Wiadomości | 14 marca 2018 r.

Stanowisko Związku Miast Polskich ws. budżetów partycypacyjnych

Związek Miast Polskich zwrócił się do Prezydenta Andrzeja Dudy z prośbą o poparcie propozycji zmian przepisów dotyczących budżetów obywatelskich (partycypacyjnych), wprowadzonych niedawno w ustawie o samorządzie gminnym. Jak czytamy w liście Prezesa Związku, w ustawie znalazło się kilka fragmentów budzących wątpliwości i wymagających przez to stosownych korekt. 

Zdaniem Prezesa Związku szczególnie trudny do interpretacji jest art. 5a ust. 7, który stanowi niepotrzebne usztywnienie procedur tworzenia budżetu partycypacyjnego. Miasta, które wypracowały wspólnie z mieszkańcami określone narzędzia przed zmianą ustawy, będą teraz musiały je zmienić, dostosowując się do sztywnych zapisów ustawowych. W opinii Prezesa Związku nie jest to zgodne z zasada pomocniczości.

Treść ustępu 7:

7. Rada gminy określa w drodze uchwały wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, w szczególności:

1) wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty;

2) wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierających projekt, przy czym nie może być ona większa niż 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego, w którym zgłaszany jest projekt;

3) zasady oceny zgłoszonych projektów co do ich zgodności z prawem, wykonalności technicznej, spełniania przez nie wymogów formalnych oraz tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania;

4) zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości, biorąc pod uwagę, że zasady przeprowadzania głosowania muszą zapewniać równość i bezpośredniość głosowania.

Propozycja zmiany treści ustępu 7:

7. Rada gminy określa w drodze uchwały zasady i tryb przeprowadzenia budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego).

Pełna treść listu Prezesa Związku Miast Polskich oraz propozycje zmian w ustawie o samorządzie gminnym dotyczące regulacji budżetów obywatelskich (partycypacyjnych) znajdują się tutaj.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych jest dostępna tutaj.


Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.

Powrót do góry strony