Voice & vote – wznieśmy się ponad konsultacje społeczne

Co nowego w inicjatywie:

Przeczytaj publikację z opisami deliberacyjnych procesów partycypacyjnych z krajów-beneficjentów EOG i innych

📚 Pobierz publikację

Inicjatywa regionalna „Voice & vote – wznieśmy się ponad konsultacje społeczne” była realizowana przy wsparciu finansowym Funduszu Aktywni Obywatele, programu finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG i Funduszy Norweskich 2014–2021, organizowanej przez Fundację Stocznia, poświęconej poznawaniu metod deliberatywnych w procesach partycypacyjnych. Zaproszenie kierowaliśmy przede wszystkim do grantobiorców z krajów-beneficjentów Funduszy EOG, ale także do wszystkich zainteresowanych tematem. Stworzyliśmy przestrzeń do wymiany wiedzy oraz porównania doświadczeń i perspektyw z różnych krajów.  

Ostatnie lata przyniosły międzynarodową dyskusję na temat wyzwań związanych z włączaniem mieszkańców w procesy decyzyjne: jak zadbać o większą różnorodność uczestników i możliwość wybrzmienia różnych poglądów? Jak uzyskać jakościowe wnioski? Jak podejmować trudne i kontrowersyjne tematy w coraz bardziej spolaryzowanym społeczeństwie?

W poszukiwaniu nowych metod samorządy i organizacje społeczne zaczęły sięgać po metody wykorzystujące losowanie, dbające o reprezentatywność, dłuższy proces, włączenie deliberacji opartej na wiedzy eksperckiej*. Stosowane są więc panele, narady czy sądy obywatelskie. Widzimy, że to droga bez odwrotu. Unia Europejska przyjęła wręcz obowiązek włączania panelu obywatelskiego do procesu tworzenia ważnych zmian prawnych i ich implementację kilka razy w roku.

Chcieliśmy poszukać i wymieniać się wiedzą na temat dobrych, zaawansowanych procesów deliberacyjnych, które prezentują bardziej złożone metody. Jako takie traktujemy procesy takie jak:

 • panele obywatelskie, które wykorzystują losowy dobór próby (w celu stworzenia grupy uczestników odpowiadającej populacji), wsparcie ekspertów przedstawiających dane i deliberację jako narzędzie lepszej dyskusji,
 • bardziej złożone, długotrwałe procesy, takie jak sądy i narady obywatelskie, które również wykorzystują randomizację, deliberację i wsparcie ekspertów.

Co już się wydarzyło?

Webinar – 29 czerwca 2023

Podczas spotkania przedstawiliśmy dobre praktyki i porozmawialiśmy o pierwszych refleksjach związanych z wyzwaniami lokalnymi w krajach, w których realizowane są Fundusze EOG.

Zobacz prezentację z webinaru: część 1 (wprowadzenie) i część 2 (dobre praktyki)

Desk research – lipiec–sierpień 2023

🕵️ Przez wakacje zbieraliśmy opisy procesów deliberacyjnych z obszaru wsparcia Funduszu Aktywni Obywatele. Interesowały nas procesy:

 • korzystające z metod losowania/uzyskiwania reprezentatywności grupy,
 • zawierające część edukacyjną oraz deliberacyjną,
 • wydłużone w czasie,
 • angażujące osoby uczestniczące,
 • kończące się werdyktem.

Więcej o definicji i przykładach przeczytasz tutaj i dowiesz się z naszego czerwcowego webinaru. O wybranych procesach będziemy rozmawiać podczas wydarzenia w Warszawie.

📚 Możesz pobrać publikację tutaj!

Dwudniowe wydarzenie – 18 –19 września 2023, Warszawa

🤝 Spotkanie poświęcone deliberacyjnym procesom partycypacyjnym, odbyło się 18–19 września w Marzycielach i Rzemieślnikach. Domu Innowacji Społecznych przy ul. Brackiej 25 w Warszawie.

Celem spotkania było przede wszystkim poznanie przykładów procesów z obszaru wsparcia Programu Aktywni Obywatele i wymiana doświadczeń. Podczas spotkania stworzyliśmy przestrzeń do wspólnej refleksji nad kształtem tych procesów i ich wpływem na praktyki demokratyczne w poszczególnych państwach oraz nad rozwiązaniami, które przynoszą najlepsze efekty, jeśli chodzi o jakość rozmowy na tematy publiczne. Miała miejsce także część przeznaczona na sieciowanie i budowanie relacji.

Porozmawialiśmy m.in. o:

Na spotkanie zaprosiliśmy przede wszystkim organizacje, które są Grantobiorcami ACF z krajów-beneficjentów, zajmujące się procesami partycypacyjnymi i szukaniem metod pogłębionej, jakościowej rozmowy na tematy publiczne, ale też wszystkie osoby zainteresowane tą tematyką. 

Spotkanie odbyło w języku angielskim.

Prezentacje ze spotkania (w wersji angielskiej):

 

Nasi partnerzy

Nasza inicjatywa realizowana jest we współpracy z:

 • ACF Czech Republic,
 • The Participatory Factory, Czech Republic,
 • ACF Estonia,
 • VouliWatch, Greece,
 • ACF Lithuania,
 • ACF Poland,
 • Regional ACF Poland,
 • ACF Portugal.

Wszystkie wydarzenia w ramach Inicjatywy były realizowane w języku angielskim.

Wydarzenie było częścią inicjatywy regionalnej realizowanej przy wsparciu finansowym Funduszu Aktywni Obywatele, programu finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG i Funduszy Norweskich 2014–2021.

* W celu lepszego zrozumienia tematu odwołaliśmy się do publikacji OECD „Catching the deliberative wave”. Rozumieją oni falę jako proces, w którym: Władze publiczne wszystkich szczebli coraz częściej zwracają się do zgromadzeń obywatelskich, ław przysięgłych, paneli i innych reprezentatywnych procesów deliberacyjnych w celu rozwiązania złożonych problemów politycznych, począwszy od zmian klimatycznych, a skończywszy na decyzjach dotyczących inwestycji infrastrukturalnych. Zwołują one grupy osób reprezentujących szeroki przekrój społeczeństwa na co najmniej jeden pełny dzień – a często znacznie dłużej – aby uczyć się, dyskutować i opracowywać wspólne rekomendacje, które uwzględniają złożoność i kompromisy wymagane do rozwiązania wieloaspektowych kwestii publicznych. Chcielibyśmy stworzyć przestrzeń do wymiany wiedzy, porównywania różnych krajów i perspektyw oraz uczenia się od siebie nawzajem na poziomie europejskim (zorientowanym na kraje beneficjentów Funduszy EOG) i sprawdzenia, czy i jak my, w naszych krajach, łapiemy deliberacyjną falę.


Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.

Powrót do góry strony