Forum Praktyków Partycypacji

Organizatorzy

Główny organizator: Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej prowadzone przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

stocznia etapy

 

 

 

Partnerzy: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Pole Dialogu, Fundacja im. Stefana Batorego, Gdyńskie Centrum Innowacji, Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie Odblokuj, Urząd m.st. Warszawy, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

logotypy wszystkie - final

Instytucje wspierające: Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy, Studio graficzne KOTBURY, Laboratorium ee

logotypy - instytucje wspierające

 

 

Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej (LPO) jest projektem prowadzonym od 2010 roku w Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” przy wsparciu m.in. Fundacji im. Stefana Batorego. Zespół LPO podejmuje działania na rzecz gromadzenia oraz wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z działaniami partycypacyjnymi wśród przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych i wszystkich osób zainteresowanych tematem włączania obywateli we współdecydowanie o sprawach publicznych. Prowadzi portal www.archiwum.partycypacjaobywatelska.pl i organizuje otwarte seminaria poświęcone różnym aspektom partycypacji.

 

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” powstała, aby rzetelnie i krytycznie opisywać wyzwania dotyczące życia społecznego w Polsce. Opracowuje i upowszechnia innowacyjne rozwiązania, które mogą pomóc sprostać tym wyzwaniom. Szuka ich, łącząc perspektywę badaczy-akademików i aktywistów społecznych oraz podejmując działania koncentrujące się na kluczowych zagadnieniach: rozwoju wspólnot lokalnych, innowacjach społecznych, wolontariacie oraz partycypacji obywatelskiej.

Więcej informacji na stronie: www.stocznia.org.pl.

 

Miasto Gdynia jest jednym z najbardziej innowacyjnych samorządów w Polsce. O kilku lat w Gdyni działa Gdyńskie Centrum Innowacji, powołane przez Radę Miasta Gdyni do koordynowania rozwoju Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz do realizacji zadań związanych z rozwojem przedsięwzięć innowacyjnych na terenie miasta. Do głównych zadań GCI należy między innymi: rozwój gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie efektywnych powiązań pomiędzy nauką i biznesem, wspieranie i stymulowanie przedsiębiorczości innowacyjnej, promocja innowacyjności i aktywnej edukacji oraz współpraca z partnerami lokalnymi, regionalnymi oraz międzynarodowymi w zakresie rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych.

Więcej można przeczytać na stronie: http://ppnt.pl/pl.html.

 

Involve to brytyjska organizacja posiadająca doświadczenie w realizacji procesów partycypacyjnych na poziomie lokalnym i krajowym w Wielkiej Brytanii oraz projektowaniu odpowiednich narzędzi, m.in. we współpracy z OECD, UNDP, Komisją Europejską, rządem i władzami samorządowymi Wielkiej Brytanii.

Więcej na stronie: http://www.involve.org.uk/.

Wolontariusze:
Damian Jaworek
Laura Raczyńska
Arkadiusz Wach
Monika Wichrowska
Katarzyna Zalewska

Cookies Information

This site is using Cookies and other similar technologies. By continuing to visit this site you agree to use of them according to your browser settings.