Przestrzeń publiczna

Zagospodarowanie przestrzeni wokół drogi szybkiego ruchu (Francja)

Rok realizacji: 2000 - 2005

Miasto Aulnay-sous-Bois leży na północny wschód od Paryża i liczy ponad 80 tys. mieszkańców. Na początku 2000 roku problemem była przebiegająca przez miasto droga szybkiego ruchu RN2, oddzielająca całą jego północną część. Teren wokół drogi był niezagospodarowany i opustoszały, a w północnej części miasta brakowało miejsc i placówek, które wpływałyby pozytywnie na społeczność lokalną i pomagały tworzyć więzi obywatelskie.

Spis treści

1. Esencja projektu

Inicjatywa Zagospodarowanie przestrzeni wokół drogi szybkiego ruchu (Francja)
Miejsce/czas Aulnay-sous-Bois (Francja), 2000–2005
Narzędzia Spotkania konsultacyjne

2. Kontekst

Miasto Aulnay-sous-Bois leży na północny wschód od Paryża i liczy ponad 80 tys. mieszkańców. Na początku 2000 roku problemem była przebiegająca przez miasto droga szybkiego ruchu RN2, oddzielająca całą jego północną część.

Teren wokół drogi był niezagospodarowany i opustoszały, a w północnej części miasta brakowało miejsc i placówek, które wpływałyby pozytywnie na społeczność lokalną i pomagały tworzyć więzy sąsiedzkie czy obywatelskie. Władze miasta postanowiły zmienić drogę RN2 w miejski bulwar w ramach „Wielkiego projektu miasta” (Grand Projet de Ville). Postanowiono zaangażować mieszkańców w podejmowanie decyzji dotyczących zagospodarowania przestrzeni wokół drogi oraz połączenia części północnej z resztą miasta.

Konsultacje zostały poprzedzone kilkunastoma rozmowami z mieszkańcami miasta, prowadzonymi przez partnerów lokalnych. Sprawdzano, jak mieszkańcy postrzegają dany obszar oraz jakie mają oczekiwania odnośnie planowanych konsultacji. Okazało się, że przydatna byłaby prezentacja jak największej części projektu, jednak w sposób przystępny i nie za bardzo techniczny.

3. Opis procesu

W październiku 2000 roku przeprowadzono pierwsze konsultacje. Wśród mieszkańców Aulnay-sous-Bois rozprowadzono krótką ankietę oraz zorganizowano wystawy projektów zagospodarowania przestrzeni przy drodze – jedna z wystaw znajdowała się w ratuszu miejskim, druga umieszczona została w specjalnym autobusie, jeżdżącym po całym mieście. Przygotowane zostały również punkty, w których mieszkańcy mogli wyrażać opinie na temat projektów oraz informować o swoich pomysłach związanych z zagospodarowaniem przestrzeni przy drodze.

Ponad 1000 osób obejrzało ekspozycje, zebrano ponad 1300 wypełnionych kwestionariuszy. Wyniki konsultacji zostały umieszczone w raporcie, udostępnionym mieszkańcom miasta. Priorytetami okazały się: zmniejszenie ruchu na drodze RN2; rozwój terenów zielonych; ułatwienie zakładania przedsiębiorstw, obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów rekreacyjnych; budowanie skrzyżowań i przejść dla pieszych; zarezerwowanie jednego pasa ruchu dla transportu publicznego. Ustalono również, że w 2002 roku działania konsultacyjne zostaną poszerzone o spotkania konsultacyjne, co umożliwiłoby sporządzenie nowych projektów oraz dało wszystkim czas na przygotowanie się do udziału w tych projektach. Przed organizacją spotkań konsultacyjnych, po przeprowadzeniu kilkunastu wywiadów z mieszkańcami okazało się, że mają oni dużą potrzebę spotkań ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

NARZĘDZIE: Spotkania konsultacyjne

Spotkania konsultacyjne odbyły się między 15 listopada a 15 grudnia 2002 roku. Ich celem było poinformowanie oraz wysłuchanie wszystkich uczestników, a także skonfrontowanie i przedyskutowanie różnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni wokół drogi RN2. Odbyło się publiczne spotkanie otwierające, podczas którego przedstawiono zasady i plan działania konsultacji oraz zorganizowano wystawę nowych projektów. Zachęcano również uczestników do przekazywania informacji o konsultacjach jak najszerszemu gronu osób. Następnie odbyły się spotkania konkretnych grup – przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji oraz kupców, podczas których debatowano nad projektami zagospodarowania przestrzeni wokół drogi. Spotkanie zamykające i kończące konsultacje przeznaczone było dla wszystkich mieszkańców Aulnay-sous-Bois. Przedstawiono wyniki dyskusji ze spotkań trzech specjalistycznych grup, które następnie zostały poddane dyskusji. Nie podjęto żadnych decyzji. Bilans konsultacji publicznych oraz kalendarz kolejnych etapów działania – podejmowania decyzji oraz organizacji ankiety publicznej – zostały upublicznione i udostępnione wszystkim zainteresowanym. 

Ankieta publiczna została przeprowadzona między 10 czerwca a 12 lipca 2005 roku. Dotyczyła przekwalifikowania drogi RN2 oraz projektu zagospodarowania urbanistycznego terenów wokół drogi.

Harmonogram

Planowanie zagospodarowania przestrzeni wokół drogi szybkiego ruchu w mieście Aulnay-sous-Bois było procesem długim i złożonym.

jesień 2000  Analiza środowiskowa i pierwsze konsultacje (spotkania i ankiety); ekspozycje projektów zagospodarowania przestrzeni wokół drogi RN2
15 listopada – 15 grudnia 2002 Konsultacje publiczne
2003-2004 Tworzenie projektów zagospodarowania przestrzeni wokół drogi RN2; przygotowania do przeprowadzenia ankiety
10 czerwca – 12 lipca 2005 Ankieta publiczna

4. Rezultaty

Władze miasta wzięły pod uwagę wyniki obu etapów konsultacji oraz ankiety publicznej – powstał lokalny plan zagospodarowania przestrzeni miejskiej (plan local d’urbanisme). W efekcie podjęto decyzję o zmniejszeniu ruchu na drodze RN2 poprzez budowę skrzyżowań, rond oraz kładek dla pieszych. Zaplanowano również budowę centrów komercyjnych, obiektów użyteczności publicznej oraz nowych lokali mieszkalnych w północnej części miasta. Przy nich otwarto przedszkole oraz szkołę odstawową. Zaprojektowano również dwa parki miejskie w okolicach drogi RN2. Część projektów jest nadal w trakcie realizacji.


Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.

Powrót do góry strony