Organizatorzy

Organizatorzy: Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej prowadzone przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacja im. Stefana Batorego.

stocznia etapyfsb-logo-800x600

Partnerzy Forum: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Napraw Sobie Miasto, Fundacja Pole Dialogu, Fundacja SocLab, Fundacja Stabilo, Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, Stowarzyszenie Odblokuj,  Stowarzyszenie Topografie, Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska, Engage Warsaw, Urząd Miasta Łodzi, Urząd Miasta Lublin, Urząd m.st. Warszawy, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę”.

logotypy WSZYSTKIE RAZEM_12.05

 

Instytucje wspierające: Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom Innowacji Społecznych, Studio graficzne KOTBURY, Laboratorium ee, Dorota Kostowska (dorotakostowska.pl),, GoPro, PaństwoMiasto na Trawie.

 

Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej (LPO) jest projektem prowadzonym od 2010 roku w Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” przy wsparciu m.in. Fundacji im. Stefana Batorego. Zespół LPO podejmuje działania na rzecz gromadzenia oraz wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z działaniami partycypacyjnymi wśród przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych i wszystkich osób zainteresowanych tematem włączania obywateli we współdecydowanie o sprawach publicznych. Prowadzi portal www.partycypacjaobywatelska.pl i organizuje otwarte seminaria poświęcone różnym aspektom partycypacji.

 

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” powstała, aby rzetelnie i krytycznie opisywać wyzwania dotyczące życia społecznego w Polsce. Opracowuje i upowszechnia innowacyjne rozwiązania, które mogą pomóc sprostać tym wyzwaniom. Szuka ich, łącząc perspektywę badaczy-akademików i aktywistów społecznych oraz podejmując działania koncentrujące wokół czterech kluczowych zagadnieniach: badań i ewaluacji, innowacji społecznych,partycypacji obywatelskiej oraz zbliżania wiedzy i praktyki.

Więcej informacji na stronie: www.stocznia.org.pl.

 

Fundacja im. Stefana Batorego wspiera rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Działa na rzecz większego uczestnictwa obywateli w życiu publicznym, wyrównywania szans i przeciwdziałania dyskryminacji, rozwijania solidarności międzynarodowej. Wspiera inicjatywy podejmowane przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, prowadzi działania monitoringowe i rzecznicze, inicjuje kampanie i akcje społeczne, organizuje konferencje, seminaria i debaty.

Od 2014 roku Fundacja jest operatorem programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG (www.ngofund.org.pl), którego jednym z obszarów tematycznych jest partycypacja obywatelska. Fundacja prowadziła także program grantowy Demokracja w Działaniu, w ramach którego wspierała m.in. projekty dotyczące włączania obywateli w procesy decyzyjne na różnych szczeblach administracji.

Więcej informacji: www.batory.org.pl, www.facebook.com/FundacjaBatorego

Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików Cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.