Wiadomości | 19 stycznia 2017 r.

XVII seminarium LPO: „Jak przeprowadzić panel obywatelski?”

Serdecznie zapraszamy na XVII seminarium pod szyldem Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej! Tym razem będzie to spotkanie warsztatowe, na którym będzie można dowiedzieć się, jak zorganizować panel obywatelski w swoim mieście. Spotkanie odbędzie się 15 lutego w Warszawie.

Panel obywatelski to sposób na demokratyczne podejmowanie decyzji w sprawach lokalnej społeczności (a także regionu lub państwa). Stosuje się go z powodzeniem w różnych krajach, między innymi w Australii, jako mechanizm faktycznego włączania obywateli we współdecydowanie o sprawach ważnych dla ich społeczności. Pod koniec 2016 roku pierwszy w Polsce panel obywatelski organizowany przez urząd miasta przeprowadzono w Gdańsku, gdzie mieszkańcy wypracowali rekomendacje dotyczące lepszego przygotowania Gdańska na wystąpienie ulewnych opadów deszczu, w ramach adaptacji miasta do zmian klimatu.

Wielkimi zaletami tej metody jest czas na pogłębioną debatę (deliberację) oraz dostęp do informacji i ekspertów w temacie będącym przedmiotem panelu, co pozwala uczestnikom podejmować lepsze decyzje, uwzględniające szerszy interes społeczny. Sprzyja temu również fakt, że do udziału w panelu zaprasza się losowo wyłonioną, reprezentatywną grupę mieszańców. Przy ustalaniu jej składu uwzględnia się kryteria demograficzne, takie jak płeć, wiek, dzielnica czy poziom wykształcenia. Ustalany jest także minimalny procent zgodności uczestników, który uprawnia do formułowania rekomendacji panelu. Rekomendacje panelu powinny być wiążące dla jego organizatorów – założeniem tej metody jest bowiem realny wpływ na podejmowane decyzje.

W ramach warsztatu omówimy najważniejsze zasady i elementy organizacyjne panelu obywatelskiego. Opowiemy także o praktycznych doświadczeniach z jego przygotowań i realizacji w Gdańsku.Pan L

Źródło: http://www.gdansk.pl/panel-obywatelski

Przybliżymy m.in. takie zagadnienia jak:

– podstawowe zasady organizacji panelu obywatelskiego,
– ustalanie wielkości panelu,
– przygotowywanie zaproszeń, losowanie grupy, która je otrzyma i rejestracja chętnych do udziału w panelu,
– zapraszanie ekspertów i ekspertek,
– układanie programu spotkań panelu,
– sposób pracy na przyjmowaniem propozycji rekomendacji, 
– metody głosowania i ustalania konsensusu.

Warsztat poprowadzą osoby, które były zaangażowane w przygotowanie i prowadzenie panelu obywatelskiego w Gdańsku:

– dr Marcin Gerwin – specjalista ds. zrównoważonego rozwoju i partycypacji, z wykształcenia politolog. Współzałożyciel Sopockiej Inicjatywy Rozwojowej, która doprowadziła do wprowadzenia po raz pierwszy w Polsce budżetu obywatelskiego w skali miasta. Inicjator panelu obywatelskiego w Gdańsku. Autor książek „Żywność i demokracja” oraz „Żywność przyjazna dla klimatu”;

– mgr inż. Magdalena Haas – specjalistka w zakresie ochrony środowiska i zarządzania środowiskiem miejskim, absolwentka Politechniki Gdańskiej, zawodowo związana przez ponad siedem lat z Samorządem Województwa Pomorskiego, aktualnie pracownik Centrum Doskonałości WiComm na Politechnice Gdańskiej;

– Agnieszka Kasprzyk-Mączyńska – manager personalny z kilkunastoletnia praktyką tworzenia miękkich i twardych procesów HR, coach certyfikowany w International Coaching Community (ICC) z ponad 2000 godzinną praktyką, głównie w coachingu przedsiębiorczości i coachingu kariery, założycielka szkoły coachingu grupowego Action Learning, TEAL Action Learning Global Sp. z o.o. i Stowarzyszenia Coachów Action Learningu SCA. Z wykształcenia psycholog organizacji i zarządzania, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i  studiów podyplomowych Manager Personalny Politechniki Gdańskiej oraz MBA PAR.

Więcej informacji o panelu obywatelskim w Gdańsku: http://www.gdansk.pl/panel-obywatelski/

Do udziału w seminarium zapraszamy przede wszystkim urzędników i działaczy organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką partycypacji obywatelskiej, ale także wszystkie osoby zainteresowane nowymi formami włączania obywateli we współdecydowanie o sprawach publicznych.

Organizatorami wydarzenia są Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, a partnerem Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom Innowacji Społecznych.


Termin i miejsce seminarium:

15 lutego 2017 roku (środa), godz. 11.00-15.30

Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom Innowacji Społecznych, ul.Bracka 25, III piętro, Warszawa

Zapisy i warunki uczestnictwa w seminarium:

Udział w seminarium jest płatny[1]. Opłata za uczestnictwo wynosi 54 złote (brutto) od osoby i obejmuje przerwę kawową oraz lunch w trakcie spotkania.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dokonać ww. opłaty za uczestnictwo w seminarium. Dane do przelewu zostaną przekazane w formie tzw. faktury pro forma wszystkim osobom, które wypełnią formularz zgłoszeniowy.

W przypadku instytucji publicznych istnieje możliwość wniesienia opłaty za uczestnictwo w seminarium na podstawie faktury VAT po terminie spotkania.

Zgłoszenia na seminarium przyjmujemy do 10 lutego br.

 

Kontakt w sprawie seminarium:

Ewa Stokłuska, estokluska@stocznia.org.pl, tel.: (22) 100-55-94

[1] Seminarium jest dla organizatorów tzw. wydarzeniem pozaprojektowym, nieposiadającym zewnętrznego finansowania, w związku z czym niewielka opłata za udział jest niezbędna, aby pokryć koszty związane z jego organizacją, w tym m.in. koszty cateringu i koszty administracyjne.


Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.

Powrót do góry strony