Forum Praktyków Partycypacji

Ewaluacja Forum Praktyków Partycypacji

Ewaluacja Forum Praktyków Partycypacji przebiegała dwuetapowo – w pierwszej fazie, jeszcze w trakcie wydarzenia zbieraliśmy ankiety ewaluacyjne. Następnie – parę miesięcy po wydarzeniu, wróciliśmy do uczestników, pytając ich czy FPP wniosło coś do ich pracy, czy spowodowało jakąś odczuwalną zmianę. Wyniki obydwu znajdują się poniżej:

1. ANKIETY EWALUACYJNE

Jak uczestnicy Forum Praktyków Partycypacji oceniali samo wydarzenie? Podczas FPP zebraliśmy ponad 50 ankiet, pełnych bardzo cennej dla nas wiedzy. Zapraszamy Państwa do przyjrzenia się wynikom ewaluacji w formie prezentacji, przygotowanej przez Marię Wiśnicką, badaczkę ze Stoczni, która wsparła nas w przeprowadzeniu ewaluacji Forum.

<a href=”http://archiwum.partycypacjaobywatelska.pl/wp-content/uploads/2014/09/Podsumowanie-ankiety-ewaluacyjnej-FPP-2014.pdf”>Podsumowanie ankiety ewaluacyjnej – FPP 2014</a>

&nbsp;

2. OCENA WPŁYWU – ewaluacja nr 2

Zadaliśmy uczestnikom jedno pytanie, prosząc o rozwinięcie myśli: Czy pod wpływem FPP zmieniłeś/zmieniłaś coś w swoim dotychczasowym sposobie działania w obszarze partycypacji lub zacząłeś/zaczęłaś robić coś nowego (np. uruchomienie nowego przedsięwzięcia, podjęcie nowego tematu, nawiązanie współpracy z kimś poznanym w trakcie Forum itp.)?

Na nasze pytanie odpowiedziało 61 osób, spośród nich połowa wyniosła z wydarzenia coś nowego. A co dokładnie? Krótkie podsumowanie przygotowane przez Marysię Wiśnicką, przy wsparciu Marysi Nowak, poniżej:

<a href=”http://archiwum.partycypacjaobywatelska.pl/wp-content/uploads/2014/09/FPP_ocena-wpływu.pdf”>FPP_ocena wpływu</a>

Cookies Information

This site is using Cookies and other similar technologies. By continuing to visit this site you agree to use of them according to your browser settings.