Wiadomości | 6 listopada 2015 r.

„Nowa polityka miejska” – konferencja 7 grudnia br. w Łodzi

W imieniu organizatorów zapraszamy na konferencję naukową pt. „Nowa polityka miejska. Praktyka – wyzwania – obszary badań”, która odbędzie się 7 grudnia w Łodzi. Wśród proponowanych tematów jest m.in. zagadnienie partycypacyjnego zarządzania miastem. Udział jest płatny – zgłoszenia i opłaty przyjmowane są do 13 listopada.

Jak piszą organizatorzy:
Miasta, jako główne ośrodki koncentracji wiedzy, innowacji, nauki i biznesu stoją obecnie przed nowymi wyzwaniami społecznymi, gospodarczymi, środowiskowymi i przestrzennymi. Reorientacja polityki miejskiej i wyzwania Krajowej Polityki Miejskiej stanowią szansę na zdynamizowanie rozwoju obszarów zurbanizowanych. Realizacja celów i zadań umożliwiających rozwój miast zrównoważonych, konkurencyjnych i gwarantujących wysoką jakość życia wymaga interdyscyplinarnej dyskusji oraz wsparcia merytorycznego i technicznego.
 
Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy naukowcami, praktykami samorządowymi i przedstawicielami organizacji pozarządowych. Doświadczenie i wiedza umożliwiają sformułowanie wniosków dotyczących efektywnego i skutecznego wspierania zrównoważonego rozwoju miast, na miarę XXI w.
 
Konferencji towarzyszyć będzie prezentacja dobrych praktyk i wyników badań. Mamy nadzieję, iż wnioski przyczynią się do wsparcia
procesu implementacji nowej polityki miejskiej. Liczymy, iż spotkanie zaowocuje także wyznaczeniem nowych kierunków prac badawczych oraz pogłębi relacje pomiędzy naukowcami i praktykami miejskimi.
 

Tematyka proponowanych zagadnień stanowiących podstawę do dyskusji:
  • terytorialny wymiar rozwoju,
  • zintegrowane planowanie i zarządzanie miastem,
  • zrównoważony rozwój miast,
  • Smart City,
  • rewitalizacja miast,
  • miasto wobec zmian klimatycznych,
  • partnerstwa miejskie,
  • klauzule społeczne w partnerstwie publiczno-prywatnym,
  • partycypacyjne zarządzanie miastem,
  • jakość życia.

Konferencja naukowa „Nowa polityka miejska. Praktyka – wyzwania – obszary badań”
Termin: 7 grudnia 2015 r.
Miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39 (budynek T, sala T-401)

Zgłoszenia do 13 listopada.

Informacja o opłatach oraz formularz rejestracyjny na stronie:
http://www.region.uni.lodz.pl/konferencje-i-seminaria/2015-nowa-polityka-miejska/


Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.

Powrót do góry strony