieliśmy stworzyć przestrzeń do poznania się osób, które w praktyce zajmują się działaniami w obszarze partycypacji obywatelskiej, do wzajemnego poszerzenia wiedzy, wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy nimi. Pośrednio, poprzez organizację wydarzenia chcieliśmy przyczynić się do poprawy jakości procesów partycypacyjnych w Polsce oraz utworzenia sieci / środowiska osób zajmujących się partycypacją, wspierających się merytorycznie i wzajemnie motywujących się w organizacji własnych przedsięwzięć.

Wydarzenie miało format pozwalający na jego współtworzenie przez samych uczestników (pierwszego dnia Forum uczestnicy zgłaszali tematy sesji drugiego dnia).

[forum_full_photo link=”http://archiwum.partycypacjaobywatelska.pl/wp-content/themes/partycypacja-theme/images/fpp_strona_glowna.jpg”]

 

Kogo zaprosiliśmy?

Do udziału w Forum zaprosiliśmy zarówno przedstawicieli administracji (samorządowej, rządowej), jak i organizacji pozarządowych, a także osoby z innych pozycji wspierające partycypację obywatelską – miejskich aktywistów, dziennikarzy zainteresowanych tą tematyką, akademików prowadzących procesy partycypacyjne czy przedstawicieli firm, którzy np. przy okazji realizowanych przez siebie inwestycji prowadzą konsultacje z lokalną społecznością. Zaprosiliśmy osoby zarówno z miast, jak i mniejszych ośrodków i gmin wiejskich lub wiejsko-miejskich.

Podsumowania

Zapraszamy do zapoznania się z notkami podsumowującymi sesje pierwszego dnia Forum tutaj.
Galerię zdjęć z wydarzenia można obejrzeć tutaj oraz na profilu Forum na facebooku.

Forum Praktyków Partycypacji
Termin: 29-30 maja 2014
Miejsce: Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy, ul. Bracka 25 w Warszawie

 

Forum Praktyków Partycypacji zostało zorganizowane w ramach projektu “Kurs – Partycypacja!”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.

logotypy_kurs

Cookies Information

This site is using Cookies and other similar technologies. By continuing to visit this site you agree to use of them according to your browser settings.