Forum Praktyków Partycypacji

Program

1 dzień (29 maja, czwartek)
2 dzień (30 maja, piątek)
9:30 – 10:30 Rejestracja uczestników
parter
10:30 – 11:20 Rozpoczęcie Forum
III piętro
11:20 – 11:55 Wystąpienie wprowadzające
Kuba Wygnański, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
11:55 – 12:10 Przedstawienie architektury Forum
12.10 – 12.30 Przerwa na kawę
12:30 – 14:00 6 równolegle pracujących grup

Wyzwania związane z budżetem partycypacyjnym (grupa 1)
O granicach partycypacji (grupa 1)
Jak dotrzeć do tych, do których dotrzeć jest trudno? (grupa 1)
O wyzwaniach partycypacji w małych ośrodkach i gminach wiejskich
O problemie reprezentatywności w procesach partycypacyjnych (grupa 1)
Wykorzystanie narzędzi ICT w działaniach partycypacyjnych
14:00 – 15:00 Lunch
15:00 – 16:30 5 równolegle pracujących grup

Wyzwania związane z budżetem partycypacyjnym (grupa 2)
Jak „zagnieżdżać” partycypację w strukturze urzędu? (grupa 1)
Ewaluacja procesów partycypacyjnych
O problemie reprezentatywności w procesach partycypacyjnych (grupa 2)
Partycypacja – koniec eksperymentu? (grupa 1)
16:30 – 16:50 Przerwa na kawę
16:50 – 18:20 4 równolegle pracujące grupy

Jak „zagnieżdżać” partycypację w strukturze urzędu? (grupa 2)
Partycypacja – koniec eksperymentu? (grupa 2)
O granicach partycypacji (grupa 2)
Jak dotrzeć do tych, do których dotrzeć jest trudno? (grupa 2)
18:20 – 20:00 Kolacja
II piętro
od 20:00 Aktywności wieczorne
od 21:00 Set Miejski w barze STUDIO
Cookies Information

This site is using Cookies and other similar technologies. By continuing to visit this site you agree to use of them according to your browser settings.